Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Vastamisel on 5 arupärimist, millest neljale vastab peaminister Andrus Ansip ja ühele regionaalminister Vallo Reima.

 1. Peaminister Andrus Ansip vastab Rein Ratase, Evelyn Sepa, Mailis Repsi, Kalev Kallo, Enn Eesmaa, Jüri Ratase, Olga Sõtniku, Helle Kalda, Vilja Savisaare ja Nelli Privalova arupärimisele nr 1 Tallinna linna haldusalas reformimata riigimaal asuvate metsade korrashoid. Arupärijad tunnevad huvi, miks riik endale kuuluvat ja Tallinna haldusalasse jäävat 2309 hektarit metsa ei hoolda ja mida kavatseb riik selle metsaga peale hakata. Samuti küsitakse, kas riik ei peaks neid maid munitsipaliseerima, et linn saaks need puhke- ja rohealadena korrastada.

2. Peaminister Andrus Ansip vastab  Lauri Laasi ja Evelyn Sepa arupärimisele nr 2 maavanema ametist vabastamine, mis puudutab valitsuse kavatust vabastada ametist Harju maavanem Värner Lootsmann seoses tema väidetava süüteoga Sakala keskuse ehitusloa üle järelevalve teostamisel. Muuhulgas soovivad arupärijad saada peaministrilt vastust, kas ta ikka peab Lootsmanni toimunu eest vastutavaks.

3. Peaminister Andrus Ansip vastab Olga Sõtniku ja Lauri Laasi arupärimisele nr 3 rahvastikuministri büroo maksumaksja raha raiskamisest. Arupärijad küsivad peaministri hinnangut 17. aprilli „Äripäevas” ilmunud artiklis „Lahkumishüvitise saanud tööl tagasi” esitatud asjaolude kohta, viidates artikli väidetele, mille kohaselt maksti rahvastikuministri büroost lahkunud nõunikele kokku lisatasudena välja 158 100 krooni, samas kui kaks äsja hüvitist saanud nõunikku võeti rahvastikuministri büroosse tagasi.

4. Peaminister Andrus Ansip vastab Rein Ratase, Aadu Musta, Arvo Sarapuu, Jaak Aabi, Kalle Laaneti, Olga Sõtniku, Jüri Ratase, Vladimir Velmani, Eldar Efendijevi, Jaan Kundla, Inara Luigase, Kadri Musta, Lauri Laasi, Toomas Vareki, Helle Kalda, Valeri Korbi, Tiit Kuusmiku, Heimar Lengi, Marika Tuusi, Evelyn Sepa, Aivar Riisalu ja Ain Seppiku arupärimisele nr 6 Tõnismäe mälestusmärgi teisaldamise asjaoludest. Arupärijad esitavad kokku 9 küsimust, mis täpsustavad toimunud sündmuste tausta.

5. Regionaalminister Vallo Reimaa vastab Aivar Riisalu, Kalle Laaneti, Mailis Repsi ja Tiit Kuusmiku arupärimisele  nr 4 Keila linnajuhtide asjaajamine ning linna varalised kohustused. Arupärijad viitavad „Postimehes” 17. aprillil ilmunud artiklile  „Keila linn peab tagasi maksma Paldiskile läinud soojalaenu” ja samasisulisele artiklile 18. detsembril 2006, mille kohaselt peab Keila linn tagasi maksma Paldiski poolt katlamaja remondiks võetud 20 miljonit krooni suuruse laenu. Arupärijad tunnevad huvi, kes on ministri hinnangul selle kahju põhjustajaks ja milline on tema vastutus.

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Arupärimised asuvad aadressil https://www.riigikogu.ee/?P_APKK=AP&P_AASTA=2007&P_KP1=01&P_KUU1=01&P_KP2=31&P_KUU2=12&submit.x=24&submit.y=16&op=ems&page=apkk_nimekiri

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 5. juunil toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisel; Eesti seisukohad 7.-8. juunil toimuval transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu kohtumisel – kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts; Nõukogu direktiivi eelnõu, millega muudetakse direktiivi 2003/96/EÜ kaubanduslikul eesmärgil mootorikütusena kasutatava gaasiõli maksustamise erikorra kohanduse ning mootorikütusena kasutatava gaasiõli ja pliivaba bensiini maksustamise koordineerimise osas.

Keskkonnakomisjonis -Riigikontrolli 24.05.2007 kiri nr 1-8/07/972, millega esitati kontrolliaruanne „Reoveekäitluse arendamine maapiirkondades Ühtekuuluvusfondi projektide toel”; Riigikantselei 18.05.2007 kiri nr 1-4/07-03277 rikkumismenetluste kohta; Riigikogu riigieelarve kontrollikomisjoni 29.05.2007 kiri nr 3-2-9/167.

Kultuurikomisjonis – kohtumine haridus- ja teadusminister Tõnis Lukasega,  kes annab ülevaate Euroopa Liidu struktuuritoetuste jagamisest.

Maaelukomisjonis – riigikontrolli kontrolliaruande tutvustamine ning põllumeestele lindude tekitatud kahju hüvitamisega seonduv.

Majanduskomisjonis – liiklusseaduse ja palgaseaduse muutmise seaduse eelnõu (42 SE); ülevaadet Poolas toimunud Läänemere keskkonnaohtude teemalisest konverentsist.

Põhiseaduskomisjonis – andmekaitseinspektsiooni tegevuse ülevaade isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seaduse täitmise üle järelevalve teostamisel.

Riigikaitsekomisjonis – kaitsejõudude harjutusväljade olukord, kaitseväeteenistuse seaduse § 167 muutmise seaduse eelnõu (60 SE).

Sotsiaalkomisjonis Tartu Ülikooli tervishoiuinstituudi HIV ja narkomaania levikut käsitleva rahvusvahelise projekti tutvustus ( ruum L 241).

Riigieelarve kontrolli komisjonis – ülevaade auditiaruande „Tallinna Tehnikaülikooli majandustegevus” kohta; ülevaade auditiaruande „Rahvusooper Estonia majandustegevus” kohta; ülevaade auditiaruande „Mustvee linna sisekontrollisüsteemi ja raamatupidamise korraldus ning majandustehingute seaduslikkus aastatel 2004 ja 2005” kohta; ülevaade auditiaruande „Kaitseliidu majandustehingute seaduslikkus ja raamatupidamise korraldus” kohta.

Väliskomisjonis – kohtumine Euroopa Komisjoni energeetikavoliniku Andris Piebalgsiga.

Õiguskomisjonis – arvamus piirivalveameti peadirektori kandidaadi suhtes; korrakaitseseaduse eelnõud (49 SE ja 5 SE); politseiseaduse, Vabariigi Valitsuse seaduse, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse, politseiteenistuse seaduse ja kohtuekspertiisiseaduse muutmise seaduse eelnõu (37 SE); politseiseaduse muutmise seaduse eelnõu (26 SE); Saksamaa Alam-Saksimaa Maapäeva (liidumaa parlament) õigus- ja põhiseaduskomisjoni delegatsiooni visiit Eestisse.

Üritused

Kell 7 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti lipu päeva lipuheiskamise tseremoonial Pika Hermanni torni juures.

Kella 12 – 16 toimub SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskuse eestvedamisel Riigikogu, Riigikogu Kantselei ja Riigikantselei ühine doonoripäev (Toompea lossis ruumis 262).

Kell 17 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Soome kaitseväe 89. aastapäeva tähistamise üritusel (Soome saatkond, Kohtu 4).

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts ning liikmed Kalev Kallo ja Imre Sooäär osalevad (kuni 07.06) Prantsusmaal Pariisis WEU Assamblee 53. istungjärgu 1. osaistungil. Arutusel on julgeolekuprobleemid Kaug-Põhjas ja Kagu-Euroopas, Euroopa maavägede isikkoosseis ja rahastamine, Euroopa Liidu lahinguüksused, sõduri tulevik, Euroopa relvajõudude osalus NATO missioonide jpm.

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Igor Gräzin osaleb (kuni 4.06) Albaanias Tiranas kohtumistel Albaania parlamendi liikmetega. Toimuvad konsultatsioonid põhiseaduslike küsimuste ja energeetikapoliitika valdkonnas.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside