Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on 3 arupärimist millele vastavad justiitsminister Rein Lang ja rahandusminister Jürgen Ligi. Arupärimised on järgmistel teemadel: 1. Kohtute kaadrinappusest; 2. Erakorralise pensionireservi olukorrast ja 3. 2011. aasta riigieelarve tuludest.

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.


Komisjonides
(kell 11)

Keskkonnakomisjonis
– 2011. aasta riigieelarve seaduse eelnõu keskkonnaministeeriumi valitsemisala.

Kultuurikomisjoni ja sotsiaalkomisjoni ühisistung
(konverentsisaalis) – “Noored ja tööturg – probleemid ja lahendused” Otseülekanne internetis aadressil https://www.riigikogu.ee/live/otse.asx.

Maaelukomisjonis
– Euroopa Kalandusfondi rakenduskava 2007-2013 meetmete rakendamise hetkeseis ja peamised tulemused; riigivaraseaduse § 66 täiendamise seaduse eelnõu (840 SE).

Majanduskomisjonis
– ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (811 SE).

Põhiseaduskomisjonis
– väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (793 SE); kodakondsuse seaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (796 SE); arvamuse vangistusseaduse § 94 lg 1 vastavuse kohta põhiseadusele.

Rahanduskomisjonis
– 2010. aasta riigieelarve muutmise seaduse eelnõu ( 812 SE); finantsinspektsiooni seaduse, investeerimisfondide seaduse, krediidiasutuste seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (834 SE); arvamuse andmine Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi eelnõu kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 97/9/EÜ investeeringute tagamise skeemide kohta ja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu hoiuste tagamise skeeme käsitleva direktiivi eelnõu kohta; perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse ja halduskoostöö seaduse eelnõu ( 836 SE).

Riigikaitsekomisjonis
– ülevaade riigikaitsekomisjoni delegatsiooni töövisiidist Soome; 2011. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (822 SE) kaitseministeeriumi valitsemisala, kutsutud kaitseminister Jaak Aaviksoo; rahuaja riigikaitse seaduse ja kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (805 SE).

Õiguskomisjonis
– sihtasutuse seaduse ja audiitortegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (839 SE); kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (599 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis
(kell.13.30) – informatsioon Mittetulundusühingu Korruptsioonivaba Eesti poolt käivitatud  projektidest: korruptsioonialase enesehinnangu süsteemi juurutamine erasektoris; korruptsiooniriskide vähendamine kohalike omavalitsuste enesekontrolli tugevdamise kaudu; National Integrity Study ehk hinnangu andmine riiklikule korruptsioonivastasele programmile; kodanikeühenduste korruptsioonivastane võrgustik; väärkäitumistest teavitajate kaitse. Kutsutud ühingu tegevjuht Asso Prii. Eesti Keskerakonna esitatud 2009. aasta Euroopa Parlamendi valimise kampaania rahastamise täiendava aruande läbivaatamine; Eesti Keskerakonna esitatud 2009. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimise kampaania rahastamise täiendava aruande läbivaatamine.

Riigieelarve kontrolli komisjoni ja rahanduskomisjoni ühisistung
(kell 12.30) – arutusel on riigikontrolli auditiaruanne „Riigi 2009. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus” ning ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2009. aastal. Kell 13.30 jätkab REK riigikontrolli auditiaruandega „Riigimetsa majandamise jätkusuutlikkus“ (ruum L 333).

Üritused, kohtumised, konverentsid
* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb (24.10-26.10)  Brüsselis COSACi konverentsil. COSACi aastaraporti teemadena tulevad arutusele jätkusuutlik areng ja Euroopa Liit 2020 (EU2020) programm, COSACi tulevikuroll pärast Lissaboni lepingu jõustumist ning Euroopa julgeoleku ja kaitsepoliitika parlamentaarne kontroll.

*
Riigikogu majanduskomisjoni esimees Urmas Klaas osaleb (25.10-27.10) Saksamaal kohtumistel Baden Württembergi Liidumaa ettevõtjate ning arendusorganisatsiooni esindajatega ja Eesti aukonsuliga ning majanduskoostöö messil Global Connect.
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel ja liige Indrek Saar osalevad (25.10-28.10)  Moldova erakorraliste üldvalimiste vaatlejatena ENPA eelmissiooni koosseisus Moldovas. 

*
NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Mati Raidma osaleb (25.10-29.10)  Türgis Istanbulis ja Ankaras NATO PA atlandiülese kaitse- ja julgeolekukoostöö allkomitee istungil.
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside