Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on kaks arupärimist, millele vastab regionaalminister Siim Valmar Kiisler.

Arupärimised käsitlevad korruptsioonikahtlust seoses ehitusloata ehitistega (nr 173) ja elamumaa maamaksust vabastamise kompenseerimist (nr 178).

Arupärimistele vastamise järel on avatud vaba mikrofon.

Kell 13 – Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni avalik ühisistung

Arutusel on Euroopa Liidu tulevik. Kutsutud on Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadi EL asjade direktor Juhan Lepassaar, rahandusministeeriumi asekantsler Tanel Ross ja Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik. Istung toimub Riigikogu konverentsisaalis ja seda on võimalik vaadata reaalajas ka Riigikogu kodulehel, aadressil https://www.riigikogu.ee/?rep_id=22069

Komisjonides (kell 11)

Keskkonnakomisjonis – keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (234 SE).

Kultuurikomisjonis – parlamentaarne kuulamine: Riigikontrolli aruanne kõrgkooli tulemuslepingute täitmisest, kutsutud Riigikontrolli ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad (ruum L 332); õiguskantsleri ettepanekust lähtuvalt erakooliseaduse muutmise kavandamine; otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (251 OE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (272 SE).

Maaelukomisjonis – olukord aianduses (ruum L 333).

Majanduskomisjonis – elektroonilise side seaduse § 90 täiendamise seaduse eelnõu (243 SE).

Rahanduskomisjonis – maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (241 SE); ülevaade Euroopa stabiliseerimismehhanismiga seonduvatest arengutest; arvamus Eesti seisukohtade osas Euroopa Komisjoni teatise kohta, mis käsitleb valitsustevahelise kokkuleppe sõlmimist Maa seire Euroopa programmi (GMES) elluviimiseks ajavahemikul 2014–2020; alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (233 SE).

Riigikaitsekomisjonis – Kaitseväe keskpolügooni ja harjutusväljade arendamine, kutsutud kaitseministeeriumi ja Kaitseväe esindajad.

Sotsiaalkomisjonis – riikliku matusetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (235 SE); narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (259 SE).

Väliskomisjonis – Eesti seisukohad 26. ja 27. septembril Küprosel Nicosias toimuval Euroopa Liidu kaitseministrite mitteametlikul kohtumisel; ülevaade olukorrast Süürias ja Iraanis ning hiljutistest protestidest Araabia maades, kutsutud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse vanemteadur Erik Männik.

Õiguskomisjonis – advokatuuriseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (273 SE); justiitsministri ülevaade õiguspoliitika arengusuundadest; karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (250 SE), kutsutud justiitsminister Kristen Michal.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis (kell 13.30) arvamus korruptsioonivastase strateegia „Aus riik 2013 – 2017“ koostamise kohta; ülevaade Eesti-Soome ühisprojekti raames toimunud kohtumisest Jordaania korruptsioonivastase komisjoniga. 

Riigieelarve kontrolli komisjonis (kell 13.30) Riigikontrolli auditiaruanne „Muuga konteinerterminali 17. kai rajamine“, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Eero Pärgmäe, ASi Tallinna Sadam juhatuse esimees Ain Kaljurand, AS Tallinna Sadama juhatuse liige Allan Kiil, AS Tallinna Sadama ehitusjuht Peeter Nõgu, AS Tallinna Sadama õigusosakonna juhataja Toomas Tralla ning Riigikontrolli esindajad (ruumis L 333), komisjoni istung on avalik, seda on võimalik vaadata reaalajas ka Riigikogu kodulehel, aadressil https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840

Kohtumised, üritused

Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Poola suursaadiku Grzegorz M. Poznanskiga.

Kell 12Ene Ergma osaleb postmargiseeria “Eesti Vabariigi riigipead 1918-2018” raames Jaan Teemantile pühendatud postmargi esitlusel Stenbocki majas (Riigivanemate saal).

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste osaleb (22.09-25.09) Küprosel Nikosias Euroopa Liidu parlamentide õigus- ja siseasjade komisjonide esimeeste konverentsil. Arutusele tulevad Euroopa ühtse asüülisüsteemi loomise ja kolmandate riikide legaalsete elanike integreerimisega seotud küsimused ning Euroopa Liidu andmekaitse reform.

* NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liige Sven Mikser osaleb (23.09-27.09) Saksamaal Berliinis, Ramsteinis ja Stuttgartis NATO PA tuleviku kaitsevõime ja üleatlandiliste suhete alamkomitee istungil.

* Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Imre Sooäär osaleb (23.09-27.09) Marokos Rabatis Vahemere Liidu PA energia-, keskkonna- ja veekomisjoni istungil. Arutusel on päikeseenergia kasutamise võimalused, linnade võimalused energia-, keskkonna ja veesektori arengus, aga ka „Teeme ära!“ kampaania jäätmeprobleemi kontekstis.

* Riigikogu Eesti-Türgi parlamendirühma liikmed Peeter Laurson, Mati Raidma ja Olga Sõtnik osalevad (24.09-27.09) Türgi parlamendi kutsel Türgis Mardin-Şanliurfas kultuuridevahelise dialoogi foorumil. Arutusel on Euroopa Liidu ja Türgi vaheline dialoog, meedia roll kultuuridevahelises dialoogis, arvamuste paljususe ja sallivuse küsimused kultuurilise mitmekesisuse kontekstis.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside