Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – Euroopa Liidu asjade komisjon
1. Eesti seisukohad 7. – 8. oktoobrini toimuval Euroopa Liidu justiits- ja siseasjade nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Rein Lang ja siseminister Marko Pomerants.
2. Eesti seisukohad 7. – 8. oktoobrini toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu kultuuri- ja audiovisuaalministrite kohtumisel, kutsutud kultuuriminister Laine Jänes.

Riigikogu teabepäev Läänemaal
 
Riigikogu esimees Ene Ergma ja liikmed Lauri Luik, Kalle Laanet, Tarmo Kõuts, Kalev Kotkas ning Valdur Lahtvee osalevad Läänemaal Riigikogu teabepäeval.
Kell 10.15 – saabumine Paliveressse (Taebla vald). Kõne all on terviseedendus, spordikeskuse arendus ning Safe Community liikumine, külastatakse raudteejaamast ümberehitatud noortekeskust.

Kell 11.30
– tutvutakse maaeluga Üdrumal (Kullamaa vald). Üdruma külaseltsis kohtutakse Kullamaa vallavanema Jüri Otiga, hiljem külastatakse Läänemaa suurimat põllumajandusettevõtet Reinu-Einari OÜ-d, kus tegeletakse põllukultuuride ning puu- ja köögivilja kasvatusega, samuti metsamajanduse ning metsasaaduste varumisega.
 
Lõuna paiku jõutakse Lihula valda, toimub kohtumine Lihula vallavanema Riho Erismaaga, Külastatakse Penijõe mõisa ja Matsalu rahvusparki, kus Riigikogu liikmetele tutvustatakse kuue valla ühist turismiprojekti.
 
Pärastlõunal on kavas ringsõit Hanila vallas, kus maaettevõtluse näitena tutvutakse Tootmisettevõtte K-Met OÜ tegevusega.
Riigikogu liikmeid saadab ringkäigul Lääne maavanem Neeme Suur.
 
Kohtumine
 
Kell 12 – Maaelukomisjoni liige Jaanus Marrandi kohtub Serbia põllumajandus-, metsandus- ja veemajandusministri Saša Dragin’iga.

Assambleed
* Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni esimees Ivi Eenmaa, liikmed Jüri Tamm ja Marika Tuus (2.10-6.10) ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul (3.10-7.10) osalevad Genfis IPU 123. assambleel. Seekordse assamblee põhiteemadeks on seadusandluse täiustamine valimistega seotud rikkumiste ennetamiseks, vaatlemise tagamiseks valimistel ning võimu vahetuse kindlustamiseks, samuti poliitiliste parteide ja valimiskampaaniate rahastamise läbipaistvus, loodusressursside säästlik kasutamine ning põllumajandusliku tootmise probleemid seoses demograafiliste muutustega. Assamblee liikmed saavad kiiret reageerimist nõudvate probleemide osas algatada ka erakorralisi debatte.
Teisipäeval, 5. oktoobril on kavas spetsiaalne migratsiooni- ja arenguteemaline arutelu. Assamblee jooksul toimuvad ka parlamendiliikmete õiguste, Lähis-Ida küsimuste ning ÜRO asjade komiteede istungid. Assambleest võtab kokku osa umbes 1000 delegaati, sh 26 riigi parlamentide spiikrid.
 
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsioon eesotsas delegatsiooni juhi Andres Herkeliga osaleb (4.10-8.10) Prantsusmaal Strasbourgis ENPA 2010. aasta istungjärgu sügisistungil. Seekordsel assambleel tulevad arutusele võitlus ekstremismiga, laste ahistamise ja ahistamise ohvrite kaitse kindlustamisega seotud küsimused, demokraatlike institutsioonide tegevusvõimalused Ukrainas, inimõiguste probleemid ärimaailmas, Euroopa Nõukogu Arengupangaga seonduv (the Council of Europe Development Bank), Läänemere regiooni sotsiaal-ökonoomiline potentsiaal jpm. Eesti delegatsiooni koosseisus osalevad ENPA sügisistungil veel Silver Meikar (kuni 6. 10), Aleksei Lotman (kuni 8. 10) ning Mailis Reps (kuni 7.10).
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside