Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 algab täiskogu istung, kus kinnitatakse 6. töönädala päevakord.

Seejärel algab arupärimistele vastamine:
 
1) peaminister Andrus Ansip vastab Riigikogu liikmete Mailis Repsi, Aadu Musta, Eldar Efendijevi, Viktor Vassiljevi, Ester Tuiksoo, Yana Toomi, Kadri Simsoni, Enn Eesmaa, Priit Toobali, Aivar Riisalu, Mihhail Stalnuhhini, Valeri Korbi, Vladimir Velmani, Lauri Laasi, Peeter Võsa, Inara Luigase, Tarmo Tamme, Rainer Vakra ja Olga Sõtniku arupärimisele õpetajate palkade kohta (nr 41),
 
2) keskkonnaminister Keit Pentus vastab Riigikogu liikmete Tarmo Tamme, Peeter Võsa, Lauri Laasi, Vladimir Velmani, Valeri Korbi, Mihhail Stalnuhhini, Aadu Musta, Viktor Vassiljevi, Yana Toomi, Ester Tuiksoo ja Mailis Repsi arupärimisele RMK kahtlase koostöö kohta finantsettevõttega Cofi (nr 42),
 
3) õiguskantsler Indrek Teder vastabRiigikogu liikmete Mihhail Stalnuhhini, Lembit Kaljuvee, Valeri Korbi, Deniss Boroditši, Vladimir Velmani, Lauri Laasi, Peeter Võsa, Inara Luigase, Enn Eesmaa, Eldar Efendijevi, Kalle Laaneti, Jüri Ratase, Olga Sõtniku, Kalev Kallo, Aadu Musta, Priit Toobali, Viktor Vassiljevi, Mailis Repsi, Aivar Riisalu ja Marika Tuus-Lauli arupärimisele inimõiguste tagamise kohta (nr 39).
 
Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Kell 11 – komisjonide istungid:
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.15 seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, mis käsitleb õigust kaitsjale kriminaalmenetluses ja õigust teatada kinnipidamisest; Eesti seisukohad 27. – 28. oktoobrini toimuval Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Kristen Michal, siseminister Ken-Marti Vaher (konverentsisaalis); kell 14.15 ühisistung põhiseaduskomisjoni ja õiguskomisjoniga Riigikogu konverentsisaalis, tutvutakse ülevaatega Europoli tegevusest, kutsutud siseminister Ken-Marti Vaher ning Eesti esindaja Europoli haldusnõukogus Ivo Kolk;
keskkonnakomisjonis – riigikontrolli aruanded „Arvestus riigimetsast raiutud puidukoguste üle ning „Keskkonnaministeeriumi 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“ (ruum L 332);
kultuurikomisjonis – ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (89 SE), kutsutud eraõiguslike kõrgkoolide esindajad ning Riigikontrolli esindajad;
maaelukomisjonis – 2012. aasta riigieelarve siseministeeriumi regionaalministri valitsemisala; Eesti Euroopa Liidu poliitika 2011-2015 eelnõu põllumajanduspoliitika peatükk;
majanduskomisjonis – Eesti Euroopa Liidu poliitika 2011-2015 eelnõu; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule „Euroopa Liidu kahesuguse kasutusega kaupade ekspordikontrollisüsteem: julgeoleku ja konkurentsivõime tagamine muutuvas maailmas“; kasuliku mudeli seaduse, patendiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (5 SE);
põhiseaduskomisjonis – Eesti Euroopa Liidu poliitika 2011-2015 eelnõu, kutsutud siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler Erkki Koort; kell 14.15 ühisistung Euroopa Liidu asjade komisjoni ja õiguskomisjoniga Riigikogu konverentsisaalis, tutvutakse ülevaatega Europoli tegevusest, kutsutud siseminister Ken-Marti Vaher ning Eesti esindaja Europoli haldusnõukogus Ivo Kolk;
rahanduskomisjonis – ülevaade 2012. aasta riigieelarve keskkonnaministeeriumi valitsemisalast; Eesti Vabariigi ja Jersey vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (111 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Singapuri Vabariigi valitsuse vahelise 18. septembril 2006 Singapuris allakirjutatud tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (112 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (74 SE); ülevaade 2012. aasta riigieelarve siseministeeriumi regionaalministri valitsemisalast; Eesti Euroopa Liidu poliitika 2011 – 2015 eelnõu;
riigikaitsekomisjonis – rahuaja riigikaitse seaduse ja sõjaaja riigikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (78 SE); Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu „Euroopa Liidu kahesuguse kasutusega kaupade ekspordikontrollisüsteem: julgeoleku ja konkurentsivõime tagamine muutuvas maailmas“ kohta;
sotsiaalkomisjonis – Eesti Euroopa Liidu poliitika 2011-2015 eelnõu;
väliskomisjonis – ülevaade Eesti-Jaapani kahepoolsetest suhetest; arutelu poliitilistest ja majanduslikest arengutest Lätis, kutsutud Eesti suursaadik Lätis Mati Vaarmann;
õiguskomisjonis – 2012. aasta riigieelarve justiitsministeeriumi valitsemisala; Eesti Euroopa Liidu poliitika 2011-2015 eelnõu; kell 14.15 ühisistung Euroopa Liidu asjade komisjoni põhiseaduskomisjoniga Riigikogu konverentsisaalis, tutvutakse ülevaatega Europoli tegevusest, kutsutud siseminister Ken-Marti Vaher ning Eesti esindaja Europoli haldusnõukogus Ivo Kolk;
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 13.30 Euroopa Komisjoni teatis „Võitlus korruptsiooniga Euroopa Liidus“; kokkuvõte Riigikogu liikmete, valitsuse liikmete ja maavanemate küsitlusest (ruum L332);
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 riigikontrolli auditiaruanne „Järelaudit riigi tegevusest turvalise töökeskkonna tagamisel“, kutsutud sotsiaalministeeriumi kantsler Marelle Erlenheim (ruum L 333);
 
Üritused:
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb konkursi „Hea eeskuju 2011“ žüriis (Riigikogu teabekeskuses).
 
*
 
Välislähetus:
 
24. – 27. oktoobrini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb ENPA raportöörina Prantsusmaal Strasbourgis Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku korraldataval inimõiguste kaitse teemalisel ümarlaual.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside