Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Peaminister Andrus Ansip vastab üheksale Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele, mis puudutavad Keila algkooli ja gümnaasiumi andmist sihtasutuse omandisse, Euroopa Liidu tõukefonde, Eesti Energiaga seonduvat, ministeeriumide palgatõuse, maksude laekumist, pensionikindlustuse seaduse muudatusi, maksuameti tegevust, KAPO tegevust Tallinna Linnavalitsuses ja regionaalminister Siim Valmar Kiisleri avaldust Pirita linnaosahaldussekretäri ametist vabastamise kohta.

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Nädala päevakord asub siin

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 13 konverentsisaalis) – Eesti esindatus Euroopa Liidus. Kutsutud riigisekretär Heiki Loot, Riigikantselei EL sekretariaadi Euroopa Liidu asjade direktor Juhan Lepassaar, ministeeriumite kantslerid ja EL temaatika eest vastutavad ametnikud, Eesti Panga esindaja, Eesti Diplomaatide Kooli direktor Ekke Nõmm, Eesti Diplomaatide Kooli asedirektor Vahur Made.

Keskkonnakomisjonis – välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu.

Kultuurikomisjonis – arutelu gümnaasiumi sisseastumiskatsete korraldamise õiguslikust alusest; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

Maaelukomisjonis – põllumajandusministeeriumi 2009. aasta tööplaanid. Kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.

Majanduskomisjonis – riigivara tasuta võõrandamised keskkonnaministeeriumilt Keila vallale ja siseministeeriumilt Keila vallale, Riigikohtu kirja arutelu seoses riigihankeseadusega.

Põhiseaduskomisjonis – riigieelarve seaduse, riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (402 SE).

Rahanduskomisjonis – ülevaade stabiliseerimisreservi varade väärtuse ja koosseisu kohta seisuga ja ülevaade välisvahendite kasutamisest seisuga 31. detsember 2008.

Riigikaitsekomisjonis – kaitsetööstuse arengud.

Sotsiaalkomisjonis – olukorrast tööturul, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus (399 SE).

Väliskomisjonis – Euroopa Liidu arengukoostöö ministrite 29. ja 30. jaanuari mitteametlik kohtumine. Kutsutud välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö osakonna 3. büroo direktor Marje Luup.

Õiguskomisjonis – mittetulundusühingute seaduse, sihtasutuste seaduse, tulundusühistuseaduse ja äriseadustiku muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (271 SE); politseiteenistuse seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse, piirivalveteenistuse seaduse, prokuratuuriseaduse, kohtute seaduse, õiguskantsleri seaduse, Riigikontrolli seaduse, Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu ning Riigikogu VII, VIII ja IX koosseisu liikmete pensioni seaduse ning Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse muutmise seaduse eelnõu (375 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis (kell 14) – komisjoni 2009. aasta esimese poole tegevuskava projekti arutamine; ülevaade Marshalli Keskuse 13. ja 14. jaanuaril korraldatud korruptsiooni vastu võitlemise teemalisest konverentsist.

Riigieelarve kontrolli komisjonis (kell 13.30) – Riigikontrolli auditi „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tegevus Ühtekuuluvusfondi projektide juhtimisel” jätkuarutelu. Kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Eero Pärgmäe.

Üritused, assambleed

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb kõnega omavalitsuste haldussuutlikkuse ja järelevalve seminaril, kuhu on kutsutud omavalitsustegelased, riigitegelased, avaliku halduse teadlased ja haldusjuristid. Seminar toimub Tallinna Tehnikaülikooli Sotsiaalteaduskonnas (Sütiste tee 21-202).

* Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Andres Herkel, liikmed Kristiina Ojuland (25.01-30.01) ja Mailis Reps ning asendusliikmed Indrek Saar (24.01-30.01) ja Aleksei Lotman (26.01-30.01) osalevad Strasbourgis ENPA 2009. aasta istungjärgu 1. osaistungi töös. Valitakse assamblee president ja asepresidendid, samuti Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunikud. Assambleel arutatakse Armeenia delegatsiooni volituste küsimust, Venemaa ja Georgia sõja tagajärgi ja inimõiguste olukorda piirkonnas pärast sõda. Assamblee ees esineb ka Hispaania peaminister Jose Luis Rodriguez Zapatero.

* Riigikogu NATO PA delegatsiooni liige Sven Mikser osaleb (25.01-31.01) USAs, Washingtonis, Colorados ja Californias NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee väljasõiduistungil.

* Riigikogu liikmed Kadri Simson ja Urmas Reinsalu osalevad (25.01-31.01)  Jaapanis sealse välisministeeriumi korraldatud seminaril „Jaapan ja Balti riigid“.

* Riigikogu liige Hannes Astok on (25.01-30.01) Washingtonis, kus ta esineb seal toimuval Maailmapanga konverentsil ettekandega „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arengu toetuseks“.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside