Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Seejärel vastab Riigikogu liikmete arupärimistele rahandusminister Ivari Padar. Arupärimised käsitlevad ohtlike veoste tollikontrolli ja suurõnnetuste kontrolli rahastamist (nr 91) ning RASi Ookean kohustustega seotud kohtuvaidlust (nr 97).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
 
Komisjonide istungid algavad kell 11:
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 4. novembril toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu kohtumisel (ECOFIN), kutsutud rahandusminister Ivari Padar; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, milles sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused;
keskkonnakomisjonis – veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (287 SE); otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses „Põlevkivi kasutamise riikliku arengukavaga 2008 – 2015”” eelnõu (359 OE); Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku Looduskaitsekeskuse ja Kiirguskeskuse Keskkonna- ja Looduskaitseametiks ühendamisega seonduv Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (367 SE) ning metsaseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE);
kultuurikomisjonis – kultuuripärandi kaitse olukord; olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ettevalmistamine;
maaelukomisjonis – olukorrast põllumajanduses, kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, rahandusminister Ivari Padar, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Olav Kreen, Eestimaa Talupidajate Keskliidu peadirektor Kaul Nurm ja Eesti Põllumeeste Keskliidu juhatuse esimees Üllas Hunt;
majanduskomisjonis – kohtumine Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu esindajatega; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused, eelnõu arutelu; ühistranspordiseaduse, avaliku teenistuse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (364 SE) (ruum L 332);
põhiseaduskomisjonis – Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (338 SE); Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (341 SE); Euroopa Komisjoni teatis „Varjupaigapoliitika kava. Ühtne lähenemisviis kaitse andmisele Euroopa Liidus”;
rahanduskomisjonis – alkoholi-, tubaka-, kütuse ja elektriaktsiisi seaduse, tubakaseaduse ning alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (294 SE); 2009. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (346 SE); otsuse „Riigi 2007. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu ( 340 OE); ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2007. aastal, osaleb riigikontrolör Mihkel Oviir;
riigikaitsekomisjonis – kohtumine missioonidel haavata saanud kaitseväelaste esindusega; kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (312 SE); kaitseväeteenistuse seaduse, ravikindlustuse seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (289 SE); Punase risti nimetuse ja embleemi seaduse ning karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (309 SE);
sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (370 SE);
väliskomisjonis – ülevaade kaitseministeeriumi julgeolekuosakonna tööst;
õiguskomisjonis – Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse seoses Politsei- ja Piirivalveameti loomisega seaduse eelnõu (344 SE) ning politsei ja piirivalve seaduse eelnõu (343 SE), kutsutud siseminister Jüri Pihl; arutelu  karistuspoliitikast alaealiste ja alaealiste seksuaalse enesemääramise vastu suunatud süütegude osas, kutsutud külalised ja eksperdid: riigiprokuratuuri, justiitsministeeriumi, siseministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi ning Lastekaitse Liidu esindajad;
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kohtumine Kaitsepolitseiameti peadirektori Raivo Aegiga, et saada ülevaadet kaitsepolitsei osast korruptsioonivastases võitluses ja nimetatud valdkonnas seatud prioriteetidest;
riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 Riigikontrolli auditiaruande „Meditsiiniseadmete soetamine ja kasutamine tervishoiuasutustes” arutelu (ruum L 333);
 
Üritused:
 
Kell 14.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Toompea lossi kunstisaalis näituse „Elas kord…”. Näitusel osalevad 12 kunstnikku: Anne Linnamägi-Liiva, Catherine Zarip, Piret Mildeberg, Jüri Mildeberg, Juss Piho, Viive Noor, Regina Lukk-Toompere, Tiina Reinsalu, Piret Raud, Kristina Reineller, Priit Rea ja Kristjan Allik.
 
Kell 16.30Ene Ergma võtab osa TEA entsüklopeedia kolleegiumist.
 
Välislähetused:
 
Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson ja liige Rein Ratas ning Riigikogu õiguskomisjoni liige Hanno Pevkur osalevad (2. – 4. nov.) Prantsusmaal Pariisis COSACi 40. konverentsil. Arutusel on Prantsusmaa eesistumisaeg Euroopa Liidus, energiajulgeolek, Euroopa lähendamine oma kodanikele, rahvusparlamentide koostöö vabaduse, julgeoleku ja õiguse valdkonnas Europoli ja Eurojusti tegevuse valguses jpm.

COSACi konverentsi päevakord: http://www.cosac.eu/en/meetings/Paris2008/doc/programme.pdf/

Riigikogu maaelukomisjoni liige Aleksei Lotman osaleb (3. – 4. nov.) Belgias Brüsselis Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Liikmesriikide ning kandidaatriikide rahvusparlamentide põllumajandus- ja maaelu arengu komisjonide esindajate ühisistungil. Arutusel on põllumajanduspoliitika käimasolev läbivaatamine ja selle tulevik pärast 2013. aastat ning Euroopa Liidu põllumajanduse roll maailma toiduainetega kindlustamisel.

 
Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside