Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogus istung

Päevakorras on 8 arupärimist, millele vastavad keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus, sotsiaalminister Taavi Rõivas, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning siseminister Ken-Marti Vaher.

Arupärimised käsitlevad vastavalt kalapüügi korraldust Peipsi järvel (nr 287), riskiperede laste ja erivajadustega laste hooldust (nr 283), elektri üldteenuse hinda (nr 284), eksimust riigihankel (nr 288), trahvide tagastamist (nr 286), palgatõusu Politsei- ja Piirivalveametis (nr 291), illegaale (nr 293) ning politseinike ja piirivalvurite lahkumist PPA-st (nr 296).

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides (kell 11)

Keskkonnakomisjoni ja maaelukomisjoni ühisistung – arutusel on Haanja looduspargi kaitse-eeskirja kehtestamine (ruum L 332).

Kultuurikomisjonis – autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (394 SE). Kutsutud justiitsminister Hanno Pevkur; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 21 muutmise seaduse eelnõu (369 SE); erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (343 SE).

Majanduskomisjonis  (kell 11.10) – majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas olevate riigi äriühingute osaluspoliitika plaanidest.

Põhiseaduskomisjonis (kell 11.15) – EL lepingule ja EL toimimise lepingule lisatava protokolli Iiri rahva murede kohta seoses Lissaboni lepinguga ratifitseerimise seaduse eelnõu (390 SE).

Rahanduskomisjonis – välisministeeriumi ülevaade Eesti-Kreeka kahepoolsete suhete kohta; arvamuse andmine majanduskomisjonile investeerimisfondide seaduse muutmise kohta; arvamuse andmine riigikaitsekomisjonile eelnõude (384 SE) ja (385 SE) kohta.

Riigikaitsekomisjonis – laskeväljaõppe ja -spordi arendamine, kutsutud kaitseministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi, Kaitseliidu, Eesti Olümpiakomitee ja Eesti Laskurliidu esindajad.

Sotsiaalkomisjonis – ravimiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (332 SE); arvamus vanemahüvitise seaduse § 3 lõike 7 põhiseaduspärasuse kohta.

Õiguskomisjonis – võlaõigusseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (347 SE), kutsutud rahandusministeeriumi, justiitsministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad, Eesti Pangaliidu tegevdirektor Katrin Talihärm, Eesti Liisingühingute Liidu juriidilise töögrupi liige Mari Mõis ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis (kell 13.30) – kohtumine riigikontrolör Mihkel Oviiriga. Arutlusele tuleb riigikontrolli osa korruptsiooni tõkestamisel. Ruum L332.

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis (kell 13.30) – ülevaade Sihtasutuse KredEx finantstegevusest ja edasistest arengutest. Kutsutud KredEx juhataja Andrus Treier ning Riigikontrolli esindajad. Ruum L333. Istung on avalik ja seda on võimalik jälgida reaalajas Riigikogu veebis.  

Üritused, kohtumised

Kell 9.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb SA Tallinna Teaduspark Tehnopol nõukogu koosolekul Tallinna Tehnikaülikoolis.

Kell 12Laine Randjärv osaleb märtsiküüditamise mälestustseremoonial Vabaduse väljakul.

Kell 18 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Kreeka rahvuspäeva tähistamisel Kreeka saatkonnas.

* Parlamentidevahelise Liidu (Inter-Parliamentary Union, IPU) Eesti delegatsioon osaleb (22.03-28.03) Ecuadori pealinnas Quitos aset leidval liidu 128. assambleel. Riigikogu delegatsiooni juhib Tõnis Kõiv, kes esineb sõnavõtuga plenaaristungil. Delegatsiooni kuuluvad liikmetena veel Erki Nool, Marika Tuus-Laul ja Jaan Õunapuu. Assamblee peateemaks on sel aastal „Jätkuv kasv kindlustab eesmärgipärase arengu „Buen Vivir- uued käsitlused, uued lahendused“. Kesksed arutlusteemad on veel tsiviilelanike elude kaitse sõjaolukorras, õiglase kaubanduse ja innovaatiliste finantsmehhanismide kasutamine jätkusuutliku arengu kindlustamiseks ning sotsiaalmeedia kasutamine kodanike kaasamiseks demokraatia arendamisse. Riigikogu delegatsiooni liikmed osalevad Parlamentidevahelise Liidu plenaaristungitel, kolme alalise komitee ning geopoliitilise grupi 12+ töös, kus on päevakorras Ukraina parlamendi vastuvõtmine 12+-grupi liikmeks. Paralleelselt IPU assambleega toimub Quitos parlamentide peasekretäride assotsiatsiooni (Association of Secretaries General of Parliaments, ASGP) kohtumine, mille tööst võtab osa Riigikogu Kantselei direktor Maria Alajõe. IPU assambleele Quitosse kogunevad seekord ligikaudu 620 parlamendiliiget enam kui 120 riigist. Assamblee ja ASGP kohtumiste täielik programm on lugeda aadressil: http://www.ipu.org/conf-e/128agnd.htm

* Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma osalevad (24.03-26.03) Iirimaal Dublinis Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika konverentsil.

* Keskkonnakomisjoni liige Rainer Vakra osaleb (25.03-26.03) Brüsselis kohtumisel „Miks Euroopa Liidu keskkonnaalaseid õigusakte ei kohaldata ühtlaselt ja tulemuslikult“.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside