Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung,

Päevakorras on 7 arupärimist, millele vastavad riigikontrolör Mihkel Oviir, peaminister Andrus Ansip ning haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo.

Arupärimised käsitlevad vastavalt ASi Eesti Energia uute põlevkivienergiaplokkidega seonduvat (nr 201), valitsuse tegevust meeste ja naiste palgalõhe vähendamiseks (nr 207), hilist keelekümblust (nr 204), pedagoogide ametijärkude kaotamist (nr 221), õpetajate palgatõusu (nr 222) ning Eesti Maaülikooli loomaarstiõppe tulevikku (nr 223) ning haridusliku erivajadusega laste õppimisvõimalusi (nr 242).

Peale arupärimistele vastamist on avatud  vaba mikrofon.

Komisjonides (kell 11)

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 13.30) Eesti seisukohad 6. – 7. detsembrini toimuval Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitsenõukogu (EPSCO) istungil, kutsutud sotsiaalminister Hanno Pevkur; Eesti seisukohad 6. – 7. detsembrini toimuval Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Kristen Michal, siseminister Ken-Marti Vaher; Eesti seisukohad 26. novembrist – 7. detsembrini Dohas toimuval kliimakonverentsil, kutsutud keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus.

Keskkonnakomisjonis – keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (310 SE); arvamus Euroopa Komisjoni määruse eelnõu kohta, mis käsitleb kasvuhoonegaaside saastekvootide perioodi 2013-2020 enampakkumiste koguseid; looduskaitseseaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (289 SE); veeseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (319 SE).

Kultuurikomisjonis – õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (236 SE).

Maaelukomisjonis – toidukvaliteedikavad ja nende toetamisvõimalused; komisjonide valdkondade muutmise ettepanek.

Majanduskomisjonis – planeerimisseaduse muutmise seaduse eelnõu (247 SE); meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (283 SE).

Põhiseaduskomisjonis (kell 11.15) – õiguskantsleri ettepanek nr 21 „Kodakondsuse taotlemise tingimuste kohaldamine isiku suhtes, kelle õiguslik staatus jäi alla 15-aastasena määratlemata“, kutsutud õiguskantsler Indrek Teder; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse „kodanikualgatuse kohta“ rakendamise seaduse eelnõu (276 SE); kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (281 SE); avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (263 SE).

Rahanduskomisjonis – 2012. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (298 SE); otsuse „Hasartmängumaksu nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu (327 OE); maamaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (299 SE); ülevaade Kreeka finantsabi programmist ja Hispaania finantsabi programmi üleviimisest ESM-i.

Riigikaitsekomisjonis – Kaitseväe korralduse seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (256 SE); Kaitseliidu seaduse eelnõu (190 SE).

Sotsiaalkomisjonis – ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (325 SE); riiklike peretoetuste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (294 SE).

Väliskomisjonis – välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul veebruaris 2013; välisvisiitide kavandamine 2013; väliskomisjoni Põhjala ja Läänemere regiooni julgeolekukeskkonna kuulamiste töökava.

Õiguskomisjonis – täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise seaduse eelnõu (309 SE), kutsutud justiitsministeeriumi, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja, kohtutäiturite ametikogu ning Oksjoni korralduse OÜ esindajad; politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (326 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis (kell 13.30) kohtumine riigi peaprokuröri Norman Aasaga, päevakorras on ülevaade prokuratuuri tegevusest korruptsioonikuritegude menetlemisel 2012. aastal (Riigiprokuratuuris).

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis (kell 13.30) – Riigikontrolli auditiaruande „Maamaksu arvestamisega seotud probleemid“, kutsutud rahandusministeeriumi, Maksu- ja Tolliameti, Maa-ameti, Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, siseministeeriumi, Tallinna Linnavaraameti ja Riigikontrolli esindajad, samuti osalevad Riigikogu rahanduskomisjoni liikmed, istung on avalik (ruum L 333).

Üritused, kohtumised

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Jaapani suursaadiku Tetsuro Kaiga.

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Tähekese Lasteaia lastega (Riigikogus).

Kell 11.30Ene Ergma kohtub Leedu suursaadiku Neilas Tankevičiusega.

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb jõulueelsel kohtumisel Mustamäe sotsiaalkeskuse liikmetega.

Kell 13.15 – riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma kohtub Armeenia suursaadiku Ara Aivazianiga.

Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Riigikogu hoone vestibüülis XII Võrumaa omavalitsuste käsitöömeistrite näituse.

Kell 16Jüri Ratas osaleb Tallinna Neitsi Maarja Piiskopliku Toomkiriku advendiüritusel.

Kell 18Laine Randjärv osaleb konkursside “Raimond Valgre laulud” ja “Vene romanss” galakontserdil (Mustpeade maja).

* Riigikogu liige Liisa-Ly Pakosta osaleb (3.12-4.12) Brüsselis Euroopa Rahvapartei fraktsioonide kohtumisel.

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (3.12-7.12) Strasbourgis ECRI (Rassismi ja Sallimatuse Vastane Euroopa Komisjon) 59. plenaaristungil.

* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Taavi Rõivas osaleb (5.12-9.12) Washingtonis 4. Euroopa – Ameerika Ühendriikide foorumil „Üle-Atlandilised võimudilemmad“, kus ta paneeldiskussioonis esineb ka sõnavõtuga. Käsitletakse üle-Atlandilist koostööd ja ühiseid väljakutseid, maailma julgeolekustrateegiaid, suhteid Aasiaga, kriisi ja majanduskasvuga seotud küsimusi jpm.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside