Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell15 – täiskogu istung

Päevakorras on 4 arupärimist, millele vastavad siseminister Marko Pomerants ja sotsiaalminister Hanno Pevkur.
 
1. Siseminister Marko Pomerants Riigikogu liikmete Indrek Saare, Ain Seppiku ja Karel Rüütli poolt 01.09.2009 esitatud arupärimisele nr 309 valimisvabaduse riive kohta, mis käsitleb politseipeadirektori Raivo Küüdi ringkirja, milles soovitatakse mitte kandideerida erakondade nimekirjas. Arupärijad tunnevad huvi, milline on antud küsimuses ministri osalus. 
 
2. Sotsiaalminister Hanno Pevkur vastab 11 Keskerakonna fraktsiooni liikme poolt 03.06.2009 esitatud arupärimisele nr 301 sotsiaalministeeriumi rahastatud Reformierakonna kampaania kohta. Arupärijad väidavad, et vahetult enne Euroopa Parlamendi valimisi jagati Tallinnas sotsiaalministeeriumi poolt rahastatud sotsiaalkampaania “Abiks tööotsijale” lendlehti, mille allservas reklaamiti ka Reformierakonda, ning küsivad, mis asjaoludel antud lendlehti levitati.
3.  Sotsiaalminister vastab ka 6 Rahvaliidu fraktsiooni liikme poolt 31.08.2009 esitatud arupärimisele nr 308 tervishoiu ja arstiabi rahastamise kohta. Arupärijad viitavad plaanitavale 1,1 miljardi krooni suurusele kärpele haigekassa eelarves, selle kaasnevale ravijärjekordade pikenemisele ja hüvitiste vähenemisele, ning tunnevad huvi, millist mõju need kärped ministri arvates elanike tervisele avaldadavad.
4. Sotsiaalminister vastab ka 6 Keskerakonna fraktsiooni liikme poolt 01.09.2009 esitatud arupärimisele nr 310 pensionide vähendamise kohta, milles arupärijad tunnevad huvi, kas valitsus vaatamata vastupidistele väidetele siiski plaanib pensionide kärpimist.
Pärast arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 14) – Eesti seisukohad 1. – 2. oktoobrini toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) mitteametlikul kohtumisel, kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi.
 
Kultuurikomisjonis – arutelu põhikooli ja gümnaasiumi riiklikest õppekavadest.
 
Maaelukomisjonis – tegutsemine füüsilisest isikust ettevõtjana põllumajandussektoris.

Põhiseaduskomisjonis
– välismaalaste seaduse eelnõu (537 SE); Euroopa Komisjoni teatis „Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala kodanike teenistuses”.

Rahanduskomisjonis
– Arutelu teemal „Vahendustasust tulenev kindlustusmaakleri huvide konflikt“, osalevad rahandusministeeriumi, finantsinspektsiooni, Eesti Kindlustusseltside Liidu ja Eesti Maaklerite Liidu esindajad.

Riigikaitsekomisjonis
– kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (535 SE).

Sotsiaalkomisjonis
– väljasõiduistung Eesti Töötukassa Tallinna büroosse (Endla 4), arutusel on olukord tööturul, istung jätkub kell 12 Riigikogu hoones ruumis 332.

Väliskomisjonis
– ülevaade Eesti-Valgevene suhetest, kutsutud Eesti asjur Valgevenes Harry Lahtein.

Õiguskomisjonis
– Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutamata jäetud karistusseadustiku, avaliku teenistuse seaduse, välismaalaste seaduse, kodakondsuse seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse uuesti arutamine (416 UA); kell 12 kohtumine õiguskantsler Indrek Tederiga; äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (466 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis
kell 14 Isamaa ja Res Publica Liidu poolt esitatud täiendava aruande läbivaatamine 2007. aasta Riigikogu valimiskampaania kulude tasumise kohta; 2009. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimistel osalevate valimisliitude volitatud esindajate nimekirja ja kontaktandmete läbivaatamine; korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonile esitatavate majanduslike huvide deklaratsiooni esitajate täpsustatud nimekirja läbivaatamine.

Riigieelarve kontrolli komisjonis
– Riigikontrolli auditiaruande „Revisjonikomisjoni tegevuse, teenistusliku järelevalve ning siseauditi korraldus valdades ja linnades“ arutelu; kohalike omavalitsuste 2009. aasta I poolaasta majandusolukorra analüüsi temaatiline arutelu, kutsutud Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja Sulev Liivik, Siseministeeriumi rahvastiku ja regionaalala asekantsler Karl Laas ning Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna juhataja Väino Tõemets; laekunud riigikontrolli aruandest (ruum L 333).

Kohtumised, konverentsid, ENPA

Kell 13
– Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Kasahstani riigi delegatsiooniga, kes saabub Eestisse seoses algava Kasahstani filmifestivali nädalaga.
* Algab Strasbourgis Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) 2009. aasta istungjärgu sügisistung, millest võtab osa ENPA Eesti delegatsioon eesotsas delegatsiooni juhi Andres Herkeliga.
Päevakorra projekti kohaselt tulevad sügisistungil arutusele Gruusia ja Venemaa vahelise konflikti järelkajad, vähemustele interneti ja online-meedia teenuste kättesaadavaks tegemine, kliimamuutusega seotud küsimused, kultuurialase hariduse, loovuse ja kultuuridevahelise mõistmise edendamine, demokraatlike institutsioonide tegutsemine Moldovas, ÜRO: reform ja Euroopa Nõukogu liikmesriigid, poliitiliselt motiveeritud väärkohtlemiste käsitlemine Euroopa Nõukogu liikmesriikide kriminaalõiguse süsteemis, aga ka Vahemere basseini vee olukord ning ookeani haldamisega seotud küsimused. Kavas on läbi viia Euroopa Nõukogu peasekretäri valimised. Euroopa Nõukogu tuleviku teemalisel poliitilisel debatil teeb ettekande Prantsusmaa Euroopa asjade minister Pierre Lellouche. Assambleel esinevad kõnega veel dirigent Kurt Masur ning Sloveenia president Danilo Türk.
Delegatsiooni koosseisus osalevad ENPA sügisistungil veel Mailis Reps (osaleb 27.09-2.10) ja Indrek Saar (osaleb 28.09-2.10).
* Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Mart Jüssi osaleb (27.09-28.09) Rootsis Stockholmis Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide keskkonnakomisjonide esimeeste konverentsil „Metsaraie ja kliimamuutused”.
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside