Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Siseminister Kalle Laanet vastab  Riigikogu liikmete Mark Soosaare, Sven Mikseri, Peeter Kreitzbergi ja Ivari Padari esitatud arupärimisele nr 246 tsiviilkasutuses olevate relvade kohta. Arupärijad viitavad Tallinnas Haabersti linnaosas toimunud linnaametniku tapmisele ja oma varasemale samateemalisele arupärimisele kuus kuud tagasi, ning küsivad, mida on õiguskaitseorganid viimase poole aasta jooksul ette võtnud selleks, et paremini kontrollida tsiviilkasutuses olevate relvade hoidmist, kasutamist ning relvi omavate isikute vaimset ning füüsilist tervist. Ka tunnevad arupärijad huvi, milliseid meetmeid on valitsus ette võtnud selleks, et kinode, elektroonilise meedia ja videolaenutusfirmade repertuaaris väheneks vägivalda, omakohut ja verist kättemaksu propageerivate audiovisuaalsete programmide hulk.

Pärast arupärimisele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Arupärimised asuvad aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery ja nädala päevakord http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule toidu lisaainete kohta, kutsutud põllumajandusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, mis käsitleb toiduensüüme ning millega muudetakse nõukogu direktiive ja määrust; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, mis käsitleb toiduainetes kasutatavaid lõhna- ja maitseaineid ning teatavaid lõhna- ja maitseomadustega toidu koostisosi; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtne menetlus.

Keskkonnakomisjonis – kaitstavat loodusobjekti sisaldavate kinnisasjade vahetamise probleemid ja võimalikud lahendused; saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (984 SE); kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (905 SE).

Kultuurikomisjonis – 2007. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (987 SE) haridus- ja teadusministeeriumi osa; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (969 SE); Euroopa Ülikool-Instituudi asutamise konventsiooni muutmise konventsiooni ratifitseerimise seadus (998 SE).

Maaelukomisjonis – Eesti seisukohad komisjoni Euroopa Liidu merenduspoliitika rohelise raamatu “Euroopa Liidu tulevase merenduspoliitika suunas: Euroopa seisukoht ookeanide ja merede küsimuses” suhtes.

Majanduskomisjonis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi laevaomanike tsiviilvastutuse ja finantstagatiste eelnõu arutelu; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, millega kehtestatakse meretranspordi sektoris toimunud õnnetuste juurdluse põhimõtted ja millega muudetakse direktiive; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu reisijate meritsi ja siseveekogudel vedajate vastutuse kohta õnnetusjuhtumite korral arutelu; Euroopa Liidu merenduspoliitika rohelise raamatu: “Euroopa Liidu tulevase merenduspoliitika suunas: Euroopa seisukoht ookeanide ja merede küsimuses” arutelu.

Põhiseaduskomisjonis – riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (1004 SE); seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, millega muudetakse viisasid käsitlevaid ühiseid konsulaarjuhiseid diplomaatilistele ja konsulaaresindustele seoses biomeetria kasutuselevõtmisega ning viisataotluste vastuvõtuga; Riigikohtule arvamuse andmine Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 kehtetuks tunnistamise seaduse põhiseadusele vastavuse küsimuses; Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (624 SE); erakonnaseaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (569 SE); riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (478 SE).

Rahanduskomisjonis – investeerimisfondide seaduse, krediidiasutuste seaduse, finantsinspektsiooni seaduse, tagatisfondi seaduse ja kindlustustegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (919 SE); otsuse „Riigi 2005. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (988 OE); Riigikontrolli kontrolliaruanne riigi 2005. aasta majandusaasta koondaruande kohta, osaleb riigikontrolör Mihkel Oviir; arvamuse andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu rahastamisvahendi loomise kohta demokraatia ja inimõiguste edendamiseks kogu maailmas, suhtes.

Riigikaitsekomisjonis – teenistusliku järelevalve tulemused (Afganistan), kutsutud kaitseminister Jürgen Ligi; otsuse “Eesti kaitseväe üksuse kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Lätis” eelnõu (1006 SE); rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (932 SE); strateegilise kauba seaduse § 1 muutmise seaduse eelnõu (949 SE).

Sotsiaalkomisjonis – Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (1009 SE); lapsele elatise tagamise seaduse eelnõu (924 SE).

Väliskomisjonis – Eesti välisesinduste arengukava 2007-2010, kutsutud välisminister Urmas Paet ja välisministeeriumi kantsler Matti Maasikas.

Õiguskomisjonis – karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (939 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang, sotsiaalminister Jaak Aab; arvamuse andmine ELAK-le: valitsuse 13. oktoobril esitatud Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, millega kehtestatakse mehhanism piirivalve kiirreageerimisüksuste loomiseks ja muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2007/2004.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis – kohtumine riigikontrolör Mihkel Oviiriga.

Riigieelarve kontrollimise erikomisjonis – Riigikontrolli auditite „Riigikontrolli kontrolliaruanne riigi 2005. aasta majandusaasta koondaruande kohta” ja „Euroopa Komisjoni abiprojekt HASCO Sonda vallas” arutelu, kutsutud rahandusminister Aivar Sõerd; informatsioon Vilniuses toimunud Balti riikide riigikontrollide, parlamendikomisjonide ja rahandusministeeriumide esindajate kohtumisest; informatsioon laekunud Riigikontrolli aruandest.

WEU Assamblee

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb (kuni 25.10) Ukrainas Kiievis ENPA poliitikakomitee raporti ettevalmistamisega seotud kohtumistel, mille teemaks on energia kasutamine poliitilise survevahendina.

* Riigikogu aseesimees Maret Maripuu  osaleb (kuni 25.10) Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee presidentide komitee laiendatud istungil Bukarestis.
Riigikogu pressitalitus

Tagasiside