Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Vastamisel on kaks arupärimist.

1. Regionaalminister Jaan Õunapuu vastab Riigikogu liikmete Eiki Nestori ja Jüri Tamme arupärimisele nr 252 Harju maavanema teostatud järelevalve kohta. Arupärijad küsivad, kas ja millal kavatseb regionaalminister esitada valitsusele ettepaneku vabastada ametist Harju maavanem  Värner Lootsmann, kes sattus huvide konflikti oma Loksa linnapeast abikaasa Helle Lootmanni tegevuse üle järelvalvet teostades ja kellele kaitsepolitsei määras toimingupiirangu nõuete rikkumise eest karistuseks 3000-kroonise rahatrahvi.

2. Kultuuriminister Raivo Palmaru vastab Riigikogu liikmete Eiki Nestori ja Mart Meri esitatud arupärimisele nr 254 AS Sakala Keskuse kohta. Arupärijad viitavad riigikontrolli kontrollaruandele kultuuriministeeriumi raamatupidamise kohta, mis osutab, et vaatamata hoonestusõiguse lepingu sõlmimisele AS Uus Sakalaga juba 2003. aastal tegutseb edasi ka AS Sakala Keskus, mis 2005 aastal kulutas riigi vahendeid enam kui 400 tuhande krooni eest. Arupärijad küsivad, millised on AS Sakala Keskuse kogukulud aastatel 2004-2006; kas need kulutused on olnud põhjendatud ja miks ei ole kultuuriministeerium astunud mitte ühtegi sammu mõttetu rahakulutuse lõpetamiseks?

Pärast arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Arupärimised asuvad aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery ja nädala päevakord http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active 

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis – pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (1043 SE); Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse eelnõu, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 68/89/EMÜ toorpuidu liigitust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta; kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (905 SE); saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (984 SE); jäätmeseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (1044 SE).

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (1035 SE); Eesti Rahvusringhäälingu seaduse eelnõu (965 SE); Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuste muutmine seoses ringhäälingunõukogu uue liikme nimetamisega” eelnõu ja seletuskirja ülevaatamine.

Majanduskomisjonis – kindlustustegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (995 SE); otsuse “Aktsiaseltsi Eesti Raudtee erastamislepingu poolte kokkuleppel lõpetamise ja aktsiaseltsi Eesti Raudtee enamusaktsiate omandamise heakskiitmine” eelnõu (1031 OE); lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (1036 SE).

Põhiseaduskomisjonis – tulenevalt õiguskantsleri ettepanekust nr. 2 „erakonnaseaduse kooskõlla viimiseks Eesti Vabariigi põhiseadusega” erakonnaseaduse muutmise eelnõu algatamise arutelu, riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (1018 SE); Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (1041 OE).

Rahanduskomisjonis – sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (1032 SE); riigilõivuseaduse eelnõu (1011 SE); krediidiasutuste seaduse ja finantsinspektsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu ( 1017 SE); üleliigse laovaru tasu seaduse muutmise seaduse eelnõu  (1030 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsuse vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (1019 SE); otsuse „Audiitori nimetamine riigikontrolli 2006. aasta tegevuse kontrollimiseks” eelnõu ettevalmistamine (1037OE); 2007. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (987 SE).

RiigikaitsekomisjonisAnts Laaneotsa kaitseväe juhataja ametisse nimetamise otsuse eelnõu (1033 OE).

Sotsiaalkomisjonis – rahvatervise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt toiduseaduse, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse, loomatauditõrje seaduse ning veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (955 SE); töötajate usaldusisiku seaduse eelnõu (928 SE).

Väliskomisjonis – kandidaat Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku, Eesti alalise esindaja ametikohale NATO juures Brüsselis. Kutsutud välisministeeriumi kantsler Matti Maasikas ja suursaadikukandidaat; kohtumine Euroopa Parlamendi liikme Tunne Kelamiga; arvamuse andmine: Riigikogu keskkonnakomisjoni menetluses olevale loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kaubanduse konventsiooni ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõule (1020 SE).

Õiguskomisjonis – probleemid päästeseaduse rakendamisel; vangistusseaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (964 SE); kohtutäituri seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, riigi õigusabi seaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (972 SE).

Riigieelarve kontrollimise erikomisjonis – Riigikontrolli auditi „Taastusravi korralduse tõhusus” arutelu, kutsutud sotsiaalminister Jaak Aab ja rahandusminister Aivar Sõerd (http://www.riigikontroll.ee/audit.php?audit=506 ).

Üritused, kohtumised, seminarid

Kell 8 – Riigikogu esimees Toomas Varek osaleb Mustapeade majas advendiaja algust tähistaval rahvuslikul palvushommikusöögil.

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Toomas Varek avab Riigikogu hoone vestibüülis Võrumaa valdade ning Võru linna käsitöömeistrite ja laste tööde näituse. Avamisel osalevad Võrumaa omavalitsuste juhid, volikogude esimehed, Võru Maavalitsuse ja Võrumaa Omavalitsuste Liidu esindajad. Näituse avamisele eelneb kell 13 Võrumaa omavalitsusjuhtide kohtumine Toompeal Kagu-Eestit esindavate Riigikogu saadikutega.

Näitusele tulevad erinevad kudumid, puidust käsitöötooted, siidi- ja klaasimaal, kaltsuvaibad, villased- ja lapitekid, jõululinad ja kaunistused, padjad, linased tooted, heegelpits, masintikand, laastukorvid, keraamika, pehmed mänguasjad, hoidised ja palju muud. Ülevõrumaaline käsitöönäitus Toompeal saab Rõuge vallavalitsuse

* Eesti riigi arenguabi raames on Eestis kuni 10. detsembrini visiidil Gruusia parlamendi ametnike delegatsioon. Visiidi käigus kohtutakse Riigikogu liikmete Andres Herkeli, Meelis Atoneni ja Mart Laariga, Riigikogu Kantselei ametnike, maksu- ja tolliameti peadirektori Enriko Aava, Avatud Eesti Fondi tegevjuhi Mall Hellami, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ametnike, Tallinna Börsi juhtkonna, Kaubandus- ja Tööstuskoja, Eesti Tuleviku-uuringute Instituudi esindajate jpt.

* Riigikogu aseesimees Ene Ergma osaleb (kuni 04.12) Soomes Helsingis Euroopa Komisjoni, Soome Haridusministeeriumi ja Soome Akadeemia korraldataval seminaril „Naised, teadus ja otsuste tegemine”.

* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland ja aseesimees Liina Tõnisson osalevad Kuni 05. 12) Brüsselis Soome Eduskunna ja Euroopa Parlamendi Euroopa Liidu tulevikku käsitleval ühiskohtumisel. Arutusel on Euroopa Liidu finantseerimise küsimused tulevikus, energiapoliitika ja roll konfliktide ennetamisel (http://www.futureofeurope.europarl.europa.eu).

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb (kuni 09.12) Ameerika Ühendriikides Washingtonis CSIS energia teemalistel seminaridel ja rahvusvahelisel ekspertsümpoosionil „Maailmavaated, rahvusvahelised suhted ja globaliseerumine”.

 Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside