Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Toimub Riigikogu aseesimeeste erakorraline valimine.

Kell 15 algavalt istungil toimub Riigikogu aseesimeeste erakorraline valimine, mille põhjuseks on Riigikogu senise aseesimehe Andres Lipstoki asumine Eesti Panga presidendi kohale.

 

 

Järgnevalt vastab peaminister Andrus Ansip kahele arupärimisele.

 

Arupärimises provokatsioonide ennetamise ja ärahoidmise kohta (nr 153) tahavad Riigikogu sotsiaaldemokraadid teada, mida kavatseb valitsus teha, et ära hoida sõjamonumentide rüvetamist ja sellega kaasnevaid võimalikke provokatsioone. Arupärijad viitavad vandaalitsemisele Narvas Saksa sõjaväekalmistul 7. mail ja pronkssõduri värviga ülekallamisele Tallinnas 9. mai ööl.

 

Arupärimises Tallinna Sadama nõukogu liikmete nimetamise kohta (nr 156) küsivad Ken-Marti Vaheri ja Urmas Reinsalu, kas peaminister kiidab heaks majandus- ja kommunikatsiooniministri Edgar Savisaare otsuse nimetada AS Tallinna Sadama nõukogu liikmeks oma abikaasa Vilja Savisaar.

 

Arupärimised asuvad aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

 

Pärast arupärimistele vastamist algab vaba mikrofon, kus Riigikogu liikmetel on võimalik sõna võtta vabalt valitud teemadel.

 

Komisjonides:

 

Euroopa Liidu asjade komisjonis – ühisistung väliskomisjoniga. Arutusele tulevad Eesti seisukohad 16.-17. juunil toimuval Euroopa Ülemkogul, kutsutud peaminister Andrus Ansip .

 

Keskkonnakomisjonis – Riigikogu otsuse ”Eesti säästva arengu riikliku strateegia ”Säästev Eesti 21” kinnitamine” eelnõu (619 OE); jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (668 SE).

 

Kultuurikomisjonis – Riigikontrolli auditi “Õppetoetuste maksmise korraldus” kontrolliaruande arutelu. Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendat raamprogrammi (2007-2013).

 

Maaelukomisjonis – loomatauditõrje seaduse muutmise seaduse eelnõu (665 SE). Maareformi seaduse muutmise seaduse eelnõu arutelu.

 

Majanduskomisjonis – riigivara võõrandamisega seotud küsimused. Töö- ja puhkeaja seaduse ning mereteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (667 SE).

 

Põhiseaduskomisjonis – õiguskomisjonile arvamuse andmine kinnisasja sundvõõrandamise seaduse jt seaduste kooskõla kohta põhiseadusega. Vabariigi Valitsuse seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (675 SE); Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (624 SE).

 

Rahanduskomisjonis – maksu- ja tolliameti struktuurireformiga seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu ( 676 SE).

 

Riigikaitsekomisjonis – Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (666 SE).

 

Riigieelarve kontrolli komisjonis – Riigikontrolli auditite ”Riigikontrolli arvamus Riigikogu Kantselei 2004. aasta majandusaasta aruande ja tehingute seaduslikkuse kohta” ning ” Saare Maavalitsuse ja tema hallatavate asutuste raamatupidamise korraldus 2004. aastal ” aruanded. Arutusel Eesti Mereakadeemia 2004. aasta majandustegevus ning Eesti riigiasutuste tegevus Euroopa Liiduga liitumise ajaks üleliigsete suhkruvarude tekkimise vältimiseks .

 

Sotsiaalkomisjonis – kokkuvõte komisjoni tööst 2005.aasta I poolaastal.

 

Väliskomisjonis – Riigikogu esimees Ene Ergma tutvustab 23.-26. mail toimunud visiiti Leedu Vabariiki. Järgnevalt arutusel Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (660 SE); arutelul osalevad välisministeeriumi esindajad.

 

Õiguskomisjonis – tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse eelnõu (273 SE); tunnistajakaitse seaduse eelnõu (486 SE); väärteomenetluse seadustiku, karistusseadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (584 SE); kinnisasja sundvõõrandamise seaduse, täitemenetluse seadustiku, teeseaduse ja raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (647 SE).

 

Üritused:

 

 

Kell 15.30 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Ukraina suursaadiku Mykola Makarevychiga (L253).

 

Alates tänasest on Riigikogu hoones avatud näitus “Riigivapp 80”. Näitusel on väljas koopiad riigivapi kavanditest aastast 1919 – 1923, riigivapi 1925. aasta seadusest, suur ja väike riigivapp vastavalt sellele seadusele ning koopiad suurest ja väikesest riigivapist vastavalt 1992 ja 2005 aasta seadusele. Näituse korraldas riigikantselei sümboolikaosakond seoses 80 aasta möödumisega Eesti riigivapi seadusee vastuvõtmisest 19. juunil 1925.

Tagasiside