Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung
Päevakorras on kaks arupärimist, millele vastab keskkonnaminister Jaanus Tamkivi.
1. Keskerakonna fraktsiooni 11 liikme poolt 13.01.2010 esitatud arupärimises nr 350 kalapüügi kohta osutavad arupärijad tõsiasjale, et Peipsil ja Pärnu lahel püüavad kala lätlased, kes müüvad selle kohalikele kokkuostjatele. Arupärijad küsivad, kas keskkonnaministeerium on kasutusele võtnud meetmeid kirjeldatud probleemi lahendamiseks ja kuidas on tagatud kontroll väljapüütud kala üle.
2. Riigikogu 4 liikme poolt 13.01.2010 esitatud arupärimises nr 352 Suur-Pakrile tuumajaama rajamise kavatsuse kohta tunnevad arupärijad huvi, kas keskkonnaminister oli eelnevalt teadlik kavatsusest anda Suur-Pakril Natura 2000 alal asuvad kinnistud AS-ile Eesti Energia ja lubada neil teha kinnistuil uurimistöid tuumajaama rajamiseks. Lisaks päritakse, missugune on ministri seisukoht tuumajaama rajamisega seotud küsimuses.

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis
(kell 13.30)– Eesti seisukohad 28.-29. jaanuaril toimuval mitteametlikul töö- ja sotsiaalministrite kohtumisel. Kutsutud sotsiaalminister Hanno Pevkur; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu liikmesriikides rahvusvahelise kaitse andmise ja äravõtmise menetluse miinimumnõuete kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu miinimumnõuete kohta, millele kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad vastama, et saada rahvusvahelise kaitse saaja staatus, ja antava kaitse sisu (kvalifikatsioonidirektiivi ja menetlusdirektiivi eelnõud COM(2009)554,551). Kutsutud siseministeeriumi migratsiooni- ja piirivalvepoliitika osakonna nõunik Kaili Didrichson ja siseministeeriumi nõunik EL asjades Maila Sass.

Keskkonnakomisjonis
– pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (594 SE).

Kultuurikomisjonis
– kohtumine kultuuriminister Laine Jänesega; kohtumine SA Tallinn 2011 esindajatega.

Maaelukomisjonis
– põllumajandusministri ülevaade ministeeriumi 2010.aasta tööplaanidest; Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (646 SE).

Majanduskomisjonis
– elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (605 SE); audiitortegevuse seaduse eelnõu (488 SE).

Põhiseaduskomisjonis
– Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine Vabadussõja Võidusamba rajamise asjaolude uurimiseks” eelnõu (668 OE); Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (341 SE) ja (524 SE).

Riigikaitsekomisjonis
– mereväeohvitseride hariduse omandamisest. Kutsutud kaitseministeeriumi, Kaitseväe Peastaabi ja Eesti Mereakadeemia esindaja; kaitseväe korralduse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (634 SE); riigikaitsekomisjoni algatatav kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu.

Sotsiaalkomisjonis
– sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (624 SE); lastekaitse teemalise olulise tähtsusega riikliku küsimuse ettevalmistamine (Lapse õiguste tagamise strateegia 2004-2008 täitmise aruanne).

Väliskomisjonis
– Eesti Vabariigi ja Tšehhi Vabariigi vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (660 SE).

Õiguskomisjonis
– tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja asjaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (657 SE); liiklusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu algatamise küsimus (kiiruskaamerate rakendumise temaatika).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis
(kell 13.30)– kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel osalenud valimisliitude valimiskampaania rahastamise aruannete läbivaatamise jätkamine: Saare maakond, Tartu maakond; Reformierakonna 15. jaanuari 2010. aasta vastuskirja läbivaatamine; komisjonile laekunud majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine. 

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis
(kell 13.30, ruum L 333) – Riigikontrolli auditiaruande „Riigi tegevus kasvuhoonegaaside koguste vähendamisel“ arutelu. Kutsutud keskkonnaministeeriumi kantsler Rita Annus, asekantsler Allan Gromov, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Einari Kisel ning põllumajandusministeeriumi asekantsler Toomas Kevvai.

Üritused, kohtumised

Kell 10.30
– Riigikogu esimees Ene Ergma esineb sissejuhatava sõnavõtuga Ukraina doktorantide seminaril Teaduste Akadeemia saalis, Kohtu 6.

Kell 11.15
– Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastab Luha Lasteaeda.

Kell 14.30
Ene Ergma ja riigiarhivaar Priit Pirsko avavad Riigikogu II korruse fuajees Tartu Rahulepingu 90. aastapäevale pühendatud näituse. Riigiarhiivis koostatud näitus annab dokumentide ja fotode vahendusel ülevaate nii rahulepingu sõlmimisest kui ka selle sätete ellurakendamisest. Näituse koostasid Eeri Kessel ja Tiit Noormets ning kujundas Tiiu Laur.

Kell 18
– Ene Ergma kohtub Iraagi Vabariigi teadus- ja tehnoloogia ministri Fahm Fahm’ga.
* Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Andres Herkel, liikmed Silver Meikar ja Mailis Reps (23.-28.01), asendusliikmed Indrek Saar (24.- 29.01) ja Aleksei Lotman (24.01.-29.01) osalevad Strasbourgis ENPA 2010. aasta istungjärgu töös.

*
Riigikogu NATO PA delegatsiooni liige Sven Mikser osaleb (23.01-30.01) Ameerika Ühendriikides Washingtonis ja Tampas NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee töös.
* Rahanduskomisjoni esimees Taavi Rõivas ja väliskomisjoni liige Valdur Lahtvee osalevad Kopenhaagenis Balti riikide ja Põhjamaade maailmapanga teemalisel parlamentaarsel foorumil.
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside