Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15täiskogu istung

 

Riigikogu töönädala päevakorra kinnitamine, vaba mikrofon.

Päevakord asub aadressil https://www.riigikogu.ee/?page=tk_nadal&op=ems&tk_day=2007-05-28&choice=TK&u=20070525154439

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 30. – 31. mail toimuval töö-, sotsiaalpoliitika, tervishoiu ja tarbijakaitse nõukogu (EPSCO) kohtumisel. Kutsutud sotsiaalminister Maret Maripuu; Eesti seisukohad 1. – 3. juunil toimuval mitteametlikul keskkonnanõukogu kohtumisel. Kutsutud keskkonnaminister Jaanus Tamkivi.

Keskkonnakomisjonis – maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (20 SE), jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (45 SE), keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni muudatuse ratifitseerimise seaduse eelnõu (16 SE), keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekuva raha kasutamiseks asutatud sihtasutuse nõukogu liikmete nimetamise otsuse eelnõu ning Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamise otsuse eelnõu.

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 32¹ muutmise seaduse eelnõu (9 SE), kultuurikomisjoni esindaja nimetamine SA UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni nõukogusse.

Maaelukomisjonis – Eesti maaelu arengukava 2007 – 2013 meetmed;

Põhiseaduskomisjonis – Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu (47 SE), Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutamata jäetud keelatud rajatise kõrvaldamise seaduse (1000 UA) arutelu.

Riigikaitsekomisjonis – ühisistung väliskomisjoniga (kohtumine strateegilise kauba komisjoni esindajatega), Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu (47 SE), ülevaade k.a 21. – 22. maini Riias toimunud Balti riikide parlamentide riigikaitsekomisjonide ühisistungist.

Sotsiaalkomisjonis – vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (44 SE);

Väliskomisjonis – ühisistung riigikaitsekomisjoniga: kohtumine strateegilise kauba komisjoni esindajatega; seisukoha andmine EL Nõukogu määruse eelnõule, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ekspordi kontrollimiseks.

Õiguskomisjonis – Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, sotsiaalhoolekande seaduse, karistusregistri seaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, noorsootöö seaduse, karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku ja huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (43 SE); Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud päästeteenistuse seaduse eelnõu (8 SE); Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutamata jäetud keelatud rajatise kõrvaldamise seaduse uuesti arutamine.

Riigieelarve kontrolli komisjonis jaotatakse tegevusvaldkonnad ning arutatakse Riigikontrollist laekunud aruandeid.

Konverents, ümarlaud

* Keskkonnakomisjoni aseesimees Mart Jüssi, majanduskomisjoni liige Hannes Astok ning väliskomisjoni liige Valdur Lahtvee osalevad (kuni 29.05) Varssavis Poola Senati korraldataval Läänemere keskkonnaohte käsitleval rahvusvahelisel konverentsil. Arutatakse Läänemerre gaasijuhtme paigaldamisega seotud ohte, samuti Läänemerre uputatud keemiarelvade ohtlikkust.

* Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb (kuni 30.05) Permis Vene Riigiduuma korraldataval Euroopa Liidu liikmesriikide, Euroopa Parlamendi ning Vene Riigiduuma ja Föderatsiooninõukogu Euroopa Liidu – Venemaa partnerlus- ja koostööleppe ümarlaual. Räägitakse strateegilisest partnerlusest sise- ja välisjulgeoleku, aga ka majanduse ühises ruumis.

 Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside