Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Vastamisel on 4 arupärimist.
 

1. Regionaalminister Siim Valmar Kiisler vastab Riigikogu liikmete Tiit Kuusmiku, Lembit Kaljuvee, Lauri Laasi, Jaak Aabi, Aadu Musta, Evelyn Sepa ja Eldar Efendijevi poolt 14.01.2009 esitatud arupärimisele nr 120 Narva-Jõesuu valimiskomisjoni otsuse kohta, milles arupärijad küsivad ministri hinnangut juhtumi suhtes, kus endine Narva-Jõesuu linna valimiskomisjoni esimees Veronika Stepanova keeldus ebaseaduslikult taastamast volikogusse valitud Kalle Merilai volitusi. Tuntakse ka huvi, milliseid lahendusi näeb minister antud olukorra lahendamiseks ja edaspidiseks vältimiseks.

2. Siseminister Jüri Pihl vastab Riigikogu liikmete Kalle Laaneti, Kalev Kallo, Lembit Kaljuvee, Vilja Savisaare, Toomas Vareki, Toivo Tootseni, Ain Seppiku, Mailis Repsi, Tiit Kuusmiku, Arvo Sarapuu, Jaak Aabi, Vladimir Velmani ja Heimar Lengi poolt 20.01.2009 esitatud arupärimisele nr 124 kuriteos kahtlustatava töötamisest politseiametis, milles arupärijad küsivad ministri hinnangut selle kohta, et riigireetmises süüdistava Herman Simmi abikaasa Heete Simm, keda kahtlustakse riigireetmisele kaasaaitamises, töötab jätkuvalt juristina politseiametis. Arupärijad küsivad samuti, kas kahtlustatava isiku jätkamine politseiametis võib kahjustada Eesti Vabariigi julgeolekut.

3. Siseminister Jüri Pihl vastab Riigikogu liikmete Aivar Riisalu, Marika Tuusi, Heimar Lengi, Tiit Kuusmiku, Lembit Kaljuvee, Valeri Korbi, Helle Kalda, Lauri Laasi, Inara Luigase, Enn Eesmaa, Eldar Efendijevi, Nelli Privalova, Kalev Kallo, Toivo Tootseni, Arvo Sarapuu, Jaak Aabi, Aadu Musta, Evelyn Sepa, Ain Seppiku ja Vilja Savisaare poolt 26.01.2009 esitatud arupärimisele nr 127 teetehingute kohta Häädemeeste vallas. Arupärijad viitavad ETV saatele “Pealtnägija”, kus oli kõne alla Häädemeeste valla tegevus. Väidetavalt on vald võtnud erateid avalikku kasutusse ilma omanikke teavitamata ja nendega lepinguid sõlmimata. Samas on vald väidetavalt esitanud maanteeametile andmed, mille järgi on need lepingud juba kaks aastat tagasi sõlmitud. Viimasest tulenevalt on vald saanud väidetavalt rohkem ka riigi poolt teehoolduseks eraldatud toetust. Arupärijad väidavad, et antud küsimuse uurimisega on venitatud ja küsivad, mis on selle põhjuseks.

4. Siseminister Jüri Pihl vastab Riigikogu liikmete Kalle Laaneti, Vilja Savisaare, Enn Eesmaa, Aadu Musta, Arvo Sarapuu, Aivar Riisalu, Tiit Kuusmiku, Evelyn Sepa ja Ain Seppiku poolt 11.02.2009 esitatud arupärimisele nr 133 äärmusrühmituste tegevuse kohta Eestis. Arupärijad viitavad ETV saatele “Pealtnägija”, milles kirjeldati Eestis tegutsevat ususekti, mis väidetavalt manipuleerib sekti liikmetega, kasutades nii psüühilist kui ka füüsilist vägivalda, ning olevat üritanud “mõtte jõul tappa USA välisministrit”. Arupärijad küsivad, kas nimetatud ususekti tegevust on uuritud; kas Eestis on veel selliseid sekte ja kuidas nende tegevus on õiguslikult reguleeritud.

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Vaata ka nädala päevakorda.

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 14) – Eesti seisukohad 26. – 27. veebruarini toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel kutsutud justiitsminister Rein Lang; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega muudetakse määrust Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta.

Keskkonnakomisjonis – veeseaduse § 262 muutmise seaduse eelnõu (405 SE); välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (422 SE); riigivaraseaduse täiendamise seaduse algatamine; Euroopa Komisjoni roheline raamat „Biojäätmete käitlus Euroopa Liidus“; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, elektri- ja elektroonikaseadmete romude kohta; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes.

Maaelukomisjonis – valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu „Territoriaalse mitmekesisuse muutmine Euroopa tugevaks küljeks” kohta; valitsuse seisukohad Euroopa Liidu nõukogu määrusele „Loomade kaitse surmamisel“.

Põhiseaduskomisjonis (kell 15.30) – Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (421 SE) ja (417 SE).

Rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse ja kinnisasja sundvõõrandamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (400 SE); perioodi 2004 – 2006 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (423 SE); Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vahelise tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (425 SE).

Rahanduskomisjoni ja riigieelarve kontrolli komisjoni ühisistung (kell 13.30) –   „Euroopa Kontrollikoja aastaaruande tutvustus“, osaleb Euroopa Kontrollikoja liige Kersti Kaljulaid (ruum L 333).

Väliskomisjonis – ülevaade 19. – 20. veebruarini Krakowis toimunud NATO kaitseministrite mitteametlikust kohtumisest; välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 26. veebruaril.

Õiguskomisjonis – karistusseadustiku ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (360 SE); terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (403 SE); tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (365 SE).

Kohtumised, üritused

 Kell 9 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Püha Tooli suursaadiku nuntsius peapiiskop Peter Zurbriggeniga.

Kell 10.30Ene Ergma osaleb riigi teaduspreemiate, F.J. Wiedemanni keeleauhinna ning spordi ja kultuuripreemiate kätteandmise tseremoonial Teaduste Akadeemia saalis (Kohtu 6).

Kell 16 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland külastab Dagestani Kultuuriühingut Eestis (Tallinn, Vase tn 10), kus Eestis elavad dagestanlased tähistavad Eesti iseseisvuspäeva. Kohtumisel peavad äsja Eesti Vabariigi kodanikeks saanud lapsed ettekande Eesti Vabariigi iseseisvuse kättevõitlemisest. Kõnega esineb Dagestani Kultuuriühing esimees Apandi Mahmudov.

* Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb (22.02-24.02) Brüsselis Euroopa rohelise pealinna (European Green Capital) tiitli väljakuulutamise üritusel.

 

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside