Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Arupärimisi päevakorras ei ole. Avatud on vaba mikrofon.

Nädala päevakord asub aadressil https://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=tk_nadal

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 28. septembril toimuval konkurentsivõime- ja kasvu nõukogu kohtumisel, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ja haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas; seisukoha andmine neljale tehnoloogiaalgatusi puudutavale määrusele: EL Nõukogu määrusele, millega moodustatakse ühisettevõte CLEAN SKY [(KOM(2007)315); EL Nõukogu määrusele, mis käsitleb ühisettevõte ARTEMIS loomist ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks manussüsteemides [(KOM(2007)243); EL Nõukogu määrusele, mis käsitleb innovatiivse meditsiini algatuse ühisettevõtte loomist [(KOM(2007)241) ning EL Nõukogu määrusele nanoelektroonika ühisettevõte ENIAC loomise kohta [(KOM(2007)356)], kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi teadusosakonna nõunik Sirje Kivi; seisukoha andmine Euroopa Liidu Nõukogu määrusele veinituru ühise korralduse kohta, millega muudetakse teatavaid määrusi, kutsutud põllumajandusministeeriumi alkoholi turukorralduse büroo peaspetsialist Kristine Laidre; Eesti seisukohad 26.-27. septembril toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel, kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ja keskkonnaminister Jaanus Tamkivi.

Keskkonnakomisjonis – Riigimetsa Majandamise Keskuse külastamine.

Kultuurikomisjonis – kohtumine õiguskantsler Allar Jõksiga, arutusel on õiguskantsleri 2006. aasta tegevuse ülevaates esile toodud haridus- ja teadusministeeriumi ning kultuuriministeeriumi valitsemisala probleemid, arvamus Euroopa Komisjoni rohelise raamatu „Euroopa teadusruum: uued perspektiivid” kohta.

Maaelukomisjonis – põllumajandusloomade aretuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (94 SE I).

Majanduskomisjonis – elektroonilise side seaduse ja rahvatervise seaduse muutmise seaduse eelnõu (62 SE); meresõitu ohustava ebaseadusliku tegevuse tõkestamise konventsiooni 2005. aasta protokolli ning mandrilava püsiplatvorme ohustava ebaseadusliku tegevuse tõkestamise protokolli muutmise 2005. aasta protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (109 SE); hasartmänguseaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE); tarbijakaitseseaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (28 SE).

Riigikaitsekomisjonis – külastatakse teabeametit.

Sotsiaalkomisjonis – riigikontrolli kontrolliaruanne “Eesti valmisolek hädaolukorraks”.

Õiguskomisjonis – karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (106 SE);

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis – seisukoha kujundamine erakondade rahastamise kontrollimehhanismide tõhustamise teemal; Eestimaa Rahvaliidu esitatud täiendava aruande  läbivaatamine 2007. aasta Riigikogu valimiskampaania kulude osalise tasumise kohta.

Riigieelarve kontrollimise erikomisjonis – kell 13.30 ülevaated auditiaruannetest „Keskkonnaseire korralduse tõhusus”, „Reoveekäitluse arendamine maapiirkondades Ühtekuuluvusfondi projektide toel”, „Kultuurimälestiste kaitse” ning „Koolikohustuse täitmine ja selle tagamise tulemuslikkus”, samuti arutatakse  riigikontrolli 2008. aasta tööplaani koostamiseks laekunud ettepanekuid;

Visiidid, kohtumised

Kell 14 – Eesti, Läti ja Leedu parlamentide väliskomisjonide kohtumine (ruum 241):

kell 13.45 – annavad väliskomisjonide esimehed briifingu ajakirjanikele.

Kohtumisel arutatakse energiajulgeoleku aktuaalseid probleeme. Kohtumise juhatab sisse Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser. Ettekannetega esinevad Läti Saeima väliskomisjoni esimees Andris Berzins, Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees ja väliskomisjoni liige Marko Mihkelson ning Leedu Seima väliskomisjoni aseesimees Audronius Azubalis

Andris Berzins räägib Balti riikide suhtumisest Euroopa Liidu ühisesse energiapoliitikasse, Marko Mihkelson kõneleb Nord Stream’i projekti keskkonna- ja julgeolekumõjudest ning Audronius Azubalis tuumaenergeetika tulevikust Baltikumis.

Kohtumise orienteeruv lõpp on kell 17.

Balti riikide parlamentide väliskomisjonide visiidi raames toimuvad veel järgmised kohtumised:

kell 10.15 – kohtumine Riigikogu aseesimehe Kristiina Ojulandiga

kell 11  – kohtumine Eesti Energia juhatuse esimehe Sandor Liivega.

kell 12 –  pakub külalistele lõuna Riigikogu liige Mart Laar.

***

Kell 16.30 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland kohtub Eestis visiidil viibiva Luksemburgi peaministri Jean-Claude Juncker’i ja teda saatva delegatsiooniga.

* Riigikogu esimees Ene Ergma ja Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad (23.09-28.09)Georgias Tbilisis ja Batumis NB8 (Põhja- ja Baltimaade koostöö) parlamentide esimeeste visiidil. Toimuvad kohtumised Georgia presidendi Mihheil Saakašvili, peaministri Zurab Nogaideli, parlamendi esimehe Nino Burjanadze, Euroopa ja Euro-Atlantilise integratsiooni riigiministri, asepeaministri George Baramidze, Kogu Gruusia patriarhi Ilia II ja Adjara Autonoomse Vabariigi valitsusjuhi Levan Varšalomidzega. Batumis osaletakse majandusküsimusi käsitleval ümarlaual.

* Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni liikmed Mart Jüssi ja Vladimir Velman osalevad (24.09-26.09) Rootsis Göteborgis Balti Assamblee ja Põhjamaade Nõukogu (PN) keskkonnakomisjonide ühisel energia efektiivsuse alasel seminaril ning BA ja PN õiguskomisjonide ühisel illegaalse migratsiooni alasel seminaril.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside