Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on peaministri poliitiline avaldus ja 15  arupärimist, millele vastavad Eesti Panga president Andres Lipstok, rahandusminister Jürgen Ligi, keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning sotsiaalminister Hanno Pevkur.
 

Komisjonides
(kell 11)
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 13.30) – Eesti seisukohad 29. – 30. septembrini toimuval Euroopa Liidu mitteametlikul siseturu nõukogu kohtumisel, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts; Eesti seisukohad 30. septembril ja 1. oktoobril toimuval Euroopa Liidu mitteametlikul majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) kohtumisel, kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi.

Keskkonnakomisjonis – keskkonnaseadustiku üldosa seaduse eelnõu (799 SE); Sihtasutuse KIK nõukogu liikmete nimetamine; Riigikontrolli auditi „Riigimetsa majandamise jätkusuutlikkus“ kontrollaruanne.

Kultuurikomisjonis – Riigikontrolli aruanne „Täiskasvanute täiendus- ja ümberõpe”.

Maaelukomisjonis – kohtumine põllumajandusminister Helir-Valdor Seederiga.

Majanduskomisjonis – planeerimisseaduse muutmise seaduse eelnõu (778 SE).

 
Põhiseaduskomisjonis – Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (776 SE); riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (764 SE); avaliku teenistuse seaduse § 108 täiendamise seaduse eelnõu (765 SE).
 
Rahanduskomisjonis – arvamus alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 22 ja § 24 vastuolu kohta põhiseadusega; tulumaksuseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (723 SE); Finantsinspektsiooni seaduse, krediidiasutuste seaduse ja Tagatisfondi seaduse muutmise seaduse eelnõu (810 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (797 SE).

Riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu piraatlusevastase operatsiooni Atalanta ning NATO mereoperatsiooni Active Endeavour koosseisus” eelnõu (815 OE) arutelu (ruum L 241).

 
Sotsiaalkomisjonis – vanemahüvitise seaduse ja riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (785 SE).
 
Õiguskomisjonis – kohtutäituri seaduse § 32 muutmise seaduse eelnõu (770 SE); töölepingu seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (767 SE); valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi eelnõu kohta, milles käsitletakse õigust saada kriminaalmenetluses teavet; orienteeruvalt kell 12.15 kohtumine õiguskantsler Indrek Tederiga, arutusel on õiguskantsleri aasta tegevuse ülevaade.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis (kell 13.30) – Vene Erakonna Eestis poolt esitatud 2009. aasta Euroopa Parlamendi valimise kampaania rahastamise täiendav aruanne; Erakonna Eesti Kristlikud Demokraadid poolt esitatud täiendav aruanne; järelepärimised Eesti Keskerakonnale ning Isamaa ja Res Publica Liidule 2009. aasta Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise kampaania kuludega seotud võlgnevuste kohta, Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale 2007. aasta Riigikogu ja 2009. aasta Euroopa Parlamendi ning kohaliku omavalitsuse volikogu valimise kampaania kuludega seotud võlgnevuste kohta;

 
Riigieelarve kontrolli komisjonis (kell 13.30) – ülevaade rahandusministeeriumi 2010. aasta suvisest majandusprognoosist ning ülevaade valmisolekust euro kasutusele võtmiseks, kutsutud rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak (ruum L 333).
 
Kohtumised, üritused
 
Kell 15.30 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Palestiina Omavalitsuse diplomaatidega (ruum L 241).
* Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Prahas rahvusvahelisel parlamendiliikmete kohtumisel, kus kõne all on kosmoseruumi roll looduskatastroofidega toimetulekul (“Space in support of the management of natural disasters”).
 
* Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma (27.09-29.09) ja väliskomisjoni liige Valdur Lahtvee (27.09 -28. 09) osalevad Brüsselis Euroopa Parlamendi korraldataval parlamentidevahelisel komisjonide kohtumisel “Euroopa Liidu ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (CSDP) väljakutsed pärast Lissaboni lepingu jõustumist”. Raidma võtab osa ka Euroopa Julgeoleku ja Kaitseassamblee ning Lääne-Euroopa Liidu Assamblee (ESDA-WEU) korraldatavast Euroopa Liidu poliitilise ja julgeoleku komitee kohtumisest liikmesriikide parlamentide esindajatega.
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside