Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on 3 arupärimist, millele vastab peaminister Andrus Ansip.
 
1. Rahvaliidu fraktsiooni 6 liikme poolt 13.10.2009 esitatud arupärimises ASi Elering ostu kohta (nr 329) osutavad arupärijad, et riigil on 2,1 miljardi krooni eest kavas AS Eesti Energialt ära osta tema tütarettevõte AS Elering. Arupärijad peavad nimetatud raha kulutamist praeguses olukorras lubamatuks ja küsivad, miks valitsus ei soovi AS Eleringi lahutamiseks kasutada teisi võimalusi ja millised on valitsuse tegelikud kavatsused Eesti Energia AS börsile viimisel.
2. Keskerakonna fraktsiooni 9 liikme poolt 13.10.2009 esitatud arupärimises kriminaalmenetluse sõltumatuse kohta Eesti Vabariigis (nr 330) küsivad arupärijad selgitusi justiitsministri Rein Langi väidetava käitumise kohta, kes arupärijate väitel on sekkunud kriminaalasjade uurimismenetlusse ning seoses nn viisaskandaaliga lekitanud avalikkusesse riigisaladust sisaldavat infot.
 
3. Keskerakonna fraktsiooni 14 liikme poolt 28.10.2009 esitatud arupärimises valimiskampaania rahastamise kohta (nr 336) küsivad arupärijad peaministri seisukohta Riigikogu liikmete Jaanus Rahumägi ja Robert Antropovi tegevuse kohta oma valimiskampaania väidetavalt varjatud rahastamisel ja sellest aruandmisel.
 
Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon, milles Riigikogu liikmed võivad vabalt väljendada oma mõtteid ja seisukohti.
 
Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 14) – Eesti seisukohad 26. – 27. novembrini toimuval Euroopa Liidu haridus-, noorte- ja kultuurinõukogu kohtumisel, kutsutud kultuuriminister Laine Jänes.
 
Keskkonnakomisjonis – kiriMTÜ Pakri Saarte Kogukonnalt ja Rootsi vähemusrahvuse Kultuurinõukogult Eestis.
 
Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).
 
Maaelukomisjonis – ülevaade FAO tippkohtumise raames toimunud parlamentaarsest istungist ning maaelukomisjoni esindajate kohtumisest Itaalia toiduorganisatsioonide esindajatega; loomatauditõrje seaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (600 SE); toiduseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (608 SE).
 
Majanduskomisjonis  elektribörsi käivitamisest ja toimimisest (ruum L 333).
 
Põhiseaduskomisjonis – isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (609 SE), kutsutud siseminister Marko Pomerants; arvamus Euroopa Liidu nõukogu määruse ja otsuse kohta, millega võimaldatakse liikmesriikide õiguskaitseasutustele ligipääs sõrmejälgede võrdlemise EURODAC-süsteemile.
 
Rahanduskomisjonis – alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (585 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (625 SE); rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (589 SE); Finantsinspektsiooni seaduse, investeerimisfondide seaduse, kindlustustegevuse seaduse, krediidiasutuste seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE).
  
Riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (535 UA); 23. novembril jõustunud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muudatustest; komisjonile laekunud kirjad.
 
Sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (624 SE); Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (592 SE).
 
Väliskomisjonis – kuulamised Eesti välismajanduspoliitika teemal: tegevuskava „Made in Estonia“ rakendamine, institutsionaalne koostöö; Hiina visiidi ettevalmistamisega seonduvalt Eesti-Hiina majandussuhted, EXPO 2010; Eesti seisukohad 30. novembril toimuval Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogu erakorralisel istungil (ruum L 332).
 
Õiguskomisjonis – politsei ja piirivalve seaduse rakendamise seaduse eelnõu (519 SE); nimeseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (531 SE).
 
Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis (kell 14) – kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel osalenud erakondade valimiskampaania rahastamise aruanded.
 
Riigieelarve kontrolli komisjonis (kell 13.30) – riigikontrolli auditiaruanded „Riigikutseõppeasutuste ümberkorraldamise tulemuslikkus“; ning „Detailplaneeringute koostamise korraldus valdades ja linnades“ (ruum L 333).
 
Üritused

Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma annab füüsikatunni Põltsamaa Ametikoolis.

Kell 13
Ene Ergma avab konverentsi „Reaalained Eestis – minevik, olevik, tulevik” (Nõo Reaalgümnaasiumis).
* Väliskomisjoni esimees Sven Mikser esineb loenguga Balti Kaitsekolledži kõrgemal juhtimiskursusel kaitseministeeriumis. 
* Riigikogu liige Maret Merisaar osaleb (22.11-25.11) Austrias Viinis ÜRO Euroopa regiooni majanduskomitee korraldataval rahvusvahelisel konverentsil, kus käsitletakse energiasäästliku ehitusega seotud küsimusi.
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Indrek Saar osaleb (23.11-25.11) Ukrainas Kiievis ENPA delegatsiooni koosseisus Ukraina presidendivalimiste eelmissioonil.
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside