Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

 

Arupärimisi vastamisel ei ole. Istungil kinnitatakse Riigikogu töönädala päevakord. Avatud on vaba mikrofon.

Töönädala päevakorra asub aadressilt: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 1.-2. juunil toimuval Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel; kutsutud justiitsminister Rein Lang ja siseminister Kalle Laanet. Seisukoha andmine Euroopa Liidu Nõukogu määruse eelnõule võõrliikide ja piirkonnast puuduvate liikide kasutamise kohta vesiviljeluses; kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad.

Keskkonnakomisjonis – Eesti seisukohad võõrliikide ja piirkonnast puuduvate liikide kasutamist veeviljeluses käsitleva nõukogu määruse kohta. Kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (905 SE); kemikaaliseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (855 SE); punkrikütusereostusest põhjustatud kahju eest kantava tsiviilvastutuse 2001. aasta rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (877 SE); keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (876 SE); metsaseaduse eelnõu (833 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis – valitsuses kooskõlastusringil oleva korruptsioonivastase seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu arutelu; avalikustamisele kuuluvate deklaratsioonide läbivaatamine.

Kultuurikomisjonis
– põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (828 SE); Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni autoriõiguse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (906 SE); Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni esitus- ja fonogrammilepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (907 SE).

Maaelukomisjonis – arutusel probleemid seoses ühtse pindalatoetuse maksmisega rannakarjamaadel; Faktum&Ariko uuringu „Eesti elanikkonna hoiakud maaelu probleemide suhtes” tutvustus.

Põhiseaduskomisjonis – õiguskantsleri Ettepaneku nr. 2 “Erakonnaseaduse kooskõlla viimiseks Eesti Vabariigi põhiseadusega” arutelu; isikut tõendavate dokumentide seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (879 SE); kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (812 SE); Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine 1994. aastal Eesti Vabariigi territooriumilt sõjatehnika väljaveo asjaolude väljaselgitamiseks” muutmine” eelnõu (904 OE)

Rahanduskomisjonis – alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (909 SE); arvamuse andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega luuakse programm “Aktiivsed noored” perioodiks 2007-2013, arvamuse andmine eelnõule, millega luuakse elukestva õppe tegevusprogramm aastateks 2007-2013.

Riigieelarve kontrolli komisjonis – Riigikontrolli auditi „Siseministeeriumi tegevus riigile kuuluvate hoonete haldamisel” ja keskkonnareostuse (sealhulgas jääkreostuse) temaatika arutelu jätkamine. Kutsutud siseminister Kalle Laanet ja keskkonnaminister Villu Reiljan. Komisjoni istung algab kell 13.

Riigikaitsekomisjonis ja väliskomisjonis – ühine väljasõiduistung Kaitsejõudude Peastaapi. Informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas.

Sotsiaalkomisjonis – narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (899 SE); töötuskindlustuse seaduse ja Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (884 SE).

Õiguskomisjonis – elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (913 SE); halduskohtumenetluse seadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõuga (857 SE).

Üritused:

* Kell 11.30 – Riigikogu esimees Toomas Varek kohtub Euroopa parlamendi esimehe Josep Borrell’iga.

Kell 12.30Josep Borrell’iga kohtub Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland.

Kell 14.15Toomas Varek kohtub Leedu spiikri Victoras Muntianasega.

Kell 15:30Toomas Varek kohtub Aserbaidžaani spiikri Ogtay Asadoviga.

* Rahanduskomisjoni esimees Meelis Atonen osaleb (kuni 30.05) Viinis Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide esimeeste maksundusteemalisel konverentsil.

* Riigikaitsekomisjoni esimees Toivo Tootsen ning väliskomisjoni liikmed Janno Reiljan ja Ela Tomson osalevad (kuni 31.05) Brüsselis Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide välis-ja kaitsekomisjonide ühisistungil.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside