Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on 11 arupärimist, millele vastavad peaminister Andrus Ansip, regionaalminister Siim Valmar Kiisler, kultuuriminister Laine Jänes ja rahandusminister Jürgen Ligi.
Arupärimised käsitlevad peaministri väidetavat põhiseadusevastast tegevust (nr 407), Eesti Omanike Keskliidu toetamist riigieelarve vahenditest (nr 410), kütuseäri Eesti-Vene piiril (nr 412), Eesti maksusüsteemi (nr 424), maavanemate väidetavat politiseerimist (nr 408), maleolümpia korraldamist Eestis (nr 406), Tartu piirkonna meediamaastiku korrastamist (nr 427), Eesti Rahvusringhäälingut (nr 434), Eesti kukkumist maailma viie viimase riigi hulka (nr 404), Eesti Väärtpaberikeskuse teenustasusid (nr 411) ning sotsiaalmaksu langevat laekumist (nr 419).
Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides
(kell 11)

Euroopa Liidu asjade komisjonis
(kell 13.30) – Eesti seisukohad 10. mail toimuval Euroopa Liidu kultuurinõukogu istungil, kutsutud kultuuriminister Laine Jänes; Eesti seisukohad 4. mail toimuval transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu erakorralisel kohtumisel.

Keskkonnakomisjonis
– pakendiaktsiisi seaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (707 SE); veeseaduse ja kemikaaliseaduse muutmise seaduse eelnõu (710 SE).

Kultuurikomisjonis
– riigikontrolli aruanne kodanikuühendustele kultuuri-, spordi- ja noorsootöötoetuste andmise kohta valla- ja linnaeelarvest; noorsootöö seaduse eelnõu (676 SE).

Majanduskomisjonis
– väljasõiduistung töötukassasse; ülevaade tööturumeetmetest: millised on võimalused, vahendid ja nägemused töötuna arvelevõetud isikutele erialase väljaõppe andmisel.

Põhiseaduskomisjonis
– välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (736 SE); erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (516 SE); Eesti Noorteühenduste Liidu pöördumine.

Rahanduskomisjonis
– otsuse “Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse” eelnõu (735 SE); hoiu-laenuühistu seaduse ja krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (240 SE).

Riigikaitsekomisjonis
– kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (671 SE); relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (719 SE); ülevaade Riias toimunud Balti riikide parlamentide riigikaitsekomisjonide ühisistungist;

Sotsiaalkomisjonis
– tööturuteenuste ja – toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (692 SE); sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (711 SE); inimgeeniuuringute seaduse muutmise seaduse eelnõu (741 SE).

Väliskomisjonis
– Eesti Vabariigi valitsuse ja Kanada valitsuse noortevahetuse kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (732 SE); ülevaade arengutest Kesk-Aasia regioonis.

Õiguskomisjonis
– relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (730 SE); töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (693 SE); päästeseaduse eelnõu (514 SE); tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja asjaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (657 SE); rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu (632 SE); kohtumine Briti parlamendi inimkaubanduse vastu võitlemise saadikurühma esindajaga.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis
(kell 13.30) – kokkuvõte majanduslike huvide deklaratsioonide laekumisest; kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel osalenud Tartu linna Noorte, Tööealiste ja Erivajadustega Inimeste Valimisliidu – Eesti Meile Kõigile poolt esitatud valimiskampaania rahastamise aruande läbivaatamine; GRECO III hindamisvooru vastavusaruanne (inkrimineerimine ja erakondade rahastamise läbipaistvus);

Riigieelarve kontrolli komisjonis
(kell 13.30)– riigikontrolli analüüs valdade ja linnade tuludes, kuludes ja finantsseisus 2009. aastal toimunud muutuste kohta, kutsutud Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri, siseministeeriumi, rahandusministeeriumi ja riigikontrolli esindajad (ruum L 333).

Raplamaa kuu Riigikogus


Kell 13
 - Riigikogu esimees Ene Ergma avab Riigikogu hoone sisehoovis Raplamaa kuu Riigikogus. Vana-Vigala Tehnika-ja Teeninduskooli sepaeriala õpilased näitavad sepistamise nippe. Saab näha nende kaunimaid töid. Esineb seppade ansambel “Raudam”. Õpilased pakuvad maitsvat koduleiba, kodusinki, kalja ja ehtsaid hapukurke.
Riigikogu hoone vestibüülis on väljas Järvakandi klaasistuudio kunstniku Eero Vaikre ja ehtekunstniku Mari-Liis Makuse näitus, näha saab ka keraamikataieseid Haidi Rataselt, Piret Marksilt ja Atla mõisakeraamikalt, samuti Järvakandi Rabarockki tutvustavat fotonäitust Toomas Dettenbornilt.
Riigikogu hoone II korrusel eksponeeritakse Katri Lumi ja Riin Palloni maale. 
 
Toompea lossi raamatukogus tutvustatakse Raplamaa kohta viimastel aastatel ilmunud raamatuid. Samas saab vaadata portselanile maalitud taieseid Juta Hiielolt ja Leida Jõenurmelt. Kohvikus jookseb film Raplamaast.

Kohtumised
* Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osaleb (2.05-4.05) Islandil Reikjavíkis NB8 riikide (Põhjamaad ja Balti riigid) parlamentide peasekretäride kohtumisel.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside