Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi vastab Riigikogu liikmete Lembit Kaljuvee, Vilja Savisaare, Ain Seppiku, Evelyn Seppa, Rein Ratase, Jaak Aabi, Arvo Sarapuu, Toivo Tootseni, Eldar Efendijevi, Nelli Privalova, Kalev Kallo, Olga Sõtniku, Jüri Ratase, Toomas Vareki, Tiit Kuusmiku, Valeri Korbi, Inara Luigase, Aadu Musta, Lauri Laasi, Vladimir Velmani, Kadri Musta, Mailis Repsi, Jaan Kundla, Valdur Lahtvee, Maret Merisaare, Aleksei Lotmani, Toomas Trapido ja Kalle Laaneti esitatud arupärimisele nr 34 korralagedus keskkonnaministeeriumi haldusalas. Arupärijad osutavad mitmele väidetavale seadusrikkumisele, mis on seotud OÜ-le VKG AIDU OIL välja antud põlevkivikaeveloaga Ojamaa kaeveväljal. Kuna tegelikuks kaevandajaks on seal AS Eesti Põlevkivi, mis täidab OÜ-le VKG AIDU OIL tellimust, rikutakse arupärija väitel sellega maapõueseadust. Ka ei ole arupärijate väitel Ojamaa kaeveväljal kaevandamisega seoses väljastatud ühtegi keskkonnaluba, näiteks vee-erikasutusluba ega saasteluba, kuigi veeseadus ja jäätmeseadus seda nõuavad. Arupärijad küsivad, mida võtab minister ette kaevandamisluba rikkunud ettevõtete karistamiseks ja seaduslikkuse taastamiseks oma haldusalas. Ka tunnevad arupärijad huvi,  kas keskkonnaministri jaoks on normaalne olukord, et Eesti riigiettevõte täidab lepingu alusel eraettevõtte tellimust ja miks ei järgita põlevkivi kaevandamisel üldriiklikke huve.

Nädala päevakord asub siin.

Peale arupärimisele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis Eesti seisukohad 30. jaanuaril toimuval võrdõiguslikkuse ministrite konverentsil ja 31. jaanuaril kuni 1. veebruaril toimuval mitteametlikul tööhõive ja võrdõiguslikkuse ministrite nõukogu (EPSCO) kohtumisel. Kutsutud sotsiaalminister Maret Maripuu.

Keskkonnakomisjonis väljasõiduistung Harjumaa keskkonnateenistusse.

Kultuurikomisjonis – kokkuvõte Eesti Teaduste Akadeemia juhatusega toimunud kohtumisest.

Maaelukomisjonis ülevaade WTO läbirääkimistest.

Majanduskomisjonis transiidialase uurimustöö vahearuande arutelu koos spetsialistidega.

Põhiseaduskomisjonis – õiguskantsleri ettepanek nr 1 „Riigikogu liikme staatuse seaduse kooskõlla viimiseks Eesti Vabariigi põhiseadusega”, arutelu.

Riigikaitsekomisjonis mereväe arenguplaanid, kutsutud mereväe ülem kaptenleitnant Igor Schwede.

Õiguskomisjonis – liiklusseaduse ja karistusseadustiku ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (179 SE), riigipiiri seaduse, karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (185 SE), äriseadustiku ja Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 “Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta” rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (186 SE), päästeteenistuse seaduse eelnõu (164 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – avalikustamisele kuuluvate deklaratsioonide läbivaatamine.

Riigieelarve kontrolli komisjonis – ülevaade auditiaruande „Avaliku teenuse kvaliteet infoühiskonnas” kohta.

NATO Parlamentaarne Assamblee

* Riigikogu NATO PA delegatsiooni liige Sven Mikser osaleb (26.01-02.02) Washingtonis ja Seattles NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee väljasõiduistungil.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside