Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 9. töönädal (24. – 27.03)

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Seejärel vastavad Eesti Panga president Andres Lipstok, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas Riigikogu liikmete arupärimistele:

1) Lipstok vastab Riigikogu liikmete Vilja Savisaare, Ain Seppiku, Heimar Lengi Evelyn Sepa, Rein Ratase, Tiit Kuusmiku, Marika Tuusi, Lembit Kaljuvee, Valeri Korbi, Helle Kalda, Jaan Kundla, Enn Eesmaa, Arvo Sarapuu, Toivo Tootseni, Kalev Kallo, Olga Sõtniku, Jüri Ratase, Nelli Privalova, Eldar Efendijevi ja Inara Luigase poolt 27.02.2008 esitatud arupärimisele eelarve tasakaalu kohta (nr 45);

2)Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts vastab Riigikogu liikmete Inara Luigase, Jaan Kundla, Enn Eesmaa, Kalev Kallo, Olga Sõtniku, Vladimir Velmani, Arvo Sarapuu, Jaak Aabi, Rein Ratase, Evelyn Sepa, Kalle Laaneti, Lauri Laasi, Kadri Musta, Helle Kalda, Valeri Korbi, Lembit Kaljuvee, Heimar Lengi, Marika Tuusi ja Vilja Savisaare poolt 20.02.2008 esitatud arupärimisele Koidula raudteepiirijaama kohta (nr 39);

3)Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas vastab Riigikogu liikmete Vilja Savisaare, Evelyn Sepa, Ain Seppiku, Aivar Riisalu, Marika Tuusi, Heimar Lengi, Tiit Kuusmiku, Lembit Kaljuvee, Valeri Korbi, Helle Kalda, Toomas Vareki, Jaan Kundla, Enn Eesmaa, Nelli Privalova, Eldar Efendijevi, Jüri Ratase, Olga Sõtniku, Toivo Tootseni ja Arvo Sarapuu poolt 27.02.2008 esitatud arupärimisele koolilõuna maksumuse kohta (nr 44);

4)Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas vastab Riigikogu liikmete Eldar Efendijevi, Marika Tuusi, Valeri Korbi, Heimar Lengi, Rein Ratase, Aadu Musta, Arvo Sarapuu, Helle Kalda, Inara Luigase, Ain Seppiku, Kalle Laaneti, Tiit Kuusmiku, Toivo Tootseni, Enn Eesmaa, Jaan Kundla, Lembit Kaljuvee, Aivar Riisalu, Olga Sõtniku, Toomas Vareki, Vilja Savisaare, Mailis Repsi, Vladimir Velmani ja Nelli Privalova poolt 27.02.2008 esitatud arupärimisele koolivägivalla kohta (nr 46).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Vt päevakorda siit:

Komisjonide istungid algavad kell 11:

Euroopa Liidu asjade komisjonis (ELAK) – kell 13 ühisistung väliskomisjoniga Eesti seisukohad 28. – 29. märtsini toimuval mitteametlikul välisministrite (Gymnich); kokkuvõte Euroopa Ülemkogust, kutsutud peaminister Andrus Ansip ning Riigikantselei EL asjade direktor Gert Antsu;

ELAK arutab ka seisukoha andmist kindlustus- ja finantsteenuste paketile: nõukogu direktiivi eelnõule, millega muudetakse kindlustus- ja finantsteenuste käsitlust direktiivis 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi ja nõukogu määruse eelnõu, millega kehtestatakse direktiivi 2006/112/EÜ kindlustus ja finantsteenuseid käsitleva osa rakenduseeskirjad;

keskkonnakomisjonis – keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (197 SE);

kultuurikomisjonis – kutseseaduse eelnõu (213 SE), huvikooli seaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (175 SE) ning koolieelse lasteasutuse seaduse, erakooliseaduse ning huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (165 SE);

maaelukomisjonis – Tori hobuse kui ohustatud tõu säilitamise probleemid;

majanduskomisjonis – liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõule (217 SE) ning  surveseadme ohutuse seaduse, küttegaasi ohutuse seaduse, masina ohutuse seaduse, lifti ja köistee ohutuse seaduse ning elektriohutusseaduse muutmise seaduse eelnõule (220 SE) juhtivkomisjoni ettekandja määramine;

põhiseaduskomisjonis – liiklusseaduse ja karistusseadustiku ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (179 SE), välismaalaste seaduse paragrahvi 1028 muutmise seaduse eelnõu (173 SE);

rahanduskomisjonis – ülevaade Euroopa Liidu eelarvereformi protsessi hetkeseisust ja Eesti seisukohtadest;

riigikaitsekomisjonis  – kell 11.30 arutatakse osalemist 2. – 3. aprillini Vilniuses toimuval Balti riikide parlamentide ja Poola parlamendi riigikaitsekomisjonide ühisistungil. Kell 12 jätkatakse riigikaitsekomisjoni ja julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni ühisistungiga ruumis L241, arutusel on kaitseväe korralduse seaduse eelnõu (202 SE);

väliskomisjonis – Euroopa Liidu välisteenistus; Balti Assamblee 2009. aasta eelarve, kutsutud Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste; Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni eriorganisatsioonide eesõiguste ja puutumatuse konventsiooni Eesti Vabariigi suhtes kohaldatavate lisade määramise ja parandatud lisade heakskiitmise seaduse eelnõu (187 SE); kell 13 ühisistung ELAKiga – vt ELAKi päevakorda;

õiguskomisjonis – äriseadustiku, mittetulundusühingute seaduse ja nendega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (205 SE), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1082/2006 “Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta” rakendamise seaduse eelnõu (204 SE), tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja sellega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (194 SE), kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (218 SE), kriminaalmenetluse seadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE), riigipiiri seaduse, karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (185 SE);

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 ülevaade auditiaruannetest „Kohtla-Järve linna sisekontrollisüsteem ja majandustegevus 2006. aastal” ning „Tervise Arengu Instituudi majandustegevus”;

Kohtumised:

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Hispaania suursaadiku Eduardo Ibáñez López-Dóriga.

*       *       *

Välislähetused:

*Riigikogu Liige Toomas Trapido on Šotimaal Findhornis (21. – 29.03) positiivse energia alasel konverentsil. Arutusel on nafta tarbimise jõudmine maksimaalsesse tippu, seosed kliimamuutusega ning sellega kaasnevad probleemid.

*Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser ja liige Silver Meikar osalevad Ukrainas Kiievis (23. – 25.03) Eesti NATO Ühingu korraldataval ümarlaual „Ukraina Euro-Atlantilise integratsiooni perspektiivid: Eesti kogemus“ Ukraina parlamendis (Verhovna Rada).

 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside