Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras
on 5 arupärimist, millele vastavad riigikontrolör Mihkel Oviir, põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.
1. Riigikontrolör Mihkel Oviir vastab Riigikogu liikme Jüri Tamme poolt 14.09.2009 esitatud arupärimisele nr 315 tasuta üle antud riigivara müügi kohta. Tamme väitel sai Eesti Põllumajandusülikool riigilt tasuta vara Harku vallas, kuid ei asunud saadud vara kasutama neil eesmärkidel, millega põhjendati vara taotlemist. Selle asemel on Eesti Põllumajandusülikool pannud neile tasuta üle antud veehoidlad, laod, mõisahooned, alajaamad, laborid, vivaariumid ja umbes 52 ha maad müüki. Eelnevast lähtuvalt esitab Tamm mitmeid küsimusi antud tehingute järelevalve ja õiguslikkuse kohta.
2.  Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder vastab 14 Keskerakonna fraktsiooni liikme poolt 15.09.2009 esitatud arupärimisele nr 316  põllumajandustootjate tulupuudujäägi kohta. Arupärijad viitavad toiduainete lõpphinna ebavõrdsele jagunemisele põllumajandustootjate ja jaekaubanduse vahel, kus viimane teenib tulu, samas kui tootja kannab kahjumit, ning küsivad, milliseid võimalusi näeb minister olukorra lahendamiseks.
3. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi vastab 5 Keskerakonna fraktsiooni liikme poolt 30.09.2009 esitatud arupärimisele nr 327 metsamaa müügi kohta kirjaliku enampakkumise teel, milles arupärijad keskenduvad küsimusele, miks luhtus riigihange elektroonilise enampakkumissüsteemi ostmiseks ning miks ei korraldatud uut riigihanget, kuivõrd internetioksjoneid kasutades oleks riigimaa müük tõhusam.
4. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts vastab 3 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liikme poolt 23.09.2009 esitatud arupärimisele nr 320 planeeritavate muudatuste kohta parvlaevade graafikus Rohuküla–Heltermaa liinil. Küsimused puudutavad olukorda, kus nimetatud liinil jääks opereerima vaid üks laev.
5. Juhan Parts vastab ka 8 Keskerakonna fraktsiooni liikme poolt 30.09.2009 esitatud arupärimisele nr 326 raskeveokite piiriületuse kohta. Arupärijad küsivad, miks ei ole Narva piiripunktis siiani ellu viidud valitsuse poolt heaks kiidetud elektroonilise jäljekorra süsteemi veokitele ning muudele transpordivahenditele ja kuidas valitsus kavandab piiriületusega seotud probleemid lahendada.
Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides

 
Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni avalik ühisistung (kell 10 Riigikogu konverentsisaalis) – arutusel on Eesti seisukohad 29. – 30. oktoobrini toimuval Euroopa Ülemkogu kohtumisel, kutsutud peaminister Andrus Ansip;ÜHISISTUNGI OTSEÜLEKANNET ON VÕIMALIK JÄLGIDA AADRESSIL https://www.riigikogu.ee/live/otse.asx.

Euroopa Liidu asjade komisjon
(kell 14) arutatakse seisukoha andmist Euroopa Komisjoni teatisele EL ühise ümberasustamisprogrammi loomise kohta ning ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse ettepanekule, millega luuakse Euroopa Pagulasfond aastateks 2008-2013, kutsutud siseminister Marko Pomerants.
 
Keskkonnakomisjonis – pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (594 SE); „Läänemerre kavandatava gaasijuhtmega seotud keskkonnariskidest” avalduse eelnõu (607 SE).

Kultuurikomisjonis
– põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

Maaelukomisjonis
– loomatauditõrje seaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (600 SE).
 
Majanduskomisjonis – riigivaraseaduse eelnõu (437 SE); alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE); Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vahelise Balti ühistransiidi protseduuri kokkuleppe denonsseerimise seaduse eelnõu (560 SE); Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vahelise Balti ühistransiidi protseduuri kokkuleppe ratifitseerimise seaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (561 SE); ekspordi riikliku tagamise seaduse eelnõu (565 SE) ning otsuse energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 otsuse täiendamise otsuse eelnõu (544 OE).
 
Põhiseaduskomisjonis – isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ja arhiiviseaduse muutmise seaduse eelnõu (564 SE); arvamus Euroopa Liidu ühise ümberasustamisprogrammi loomise kohta.

Rahanduskomisjonis
– Eesti Vabariigi ja Mani saare vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (590 SE); Eesti Vabariigi ja Iisraeli Riigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (602 SE); 2010. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (587 SE).

Riigikaitsekomisjonis
(kell 9.30) – tutvutakse Tallinna külastava USA hävitajaga „USS COLE“; rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (523 SE).

Sotsiaalkomisjonis
– 2010.aasta riigieelarve sotsiaalministeeriumi valitsemisala.

Väliskomisjonis
(kell 11) -jätkub Balti Assamblee 2010. aasta eelarve ja Balti Assamblee töö ümberkorraldamiseks tehtud ettepanekute arutelu, kutsutud Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste ja delegatsiooni juhi asetäitja Mailis Reps.
 
Õiguskomisjonis – politsei ja piirivalve seaduse rakendamise seaduse eelnõu (519 SE).
 
Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis (kell 14) – komisjonile 2009. aastal laekunud arvandmete kokkuvõte korruptsioonivastase seaduse täitmisest; valimisliitude poolt esitatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimiskampaania rahastamise aruannete läbivaatamine.
 
Riigieelarve kontrolli komisjonis (kell 13) – riigikontrolöri ettekanne riigi vara kasutamise ja säilimise kohta 2008. aastal; riigikontrolli auditiaruande „Riigi tegevus energiasäästu saavutamisel“ arutelu, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Einari Kisel ning rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak.
 
Üritused, kohtumised, konverentsid
 
Kell 9 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Rahvusvahelise Kriisigrupi Euroopa asepresidendi Alain Délétroz’ga.
 
Kell 14.30 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus avab Riigikogu hoone II korrusel Hõimupäevi lõpetava näituse. Kunstiteadlase Andri Ksenofontovi koostatud näitus koosneb 16 pildist: 8 fotot Loit Jõekaldalt ja 8 fotot Kärt Summatavetilt. Loit Jõekalda on rahvusvaheliselt tuntud fotograaf ja graafik. Tema erinevatel soome-ugri retkedel tehtud piltidel on jäädvustatud soome-ugri rahvaste unikaalset materiaalset kultuuri kunstiliselt kõrgel tasemel. Kärt Summatavet on metallehistöö kunstnik, kes on samuti soome-ugri rahvaste juures välitöödel käinud. Tema on ka üks kõige järjekindlamaid traditsioonilise kultuuri motiivide ja temaatika viljelejaid niihästi ehtekunstis kui ka graafikas. Näituseks on ta pildistanud iseenda loodud ehteid. Sellega tekib näitusel kaks rööpset teemat: soome-ugri esemeline kultuur ning kaasaegsed kunstitööd, mis saavad esimeselt inspiratsiooni ning esindavad Eesti tänapäeva kõrgprofessionaalset rahvuslikku kunsti.
 
* Riigikogu liige Mark Soosaar osaleb (24.10-26.10) Taanis Kopenhaagenis GLOBEi (Global Legislators Organisation) rahvusvahelisel parlamentaarsel foorumil. Arutusel on seadusandjate roll kliimaseaduste väljatöötamisel.
 
* Riigikogu liige Mati Raidma osaleb (25.10-26.10) Suurbritannias Londonis Euroopa parlamentidevahelisel kosmosekonverentsil. Käsitletakse teemasid nagu kosmos kui probleemide lahendaja, kosmos kui Euroopa juhtiv turg, kosmos kui innovatsiooni ja tehnoloogia juhtija, kosmoselahendused ülemaailmse majanduskriisi ajal jpm.
 
* Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb (26.10-28.10) Itaalias Ispras üle-Atlandilisel teadusfoorumil, mis keskendub teaduslike nõuannete juurutamisel poliitikas. Arutletakse üle-Atlandiliste sarnasuste ja erinevuste üle, analüüsitakse praktilisi näiteid teadusnõuannete edukast rakendamisest, aga ka läbikukkumisi.
 
* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste osaleb (26.10-29.10) Rootsis Stockholmis Põhjamaade Nõukogu 61. istungjärgul ning kohtumisel Põhjamaade Nõukogu presiidiumiga.
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside