Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung,

Päevakorras on arupärimine Eesti kirjanduse tuleviku kohta (nr 265), millele vastab kultuuriminister Rein Lang.

Peale arupärimisele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 13.30) – Eesti seisukohad 28. veebruaril toimuval Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitsenõukogu (EPSCO) istungil; Eesti seisukohad 25. – 26. veebruarini toimuval EL põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil (keskkonnaministeeriumi vastutusalas olevates küsimustes), kutsutud keskkonnaminister Keit-Pentus Rosimannus; Euroopa Komisjoni teatis Euroopa Liidu osalemise kohta Euroopa Nõukogu korruptsioonivastases riikide ühenduses (GRECO).

Keskkonnakomisjonis – looduskaitseseaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (289 SE).

Kultuurikomisjonis – õppetoetuste ja õppelaenuseaduse muutmise seaduse eelnõu (334 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo.

Maaelukomisjonis – maareformi seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (335 SE); Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (352 SE).

Majanduskomisjonis (kell 11.10) Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Pilvandmetöötluse võimaluste kasutamine Euroopas“ osas; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise kohta, mis käsitleb ettevõtete kaitsmist eksitavate turundusvõtete vastu; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Toimiv energiaturg“ osas.

Põhiseaduskomisjonis  (kell 11.15) kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (356 SE); korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamise otsuse eelnõu (380 OE); korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (370 SE); erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (304 SE).

Riigikaitsekomisjonis – ülevaade õiguskantsleri tegevusest kaitseministeeriumi valitsemisala järelevalvel, kutsutud Õiguskantsleri Kantselei esindajad.

Väliskomisjonis – kohtumine Euroopa Parlamendi väliskomisjoni liikme Tunne Kelamiga; ülevaade 18. veebruaril toimunud Armeenia presidendivalimistest.

Õiguskomisjonis – ohvriabi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (379 SE); kriminaalpoliitika arengusuunad, kutsutud justiitsminister Hanno Pevkur.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis (kell 13.30) – laekunud majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine; komisjonile majanduslike huvide deklaratsioone esitavate ametiisikute koosseisus toimunud muudatustest.

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis (kell 13.30) Riigikontrolli auditiaruanne „Riigihangete korraldamine riigi valitseva mõju all olevates äriühingutes ja riigi asutatud sihtasutustes“, kutsutud rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad (ruum L 333), istung on avalik ja seda on võimalik jälgida reaalajas Riigikogu veebis

Üritused, kohtumised

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb ekspertseminari “Integratsiooni ja multikultuursuse põhimõtete, väärtuste ja ideede tulevikust Läänemere regioonis” avamisel (Klubi Shahmatt).

Kell 16 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb tervituskõnega kodakondsustunnistuste üleandmise pidulikul tseremoonial (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 17.30Laine Randjärv avab Toompea lossi III korrusel lasteaialaste kunstitööde näituse “Minu Eesti. Minu Riigikogu“.

* NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liige Sven Mikser osaleb (25.02-26.02) Brüsselis NATO PA poliitika-, kaitse- ja majanduskomisjonide ühisistungil.

* Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Sven Sester osaleb(25.02-26.02) Dublinis Euroopa Liidu liikmesriikide rahanduskomisjonide esimeeste kohtumisel. Arutusel on integratsiooni tulevikustrateegiate, majanduskasvu ja eelarvekontrolli, aga ka parlamentide rolliga seotud teemad.

Riigikogu pressitalitus
 

Tagasiside