Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on 2 arupärimist, millele vastab sotsiaalminister Hanno Pevkur. Arupärimiste teemad on järgmised: Naiste ja meeste palgalõhest (nr 134) ja HIV/AIDSi vastasest võitlusest (nr 142).

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides (kell 11)

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 13.30) Eesti seisukohad 2. mail toimuval erakorralisel EL majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu istungil, kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi; Eesti seisukohad läbirääkimisteks Euroopa Komisjoniga 30. aprillist – 4. maini Genfis toimuva piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni juhtivorgani 30. kohtumiseks, kutsutud keskkonnaministeeriumi asekantsler Meelis Münt.

Kultuurikomisjonis – parlamentaarne kuulamine: Eesti merehariduse tulevik; Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (89 UA); otsuse „Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine“ esitamise otsustamine.

Majanduskomisjonis – SA Poliitikauuringute Keskus Praxis ettekanne: Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) arengusuundumusest.

Põhiseaduskomisjonis (kell 11.15) – välismaalaste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE), kutsutud siseminister Ken-Marti Vaher; kodakondsuse seaduse § 32 muutmise seaduse eelnõu (164 SE); riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (217 OE).

Rahanduskomisjonis – otsuse „Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse“ eelnõu algatamine; Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga asutamislepingu artiklite 1 ja 18 muudatuste ratifitseerimise seaduse eelnõu (201 SE); Eesti Vabariigi ja India Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (207 SE); ülevaade kohalike omavalitsuste finantsolukorrast ja kodualuse maa maksuvabastuse kompenseerimisest; ülevaade vedelkütuse seaduses kavandatavatest muudatustest.

Riigikaitsekomisjonis – komisjoni esitatav otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO vaatlusmissioonil Süürias” eelnõu; kaitseväeteenistuse seaduse eelnõu (172 SE).

Sotsiaalkomisjonis – kogumispensionide seaduse, riikliku pensionikindlustuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (213 SE); arvamus “Aktiivsena vananemise strateegia aastateks 2013-2020” väljatöötamise ettepaneku kohta.

Õiguskomisjonis – perekonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (214 SE), kutsutud justiitsminister Kristen Michal; kohtuekspertiisiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (202 SE); karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, psühhiaatrilise abi seaduse, karistusregistri seaduse, kriminaalhooldusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE); arvamus otsuse „Riikliku VEB Fondi sertifikaatidega tagatud nõuete hüvitamine“ põhiseaduspärasuse kohta põhiseaduslikkuse järelevalve asjas ning kriminaalmenetluse seadustiku § 385 punkti 26 vastavusest põhiseadusele; õiguskomisjoni töögrupi arutelul kell 15: kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (175 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis (kell 13.30) –korruptsioonivastase seaduse eelnõu (192 SE); majanduslike huvide deklaratsioonide laekumise kokkuvõtte läbivaatamine; informatsioon ÜRO korruptsioonivastase konventsiooni raames toimunud hindamisvisiidist Eestisse.

Riigieelarve kontrolli komisjonis (kell 13.30) – Riigikontrolli auditiaruanne „Peipsi järve seisundi parandamise meetmete tulemuslikkus“, kutsutud keskkonnaministeeriumi asekantsler Harry Liiv, põllumajandusministeeriumi asekantsler Illar Lemetti ning Riigikontrolli esindajad (ruum L 333), komisjoni istung on avalik.

***

Balti ja Põhjamaade (NB8) parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumine (Riigikogu konverentsisaalis).

Kavas on kolm paneeli:

Kell 9 –  „Aasia roll maailma poliitikas ja majanduses“, sissejuhatav ettekanne Arengufondi nõukogu esimees Raivo Vare.

Kell 10.15 –  „Olukord valimisjärgsel Venemaal“, sissejuhatav ettekanne Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse vanemteadur Kadri Liik.

Kell 11.30 – „Arengud Lähis-Idas laiemalt“, sissejuhatav ettekanne Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse vanemteadur Erik Männik.

Muud üritused

* Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb “Eesti Film 100” filmipäeval Tartus.

* Riigikogu liige Eldar Efendijev osaleb (28.04-30.04) Berliinis Euroopa aserite 4. kongressil.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside