Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Arupärimisi vastamisel ei ole. Kinnitatakse töönädala päevakord. Avatud on vaba mikrofon.

Vt  ka 13. töönädala päevakorda.

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 14) – Eesti seisukohad 5. mail toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisel; Eesti esindatus Euroopa Liidus (Eurojust).

Keskkonnakomisjonis – biotsiidiseaduse eelnõu (446 SE); jahiseaduse ja halduskoostööseaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE).

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

Maaelukomisjonis – olukorrast põllumajanduses; Eesti piimandusstrateegia; Taimetoodangu Inspektsiooni, 13 piirkondliku maaparandusbüroo ning Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo Põllumajandusametiks ümberkorraldamisega seonduva Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (470 SE).

Majanduskomisjonis – Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu tulenevalt Autoregistrikeskuse ja Maanteeameti ühendamisest (439 SE); Euroopa Ühenduste Komisjoni „Roheline Raamat – üleeuroopaline transpordivõrgustik: poliitika läbivaatamine”.

Põhiseaduskomisjonis

ELAK-le arvamuse andmine Schengeni acquis’ kohaldamise kontrollimise hindamismehhanisme käsitlevate Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude kohta; erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine; Eesti inimarengu aruanne 2008.

Rahanduskomisjonis – kogumispensionide seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu ( 476 SE); 2009. aasta riigieelarve seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu ( 449 SE); otsuse “Euroopa Nõukogu Arengupanga ning Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutuse KredEx vahelisele laenule riigigarantii andmise kohta” eelnõu ( 469 OE).

Riigikaitsekomisjonis – kaitsetööstuse arengud, kutsutud kaitseminister Jaak Aaviksoo.

Sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine.

Väliskomisjonis – konsulaarseaduse eelnõu (378 SE).

Õiguskomisjonis – Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu seoses Politsei- ja Piirivalveameti loomisega (344 SE); politsei ja piirivalve seaduse eelnõu (343 SE); perekonnaseaduse eelnõu ja Vabariigi Valitsuse algatatud perekonnaseisutoimingute seaduse eelnõu (55 SE) ja (68 SE).

Riigieelarve kontrolli komisjonis (kell 13.30) – riigikontrolli auditi „Kultuuripärandi digiteerimine, digitaalsena kättesaadavuse ja säilimise tagamine” arutelu (ruum L 333).

Kohtumised, üritused

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Riigikogu hoone II korrusel harrastuskunstnik Jaanus Ermanni siidimaalide näituse.

Kell 15.15 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Hispaania kuningas Juan Carlos I ja kuninganna Sofia tervitustseremoonial Kadriorus.

Kell 16.25Ene Ergma kohtub Hispaania kuningas Juan Carlos I ja kuninganna Sofiaga (Riigikogu esimehe külalistetuba).

Kell 16.45 – Riigikogu juhatus ning fraktsioonide esimehed kohtuvad Hispaania kuningas Juan Carlos I ja kuninganna Sofiaga Kalevipoja saalis.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside