Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Vastamisel on kolm arupärimist. USAs visiidil on Riigikogu ja valitsuse ühisdelegatsioon, mis tutvub terrorismi- ja küberkuritegevuse vastase võitlusega.

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikontrolör Mihkel Oviir vastab Riigikogu liikme Peeter Kreitzbergi esitatud arupärimisele nr 176 avaliku sektori vahendite kasutamise kohta. Arupärija tunneb huvi, kas riigile on tekitatud majanduslikku kahju lepingutega, millega renditi politseile aktsiaseltsi Kalevi endine hoone Tallinnas ja Tartu KEKi hoone Tartus.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar vastab Riigikogu Isamaaliidu fraktsiooni liikmete arupärimisele nr 177 teede remondi ja teeäärsete kinnistute kahjustamise kohta. Arupärijate väitel kahjustas Kagu Teedevalitsuse 2004. aastal Võrumaal läbi Uusvada küla Võmmorski suunas kulgevat teed remontides Valdor Rimmile kuuluvat maatükki, mille kohta ministrilt ka aru päritakse.

Rahandusminister Aivar Sõerd vastab Riigikogu liikme Ken-Marti Vaheri arupärimisele nr 181 Viru vangla ehituse hanketingimuste kohta. Vaher viitab oma arupärimises Kinnisvara AS-i juhatuse esimehele Tiit Ottisele, kes on Vaheri sõnul väitnud, et nõukogu esimees Kalev Kallo avaldas Viru vangla hanketingimuste koostamisel tugevat survet. Selle tulemusena kehtestati pakkujatele suur käibekohustus – 1,8 miljardit krooni käivet viimase kolme aasta jooksul, kusjuures iga-aastane käive vähemalt 400 miljonit. Vaher leiab, et mida vähem on pakkujaid, seda suurem on risk, et hange läheb ebamõistlikult kalliks ja palub rahandusministril selgitada selle hankega seotud tausta.

Arupärimised asuvad aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti suhtes algatatud rikkumismenetluste hetkeseis ja Euroopa Liidu õigusaktide ülevõtmine; kutsutud riigikantselei Eurooüpa Liidu asjade direktor Gert Antsu ja välisministeeriumi Euroopa Liidu õiguse büroo nõunik Lembit Uibo.

Keskkonnakomisjonis – keskkonnatasude seaduse eelnõu (730 SE); tuumaohutuse konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (739 SE); e Balti mere ökoloogilise seisundi kohta.

Kultuurikomisjonis – Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu esimehe kiri ning Eesti Rahvusraamatukogu seaduse muutmise seaduse eelnõu ja Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu – arutelu eelnõude algatamise teemal; kutseõppeasutuse seaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse, erakooliseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (738 SE); Euroopa Ülikooli-Instituudi asutamise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (750 SE); Euroopa Molekulaarbioloogia Konverentsi asutamislepinguga ühinemise seaduse eelnõu (751 SE).

Maaelukomisjonis – taimekaitseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (757 SE).

Majanduskomisjonis – tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (756 SE); Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse tsiviillennundusjulgestuse ühiseeskirjad – arutelu ja arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile; 2006. aasta riigieelarve prioriteetide arutelu lähtuvalt majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi seisukohast.

Põhiseaduskomisjonis – arvamuse andmine riigikohtule Vabariigi Valmiskomisjoni 18. septembri 2005 a. määruse nr 9 “Hääletamise korraldamise ning hääletamise- ja valimistulemuste kindlakstegemise kord kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel” põhiseadusele vastavuse kohta; avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (728 SE); Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seaduse ning kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (701 SE).

Riigikaitsekomisjonis – arutusel laskeväljaõppe ja laskespordi arendamine, kutsutud kaitseministeeriumi esindajad. Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (666 SE). Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste külastamise kavandamine.

Sotsiaalkomisjonis – riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (755 SE).

Väliskomisjonis – ülevaade 6. novembril Aserbaidžaanis toimunud üldvalimistest. Kohtumine Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadikukandidaatidega ametikohale Taani Kuningriigis ja Prantsusmaal; Riigikogu otsuse “Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmise eelnõu (770 OE); Eesti Keskerakonna fraktsiooni ettepanek esitada Riigikogu otsuse „Lääne-Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmise eelnõu.

Õiguskomisjonis – valitsuse algatatud Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr. 1435/2003 „Euroopa ühistu (SCE) põhikirja koht” rakendamise seaduse eelnõu (708 SE); Kadi Pärnitsa algatatud pärimisseaduse § 118 täiendamise seaduse eelnõu (735 SE); Eiki Nestori algatatud kriminaalmenetluse seadustiku § 368 muutmise seaduse eelnõu (690 SE); Res Publica fraktsiooni algatatud karistusseadustiku § 83 muutmise seaduse eelnõu (692 SE); äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu algatamise otsustamine.

Üritused väljaspool Eestit:

* Õiguskomisjoni liige Jaanus Rahumägi ja väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson on kuni 20. novembrini Washingtonis, kus nad osalevad korrakaitse ja õiguse teemalistel kohtumistel. Visiidi eesmärk on tutvuda terrorismivastase võitluse meetoditega ja otsida võimalusi vastastikuseks informatsiooni vahetuseks. Kõne all on ka küberkuritegevusega seotud teemad ja meetodid, kuidas analüüsida andmeid, mis seotud rahade liikumisega. Muu hulgas leiavad aset kohtumised USA sisejulgeoleku, välispoliitika ja justiitsministeeriumi ekspertidega. Riigikogu ja valitsuse ühisdelegatsiooni, mida juhib Jaanus Rahumägi, kuuluvad lisaks justiitsminister Rein Lang, siseminister Kalle Laanet, kaitsepolitsei peadirektor Aldis Alus, politseipeadirektor Raivo Aeg, justiitsministeeriumi kantsler Jüri Pihl jt.

* Riigikogu ENPA delegatsiooni liige Andres Herkel osaleb kuni 14.-15. novembril ENPA poliitikakomitee esindajana kohtumisel Europarlamendi Valgevene delegatsiooni bürooga.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside