Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13.30- Euroopa Liidu asjade komisjon

1. Eesti seisukohad 7.-8. märtsil 2013 toimuval Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil. Kutsutud justiitsminister Hanno Pevkur ja siseminister Ken-Marti Vaher.

2. Seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele „Ettevõtete kaitsmine eksitavate turundusvõtete vastu ja tõhusa jõustamise tagamine. Eksitavat ja võrdlevat reklaami käsitleva direktiivi 2006/114/EÜ läbivaatamine“ (COM(2012)702). Kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tarbija- ja konkurentsipoliitika talituse nõunik Riina Piliste.

Kell 9Mudel Euroopa Parlamendi (MEP) simulatsioonistung Riigikogu saalis

Tervituskõnega esineb Riigikogu liige Andrei Korobeinik. Teemad, mis arutusele tulevad, puudutavad Euroopa Liidu haridusküsimusi, Süüria sõjaga seotud humanitaarkriisi, maavarade kaevandamist Antarktikas, seksuaalset orientatsiooni ja inimõigusi, intellektuaalse omandi kaitset, Türgi võimalikku liitumist Euroopa Liiduga, Euroopa Liidu võimalikku viisavabadust Venemaaga jmt. Temaatilised arutelud toimuvad vastavates MEPi komisjonides: haridus-, välis-, keskkonna-, sotsiaal-, õigus-, majandus-, sise- ja üldkomisjonis.

***

* Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma ning liikmed Tõnu Juul, Tarmo Leinatamm, Marianne Mikko ja Ülo Tulik on(1.03-10.03) riigikaitsekomisjoni töövisiidil Ameerika Ühendriikides. Visiidi käigus toimuvad kohtumised Kongressis ja Pentagonis, tutvutakse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (ICC) tööga, julgeolekusektori reformiga, külastatakse ÜRO rahuvalveosakonda, desarmeerimisosakonda ning humanitaartegevuse koordineerimise osakonda.

* Riigikogu Eesti-Soome parlamendirühma esimees Urve Tiidus ja liikmed Rein Aidma, Meelis Mälberg ning Sven Sester on (4.03-5.03) visiidil Helsingis. Toimuvad kohtumised Eduskuntas, Soome Tööstusettevõtete Konföderatsiooni ning Helsingi Ettevõtjate organisatsiooni esindajatega, samuti külastatakse Eesti Maja, kus tutvutakse Eesti Instituudi ja Tuglase Seltsi, Eesti-Soome Sõprusorganisatsioonide Assotsiatsiooni ja Enterprise Estonia tegevusega.

* Riigikogu liige Liisa-Ly Pakosta osaleb (4.03-5.03) Brüsselis Euroopa Rahvapartei Euroopa Liidu asjade võrgustiku Euroopa Parlamendi saadikurühma ja rahvusparlamentide esindajate kohtumisel.

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste osaleb (4.03-7.03) Haagis Riigikohtu ja justiitsministeeriumi delegatsiooni visiidil. Tutvutakse Hollandi kohtusüsteemi ja selle haldamisega.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside