Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung,

Päevakorras on 2 arupärimist, millele vastab siseminister Ken-Marti Vaher.

Arupärimised käsitlevad ooteala tasusid maanteepiiripunktides (nr 253) ning korruptsioonikuritegusid (nr 258). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Komisjonides (kell 11)

Keskkonnakomisjonis – looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (287 SE); reoveepuhastis käsitletavast reoveesettest tekkiva keskkonnahäiringu vähendamise võimalused, raporti arutelu (ruum L 332).

Kultuurikomisjonis – arvamus Vabariigi Valitsuse seisukohtade osas Euroopa Liidu Nõukogu soovituse kohta võtta menetlusse noortegarantii loomise eelnõu; meediateenuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (336 SE); õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 22 muutmise seaduse eelnõu (334 SE).

Maaelukomisjonis – jahiseaduse eelnõu (351 SE) arutelu koos Erametsaliidu, Talupidajate Keskliidu, Põllumeeste Keskliidu ja Omanike Keskliidu esindajatega;

Majanduskomisjonis (kell 11.10) konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (321 SE); Eesti seisukohtade arutelu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi avaliku sektori asutuste veebisaitide käideldavuse kohta; meresõiduohutuse seaduse ja sadamaseaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE).

Põhiseaduskomisjonis (kell 11.15) kohtumine justiitsminister Hanno Pevkuriga, osaleb ka justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler Kai Härmand; otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (253 OE); välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (354 SE), kutsutud siseminister Ken-Marti Vaher.

Rahanduskomisjonis – Eesti Vabariigi valitsuse ja Türkmenistani valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (341 SE); hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu liikme nimetamise otsuse eelnõu (358 OE); stabiliseerimisreservi nõukogu liikme tagasikutsumise ja uue liikme nimetamise otsuse eelnõu algatamine.

Riigikaitsekomisjonis – Kaitseliidu seaduse eelnõu (190 SE).

Sotsiaalkomisjonis – narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (259 SE).

Väliskomisjonis – Eesti seisukohad 31. jaanuaril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisministeeriumi Euroopa ja Atlandi-ülese koostöö küsimuste asekantsler Mart Laanemäe; ülevaade Eesti kahepoolsetest suhetest Kasahstaniga ja teiste Kesk-Aasia vabariikidega, kutsutud Eesti suursaadik Kasahstanis, Tadžikistanis, Kõrgõzstanis ja Türkmenistanis Jaan Hein; ülevaade Eesti kahepoolsetest suhetest Gruusiaga ja Armeenia Vabariigiga, kutsutud Eesti suursaadik Gruusias ja Armeenia Vabariigis Priit Turk.

Õiguskomisjonis – kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE); Riigikogu liikme immuniteedimenetluse arutelu.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis (kell 13)  – 2013. aasta 1. aprillil jõustuva korruptsioonivastase seaduse rakendamisega seotud probleemid, rakendamiseks kavandatud tegevused ning GRECO IV hindamisvooru käigus Eestile antud soovitused, kutsutud MTÜ Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liige Jaanus Tehver ja tegevdirektor Asso Prii ning justiitsminister Hanno Pevkur (ruum L 332).

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis (kell 13.30) – kohtumine riigikontrolöri kandidaadiga (ruumis L 333).

Üritused, kohtumised, konverentsid

* Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Arto Aas osaleb (27.01-28.01) Dublinis COSACi esimeeste kohtumisel. Arutusel on Iirimaa Euroopa Liidu eesistumisega seotud teemad ning Euroopa majandus-, raha- ja poliitilise liidu tulevik laiemalt.

* Riigikogu liikmed Sven Mikser ja Jevgeni Ossinovski osalevad (28.01-29.01) Helsingis Põhjamaade Sotsiaaldemokraatliku Tööliikumise ühiskomitee SAMAK (põhjamaade ametiühingute liit) aastakonverentsil.

* Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Sven Sester, Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Marianne Mikko ning liige Kalle Palling osalevad (28.01-30.01) Brüsselis esimesel Euroopa poolaasta parlamentaarsel nädalal, mille eesmärgiks on liikmesriikide parlamentide esindajate ja Euroopa Parlamendi liikmetega ühiselt arutada Euroopa komisjoni iga-aastast majanduskasvu analüüsi ning riigieelarvete suuniseid.

* Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb (28.01-30.01) Brüsselis 5. Euroopa Liidu kosmosepoliitika teemalisel konverentsil, mille korraldavad Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlament koostöös Euroopa Kosmoseagentuuri ning olulisemate kosmosetööstuse ja kosmoseuuringute sektori esindajatega. Arutusel on Euroopa Liidu kosmosepoliitika panus üleilmsete eesmärkide saavutamisel, kosmosepoliitika ja tööstusvaldkond, kosmosesektori areng ja innovatsioon, aga ka kosmosesektoriga seotud julgeoleku- ja kaitseküsimused.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside