Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on 9 arupärimist, millele vastavadl vastavad Riigikogu liikmete 9-le arupärimistele peaminister Andrus Ansip, siseminister Ken-Marti Vaher, rahandusminister Jürgen Ligi ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.

Arupärimiste teemad on järgmised: 1. Valitsuse rahanduspoliitilistest valikutest kevadise majandusprognoosi taustal (nr 147); 2. Lõimumispoliitika edukuse kohta (nr 149); 3. Kohalike omavalitsuste Üldkogu ettepanekutest (nr 151); 4. Eesti elanike madalast ostujõust (nr 155); 5. Korruptsioonikahtlusest seoses ehitusloata ehitistega (nr 154); 6. Euroopa Stabiilsusmehhanismist (nr 152); 7. Eelseisvatest muudatustest maksu- ja tolliametis (nr 158); 8. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kodukulude poliitikast (nr 150) ja 9. Eesti Interneti Sihtasutuses toimuv (nr 163).

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides (kell 11)

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 13.30) – Eesti seisukohad 30.-31. mail 2012 toimuval Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, haridus- ja teadusministeeriumi teadusosakonna nõunik Toivo Räim, EL ja rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja Kalmar Kurs ja juhtkonna nõunik Karin Jaanson ning justiitsministeeriumi kantsleri nõunik EL küsimustes Kristi Värk; Eesti seisukohad 29. mail 2012 toimuval üldasjade nõukogu istungil ja 31. mail 2012 toimuval välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Paet.

Keskkonnakomisjonis – välisõhu kaitse seaduse, majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu ( 232 SE); jäätmekäitluskoht keskkonnahäiringu põhjustajana, raporti koostamise arutelu; Riigikogu otsuse „Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine“ eelnõu esitamine.

Kultuurikomisjonis – Riigikogule üle antava Vabariigi Valitsuse õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu tutvustamine, kutsutud: haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo, HTM nõunik Sille Uusna ja HTM kõrgharidusosakonna juhataja Mart Laidmets; õppetoetuste- ja õppelaenu seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (210 SE); teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning ülikooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (162 SE).

Maaelukomisjonis – kohtumine põllumajandusminister Helir-Valdor Seederiga.

Majanduskomisjonis – elektrituruseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (139 SE), maagaasiseaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (166 SE), Eesti seisukohtade arutelu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu üle, mis reguleerib kolmandate riikide kaupade ja teenuste juurdepääsu liidu riigihangete siseturule ning selliseid menetlusi, millega toetatakse läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste juurdepääsu üle kolmandate riikide riigihanketurgudele, arvamuse andmine ELAK-le.

Põhiseaduskomisjonis (kell 11.15) – erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (144 SE) teise lugemise arutelu, kutsutud Valgevene presidendikandidaat Pavel Marozau, Valgevene endine presidendikandidaat Ales Michalevic, Gruusia suursaadik Eestis Ruslan Abashidze, Moldova suursaadik Eestis Viktor Guzun, Tallinna Ülikooli Riigiteaduste instituudi direktor, riigiteooria ja riigiõiguse dotsent Leif Kalev, Tallinna Ülikooli Riigiteaduste instituudi lektor, poliitikateaduste ekspert Tõnis Saarts, Tallinna Ülikooli Riigiteaduste instituudi lektor, poliitikateaduste ekspert Ott Lumi, EMSLi juhataja Urmo Kübar, Poliitikauuringute Keskus Praxis juhatuse esimees Annika Uudelepp, Arengukoostöö Ümarlaua juhataja Piret Hirv, Arengukoostöö Ümarlaua poliitikaekspert Evelin Andrespok, e-riigi Akadeemia e-demokraatia programmi direktor Liia Hänni, Avatud Eesti Fondi programmi koordinaator Maris Jõgeva, Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam ja Ühingu Korruptsioonivastane Eesti tegevjuht Asso Prii (ruum L241); erakonnaseaduse täiendamise seaduse eelnõu (216 SE); Riigikohtule arvamuse andmine riigilõivuseaduse § 57 lg 14 koostoimes lisaga 1 põhiseaduspärasuse kohta.

Rahanduskomisjonis – ülevaade Eesti Panga 2011. aasta aruandest; ülevaade Finantsinspektsiooni 2011. aasta aruandest; väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (220 SE).

Riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse eelnõu (172 SE); kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (173 SE); kaitseväeteenistuse seadusega seotud Riigikogu koosseisu häälteenamusega vastuvõetud seaduste muutmise seaduse eelnõu (174 SE).

Sotsiaalkomisjonis – kogumispensionide seaduse, riikliku pensionikindlustuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (213 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse ja surma põhjuse tuvastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (205 SE).

Õiguskomisjonis – karistusseadustiku täiendamise seaduse eelnõu (209 SE), perekonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (214 SE), politsei ja piirivalve seaduse ning meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (158 SE), kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (175 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis (kell 13.30) – avalikustamisele kuuluvate majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine; komisjonile laekunud avalduse läbivaatamine

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis (kell 13.30) – riigi valmisolek kriitilise info infrastruktuuri toimepidevuse tagamisel arutelu. Kutsutud siseministeeriumi kantsler Tarmo Türkson, siseministeeriumi pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonna nõunik Hannes Unt, majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi kriisireguleerimise osakonna juhataja Nathan Tõnnisson, Riigi Infosüsteemide Ameti peadirektor Jaan Priisalu, Riigi Infosüsteemide Ameti kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kaitse osakonna juhataja Toomas Viira, Riigi Infosüsteemide Ameti järelevalve osakonna juhataja Epp Maaten, põhiseaduskomisjoni liige Andrei Korobeinik, Riigikaitsekomisjoni aseesimees Aivar Riisalu, Riigikontrolli peakontrolör Tarmo Olgo, Riigikontrolli auditijuht Jaanus Kasendi, Riigikontrolli vanemaudiitor Alo Lääne ja Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistuse juhataja Toomas Mattson (ruum L333).

NATO PA, üritused, kohtumised

Kell 9 toimub NATO Parlamentaarse Assamblee plenaaristung, millel avakõne peavad NATO PA president Karl Lamers ja Riigikogu esimees Ene Ergma. (Swissôtel). Kell 9.30 võtab sõna Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves ja seejärel NATO peasekretäri asetäitja Alexander Vershbow, kes vastab ka assamblee liikmete küsimustele. Plenaaristung lõpeb kell 13.
Istungi otseülekannet on võimalik jälgida aadressil https://www.riigikogu.ee/index.php?id=172058

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas annab ühiskonnaõpetuse tunni Loo Keskkoolis.

Kell 14.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv avab Kadri Visseli Setomaast inspireeritud vaibanäituse “Värviline maailm” Riigikogu hoone II korrusel.

Kell 15.30 – Riigikogu teabekeskuses (Toompea 1) toimub järjekordne demokraatia töötuba, mille teemaks on uus avaliku teenistuse seadus. Seaduseelnõu eesmärki tutvustab Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Väino Linde, talle oponeerib ROTALi (Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liit) esimees Kalle Liivamägi. Töötuba modereerib Riigikogu Kantselei personaliosakonna juhataja Marika Lepikult.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (28.05-1.06) Prantsusmaal Pariisis ENPA poliitikakomitee ja monitooringukomitee istungitel.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside