Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogus istung

Päevakorras on 5 arupärimist, millele vastavad sotsiaalminister Hanno Pevkur ja siseminister Ken-Marti Vaher.

Arupärimiste teemad on järgmised: 1. Tervisekaitse nõuete täitmise kohta koolieelsetes lasteasutustes (nr 153); 2. Eesti noorte tervisest (nr 157); 3. Abiarstisüsteemi rahastamisest (nr 160); 4. Tervise Infosüsteemi probleemidest (nr 164) ja Vägivaldsete surmade arvu jätkuva tõusu kohta 2012. aasta esimestel kuudel (nr 156).

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides (kell 11)

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 13.30) seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele „Võitlus kuritegevusega digitaalajastul: küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskuse loomine“; Eesti seisukohad 7. – 8. juunini toimuval Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Kristen Michal, siseminister Ken-Marti Vaher; Eesti seisukohad 7. – 8. juunini toimuval Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.

Keskkonnakomisjonis – sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikme tagasikutsumise ja uue liikme nimetamise otsuse eelnõu esitamine; välisõhu kaitse seaduse, majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (232 SE); Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu laevade ringlussevõtu kohta ning nõukogu otsuse eelnõu, millega taotletakse liikmesriikidelt laevade ohutut ja keskkonnahoidlikku ringlussevõttu käsitleva 2009. aasta Hongkongi konventsiooni ratifitseerimist või sellega ühinemist Euroopa Liidu huvides; jäätmekäitluskoht keskkonnahäiringu põhjustajana, raporti koostamine.

Kultuurikomisjonis – teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning ülikooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (162 SE); õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (236 SE).

MaaelukomisjonisLeader meede järgmisel Euroopa Liidu finantsperioodil.

Majanduskomisjonis – elektroonilise side seaduse § 90 täiendamise seaduse eelnõu algatamine; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule laevade ringlussevõtu kohta ning nõukogu otsuse eelnõule, millega taotletakse liikmesriikidelt laevade ohutut ja keskkonnahoidlikku ringlussevõttu käsitleva 2009. aasta Hongkongi konventsiooni ratifitseerimist või sellega ühinemist Euroopa Liidu huvides.

Põhiseaduskomisjonis (kell 11.15) – Euroopa Liidu toimimise lepingu muudatuse ratifitseerimise seaduse eelnõu (237 SE), kutsutud välisminister Urmas Paet; Riigikohtu esimehe Märt Raski ülevaade kohtusüsteemist; korruptsioonivastase seaduse eelnõu (192 SE); arvamus Eesti Vabariigi haridusseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõus (223 SE) sisalduva kodakondsuse seaduse muutmise seaduse § 34 lõike 1 võimaliku muudatuse kohta; välismaalaste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE).

Rahanduskomisjonis – ülevaade Töötukassa tegevusest (ruum L 241); vedelkütuse seaduse eelnõu (228 SE); väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (220 SE); otsuse “Nõusoleku andmine Eesti Vabariigi kvoodi suurendamiseks Rahvusvahelises Valuutafondis” eelnõu (230 OE); Rahvusvahelise Valuutafondi põhikirja muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (231 SE).

Riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse eelnõu (172 SE); kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (173 SE); kaitseväeteenistuse seadusega seotud Riigikogu koosseisu häälteenamusega vastuvõetud seaduste muutmise seaduse eelnõu (174 SE).

Sotsiaalkomisjonis – lühiülevaade rahvaloendusest; kogumispensionide seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (213 SE); projekti “Virtuaalsed eakate hooldusteenused Läänemere saartel” tutvustus.

Õiguskomisjonis – õiguskantsleri 2011 aasta tegevuse ülevaade, kutsutud õiguskantsler Indrek Teder;  abieluvararegistri seaduse, notari tasu seaduse ja perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE), kutsutud justiitsminister Kristen Michal; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatisele „Võitlus kuritegevusega digitaalajastul: küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskuse loomine“.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis (kell 13.30) – kohtumine Kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitja Eerik Heldnaga, ülevaade korruptsioonivastasest võitlusest riigis, sealhulgas kapo poolt menetletud ja lahendi leidnud olulistest korruptsioonijuhtumitest ning kavandatavast tegevusest kapo laiendatud korruptsioonivastaste ülesannete täitmisel; avalikustamisele kuuluvate deklaratsioonide läbivaatamine.

Üritused, kohtumised

Kell 7 – Toompeal Kuberneri aias Pika Hermanni torni jalamil toimub Eesti lipu päeva tähistamise raames traditsiooniline riigilipu heiskamise pidulik tseremoonia. Kõnedega astuvad üles Riigikogu esimees Ene Ergma ja Eesti Lipu Seltsi esimees Trivimi Velliste, lipu pühitseb EELK peapiiskop Andres Põder. Pidulikku meeleolu aitavad luua Kaitseväe orkester ja Eesti Kooriühingu koorid. 4. juunil möödub 128 aastat sinimustvalge lipu pühitsemisest Otepääl.

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Teaduste Akadeemia istungil.

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Riigikogus Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilastega.

Kell 18Ene Ergma esineb sõnavõtuga Eesti lipu päeva tähistamise üritusel Pärnus Rüütli platsil.

* Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja liikmed Jevgeni Ossinovski ning Vladimir Velman osalevad (2.06-4.06) Leedus Nidas Balti riikide parlamentide väliskomisjonide kohtumisel. Arutusel olevad teemad käsitlevad Kaliningradi piirkonna militariseerimist, Balti riikide energiajulgeolekut, NB8 koostööd ning Poola ja Balti riikide suhteid.

Riigikogu pressitalitus
 

Tagasiside