Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Vastamisel on viis arupärimist.

1. Eesti Panga Nõukogu esimees Mart Sõrg vastab Riigikogu liikme Marko Pomerantsi arupärimisele nr 199 defektiga rahatähtede käibelelaskmisest tulenevate probleemide kohta. Arupärija tunneb huvi, miks informeeriti avalikkust defektiga rahatähtede käibelelaskmisest nii suure hilinemisega; kes selle kõige eest vastutab ja kuidas hüvitatakse tekitatud kahju. Samuti soovib arupärija Eesti Panga Nõukogu hinnangut Eesti Panga presidendi Andres Lipstoki tegevusele.

2. Justiitsminister Rein Lang vastab Riigikogu liikmete Ken-Marti Vaheri, Avo Üpruse ja Reet Roosi arupärimisele nr 200 justiitsministeeriumi ülesannete kohta. Arupärijad tahavad teada, millal justiitsministeeriumis valmivad mitmed konkreetsed eelnõud, mis puudutavad kurjategijate vara konfiskeerimist, majanduskuritegusid, korrakaitset, avalikku teenistust ja võitlust korruptsiooniga.

3. Põllumajandusminister Ester Tuiksoo vastab Riigikogu liikmete Andres Herkeli, Tõnis Lukase, Peeter Tulviste, Mart Nuti ja Trivimi Velliste arupärimisele nr 202 AS Werol Tehased riigile kuuluva osaluse erastamisest. Arupärijad küsivad, kas valitsus on jõudnud erastamise küsimuses selgusele ja kas valitsus peab õigeks tehase erastamist olukorras, kus sellele äriühingule on eelmise juhtkonna poolt tekitatud olulist kahju ja selle kahju hüvitamine on ebaselge. Samuti küsivad arupärijad, kellelt on Werol Tehased AS-ile tekitatud kahjude hüvitamist nõutud ja millises staadiumis vastavad protsessid on.

4. Põllumajandusminister Ester Tuiksoo vastab ka Riigikogu liikmete Urmas Reinsalu, Tiit Niilo, Helir-Valdor Seederi ja Ken-Marti Vaheri arupärimisele nr 211 Euroopa Liidu vahendite kasutamisest. Arupärijad tuginevad riigikontrolöri väitele Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonis, mille kohaselt Euroopa Liidu vahendite kasutamise osas pole põllumajanduse valdkonnas kõik meetmed veel avatud, projektide esitamise voor ei ole alanud ning väljamaksetega ei ole alustatud. Kuigi 2005. aasta eelarvesse oli planeeritud juba toetusrahade väljamaksmine, ei olnud seda arupärijate väitel tehtud. Arupärijad küsivad, kas nimetatud väited vastavad tõele ja mida on põllumajandusminister teinud asjade paremaks korraldamiseks oma valitsemisalas?

5. Rahandusminister Aivar Sõerd vastab Riigikogu liikme Sven Sesteri arupärimisele nr 205 kaugkütte hinnatõusu kompenseerimise kohta. Arupärija osutab valitsuse lubadustele kompenseerida elanikele kaugkütte hinnatõus, mis ületab 20% eelmise kütteperioodi hinnatasemest ning töötada välja vastav kord. Kuna selle lubaduse täitmine on arupärija väitel veninud ja valitsuse poolt täna pakutav lahendus on kaugel lubatust, esitab ta valitsusele hulganisti täpsustavaid küsimusi.

Arupärimised asuvad aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Pärast arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis – metsaseaduse eelnõu (833 SE).

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (828 SE).

Maaelukomisjonis – arutusel tasakaalustatud regionaalareng, kutsutud rahandusminister Aivar Sõerd.

Majanduskomisjonis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse tolli ja kaubanduse paberivaba keskkonna kohta eelnõu arutelu ja arvamuse andmine ELAK-ile.

Põhiseaduskomisjonis – välismaalaste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (829 SE); Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (836 SE); poliitilise välireklaami reguleerimise edasise menetluse arutelu; Riigikogu otsuse "Riigieelarve kontrolli komisjoni moodustamine" muutmise eelnõu (871 OE).

Riigieelarve kontrolli komisjonis – riigikontrolli auditi „ Siseministeeriumi tegevus riigile kuuluvate hoonete haldamisel ”, sealhulgas Kopli sadamates jääkreostuskolde likvideerimise arutelu. Kutsutud siseministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi esindajad.

Riigikaitsekomisjonis – informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas; kutsutud kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo Kõuts. Kaitseväeteenistuse seaduse § 160 muutmise seaduse eelnõu (843 SE); Punase risti nimetuse ja embleemi seaduse eelnõu (795 SE).

Sotsiaalkomisjonis – lastekaitse teema arutelu. Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse sotsiaalkindlustuse kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (860 SE).

Väliskomisjonis – ülevaade Lääne-Euroopa Liidu Assamblee (WEU) Eesti delegatsiooni tegevusest, kutsutud delegatsiooni juht Maret Maripuu; välissuhtlemisseaduse eelnõu (365 SE); arutelu Euroopa Liidu tuleviku üle olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogu istungil 6. aprillil.

Õiguskomisjonis – prokuratuuriseaduse, karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (791 SE); karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (599 SE).

Üritused Eestis ja mujal

Kell 11 – Riigikogu esimees Toomas Varek annab intervjuu Saksa avalik-õiguslikule telekanalile ZDF.

Kell 13.30 – Varek kohtub USA suursaadiku Aladona Wos’iga.

* Maaelukomisjoni liige Rein Aidma ja keskkonnakomisjoni aseesimees Aivar Õun osalevad (kuni 04.04) Rootsis, Gävles Parlamentidevahelisel INSPIRE (Ruumilise informatsiooni infrastruktuur Euroopas) konverentsil.

* Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Taimla osaleb (kuni 04.04) Riias Balti Assamblee ja Põhjamaade Nõukogu konverentsil „Heaolu kasv Põhja Euroopas – regiooni üldise konkurentsivõime alus”.

* Riigikogu NATO PA Eesti delegatsiooni liige Margus Hanson osaleb (kuni 05.04) Chişinaus Genfi relvajõude haldava tsiviilkontrollikeskuse korraldatud julgeoleku teemalisel parlamentaarsel seminaril.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

[email protected]

Tagasiside