Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on 9 arupärimist, millele vastavad peaminister Andrus Ansip, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, siseminister Ken-Marti Vaher ning sotsiaalminister Taavi Rõivas.

Arupärimised käsitlevad vastavalt välispoliitilisi eesmärke (nr 323), kalanduspoliitika ja kalandusvaldkonna reguleerimist Peipsi järvel (nr 327), väljarännet (nr 335), Maanteeameti liiklusregistri büroode altkäemaksujuhtumite statistikat (nr 324), teedeehitust ja -hooldust (nr 331), Isamaa ja Res Publica Liidu elamislubade probleemi (nr 330), elektroonilise sigareti tarbimise reguleerimist ja mõju tervisele (nr 322), toimetulekutoetusi (nr 325) ning abi- ja rehabilitatsioonivahendite sooduslaenutust ja -müüki (nr 326).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Komisjonides (kell 11)

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 13) Riigikogu alaline esindaja Euroopa Parlamendi juures Malle Kuuler annab ülevaade poolaasta tegevustest; Riigikogu otsuse eelnõu arvamuse kohta, miks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, milles muudetakse nõukogu direktiive seoses mittefinantsteabe ja mitmekesisust käsitleva teabe avalikustamisega suurte äriühingute ja kontsernide poolt, ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele; Eesti seisukohad 6. – 7. juunini toimuval Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts; Eesti seisukohad 6. – 7. juunini toimuval Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Hanno Pevkur ning siseminister Ken-Marti Vaher; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustele, millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem ning registreeritud reisijate programm (E-piiride pakett); arvamus Eesti seisukohtadele Euroopa Komisjonile antava mandaadi kohta, mille alusel räägitakse läbi Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide kaubandus- ja investeerimispartnerluse kokkulepet.

Keskkonnakomisjonis – keskkonnaorganisatsioonide tegevus; arvamus Eesti seisukohtade osas keskkonda sattunud plastijäätmeid käsitleva Euroopa strateegia rohelise raamatu kohta (ruum L 241).

Kultuurikomisjonis – autoriõiguse seaduse eelnõu (394 SE); kutseõppeasutuse seaduse eelnõu (331 SE); arvamuse Eesti seisukohtade osas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb kolmandate riikide kodanike teadustöö, õpingute, õpilasvahetuse, tasustatud ja tasustamata praktika, vabatahtliku teenistuse ja au pair’ina töötamise eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimusi; muuseumiseaduse eelnõu (374 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE).

Maaelukomisjonis – söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (431 SE); Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (432 SE).

Majanduskomisjonis (kell 11.10) konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (321 SE); ehitusseaduse muutmise seaduse eelnõu (429 SE); Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise eelnõu osas ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse nõukogu määrust ühenduse kaubamärgi kohta, osas.

Põhiseaduskomisjonis (kell 11.15) Rahvakogu ettepanekute menetlemise tegevus- ja ajakava määramine, arutelu on avalik, toimub ka otseülekanne Riigikogu veebis; arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu õiguskaitsekoostöö ja -koolituse ametit (Europol) ning Euroopa Komisjoni teatise „Õiguskaitsealase Euroopa koolituskava koostamine“ kohta (ruum L 333).

Rahanduskomisjonis – ülevaade Eesti Panga 2012. aasta aruandest.

Riigikaitsekomisjonis – arutusel on kaitsetööstusega seonduv, kutsutud kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute asekantsler Ingvar Pärnamäe.

Sotsiaalkomisjonis – arutusel on raport “Kvaliteetse ja jätkusuutliku apteegiteenuse kättesaadavuse tagamisest lähtuvalt õiguskantsleri ettepanekust nr 20 üldapteegi tegevusloa väljaandmise ja muutmise piirangu kohta”, osalevad Patsientide Nõukoja, Apteekrite Liidu, Apteekide Ühenduse, Konkurentsiameti, sotsiaalministeeriumi, Ravimitootjate Liidu, Ravimiameti ja Poliitikauuringute Keskuse Praxis esindajad (Riigikogu konverentsisaal).

Väliskomisjonis – ülevaade arengutest Süürias, kutsutud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse vanemteadur Erik Männik ja välisministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 4. – 5. juunini Brüsselis toimuval NATO kaitseministrite kohtumisel, kutsutud kaitseminister Urmas Reinsalu ja kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler Sven Sakkov.

Õiguskomisjonis – seisukoha kujundamine Kaitsepolitseiameti peadirektori kandidaadi suhtes, kutsutud siseminister Ken-Marti Vaher ning KaPo peadirektori kandidaat Arnold Sinisalu; väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (375 SE); karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (413 SE).

Korruptsioonivastases erikomisjonis (kell 13.30) avalikustamisele kuuluvate deklaratsioonide läbivaatamine.

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis (kell 13.30) edasine tegevus seoses Kagu-Eesti, Pihkva ja Petseri töövisiidil tekkinud teemadega; raporti koostamine ja ajakava kinnitamine (ruum L 333), istung on avalik, otseülekanne Riigikogu veebis.

Kohtumised, üritused

Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Tšehhi parlamendi esimehe Miroslava Němcová’ga ja teda saatva delegatsiooniga.

Kell 12.40 – Tšehhi delegatsiooniga kohtub Riigikogu aseesimees Jüri Ratas,

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab seoses 1. juunil tähistatava rahvusvahelise lastekaitsepäevaga Riigikogu hoone vestibüülis Eesti Lasterikaste Perede Liidu lapitekkide näituse „Lapitekimaania“.

Kell 14.10 – Tšehhi delegatsiooniga kohtub Riigikogu Eesti-Tšehhi parlamendirühm (ruum L 240).

Kell 14.45 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb MTÜ Polis konverentsil “Riigi keskvalitsus ja kohalik omavalitsus – oodatud stabiilsus või kardetud reformid?”

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Margus Hanson osaleb (2.06-3.06) Pariisis ENPA sotsiaalkomitee istungil. Arutusel on laste õiguste ja laste vaesuse probleemid, energia olulisus kestva arengu seisukohalt, toidu ohutusega seotud küsimused, suurlinnade heaperemehelik valitsemine jpm.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside