Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad välisminister Urmas Paet, minister Urve Palo, justiitsminister Rein Lang, siseminister Jüri Pihl, ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. Arupärimised käsitlevad piiriületusproblemaatikat Kagu-Eestis ja Ida-Virumaal (nr 53 ja nr 152), rahvuskaaslaste programmi nõukogu moodustamist (nr 188), rahvastikuministri büroo perspektiivi (nr 189), kodakondsuspoliitikat (nr 190), mitte-eestlaste olukorda Eesti tööturul (nr 191), keeleõpet (nr 192), ühepoolse palgakärpe seadustamist (nr 178), leebusprogrammi (nr 201), kriminaalpoliitika arengusuundi (nr 202), õigustõlget (nr 203), kuritegevuse statistikat (nr 204), SMS-laene (nr 205), pensionäride turvalisust (nr 206), Kuressaare pääste- ja politseimaja (nr 207), peaministri väidetavaid ärihuve (nr 208), trahve (nr 209), väärteomenetlust (nr 210), siseturvalisust (nr 211), politsei tegevust sotsiaalkeskuses Volk (nr 272), Balti elektrijaama (nr 147), eluasemefondi (nr 165), Estonian Airi (nr 166), Eesti energiapoliitika ja energiamajanduse administreerimise võimalikku muutumist (nr 228), kartellikokkulepetega võitlemist (nr 229), Põlevkivi Tehnoloogia Arenduskeskust (nr 230), Kagu-Eesti teede hooldust (nr 231), tuumajaama rajamist (nr 232) ning energiamajanduse ja elektrimajanduse arengukava (233). Kokku vastavad ministrid 29le arupärimisele.

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Vt ka 9.  töönädala päevakorda.
 
Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 14.15) – seisukoha andmine EL Nõukogu otsuse eelnõule, mis käsitleb elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteemi loomist; Eesti seisukohad 30. – 31. märtsini toimuval transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu kohtumisel, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.

Keskkonnakomisjonis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, milles sätestatakse puitu ja sellest saadud tooteid turule viivate ettevõtjate kohustused, biotsiidiseaduse eelnõu (446 SE).

Maaelukomisjonis – riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõu (436 SE).

Majanduskomisjoni ja kultuurikomisjoni ühisistung – toimub haridus- ja innovatsiooniteemaline arutelu koos Pärnu Maavalitsuse, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu, TÜ Pärnu Kolledži, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse ning Fein-Elast Estonia AS esindajatega (Riigikogu konverentsisaalis).

Põhiseaduskomisjonis – õiguskantsleri ettepanekute arutelu; isikut tõendavate dokumentide seaduse, konsulaarseaduse, karistusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (395 SE).

Rahanduskomisjonis – kohtumine Pärnumaa Omavalitsuste Liidu, kohalike omavalitsuste laenukoormuse piiramist ning maamaksuga seonduvat; ülevaade kohalike omavalitsuste üksuste laenukoormusest; maksukorralduse seaduse § 105 lõike 6 vastavus põhiseadusele.

Riigikaitsekomisjonis – planeerimisseaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (410 SE).

Sotsiaalkomisjonis – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (452 SE).

Väliskomisjonis – Eesti seisukohad 27. – 28. märtsini toimuval Euroopa Liidu mitteametlikul välisministrite kohtumisel.

Õiguskomisjonis – kohtumine õiguskantsler Indrek Tederiga; perekonnaseaduse eelnõu (55 SE) ja perekonnaseisutoimingute seaduse eelnõu varaküsimuste osa (68 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis (kell 14) – laekunud deklaratsioonide läbivaatamine.
 

Riigieelarve kontrolli komisjonis (kell 13.30) – riigikontrolli aruanded „Ülevaade jäätmehoolduse olukorrast valdades ja linnades” ja „Seadusest tulenevate järelvalvefunktsioonide täitmine valdades ja linnades”, kutsutud Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri.

Kohtumised, istungid

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Türgi suursaadiku Sule Soysaliga.

Kell 12.30 – Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee istung (Kalevipoja saalis). Eesti-Soome-Ugri toetusrühma liikmed Paul-Eerik Rummo ja Mart Nutt ning väliskomisjoni liikmed Ivi Eenmaa ja Enn Eesmaa kohtuvad Soome-Ugri rahvaste Konsultatiivkomitee liikmetega.

Peateemana on arutluse all olukord Permikomi autonoomses ringkonnas, kus on sulgemisohus neli rahvuslikku kultuuriasutust.

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts osaleb (22.03-24.03) Belgias Brüsselis Euroopa Julgeoleku- ja Kaitsekomitee komiteede istungitel ja kohtumistel Euroopa Liidu Poliitika- ja Julgeolekukomiteega, WEU ja Euroopa Liidu eesistujate esindajatega, samuti Euroopa Liidu Sõjalise Komitee esimehega.

 * Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste osaleb (23.03-24.03) Leedus Vilniuses BA presiidiumi istungil ja Põhjamaade Nõukogu poolt korraldataval Valgevene teemalisel seminaril ettekandega.

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside