Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Justiitsminister Rein Lang vastab Riigikogu liikme Sven Sesteri arupärimisele nr 184 notarijärjekorrakohtade müügi teemal. Sester osutab ajalehe “Äripäev” korraldatud ajakirjanduslikule eksperimendile, mille käigus väidetavalt ilmnes, et paljud kinnisvarabürood pakuvad võimalust pääseda notari juurde kinnisvarabüroo enda poolt varem broneeritud ajal, küsides selle eest tasu, mis võib ulatuda mitme tuhande kroonini. Arupärija soovib teada justiitsministri hinnangut selle probleemi tõsidusele, tundes samuti huvi, kas notariaja broneeringuist on tulu saanud ka mõni notar ise ja mida justiitsministeerium kavatseb ette võtta selle ebaseadusliku tasu võtmise takistamiseks.

Arupärimised asuvad aadressil

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Peale arupärimisele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides:

Keskkonnakomisjonis – keskkonnaministri ülevaade 2006. aasta õigusloomekava kohta; keskkonnaülevaade 2005.

Kultuurikomisjonis – riikliku õppekava aruteluga seotud küsimused.

Maaelukomisjonis – arutusel taastuvenergia kasutamine Eestis.

Majanduskomisjonis – erastamisväärtpaberite väljaandmise ja kasutamisega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (788 SE); tolliseaduse §-ga 18 ¹ täiendamise seaduse eelnõu (577 SE); riigivara tasuta võõrandamine.

Põhiseaduskomisjonis – okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (803 SE); Vabariigi Presidendi ametihüvede seaduse, tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (805 SE). Riigikogu otsuse „Riigikohtu seisukoha taotlemine põhiseaduse § 111 põhiseaduse täiendamise seaduse ja Euroopa Liidu õigusega koostoimes tõlgendamise asjus” eelnõu (813 OE).

Rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (781 SE); ülevaade stabiliseerimisreservi varade koosseisu ja väärtuse aruandest seisuga 31.12.2005.

Riigikaitsekomisjonis – punase risti nimetuse ja embleemi seaduse eelnõu (795 SE).

Sotsiaalkomisjonis – Riigikogu otsuse "Sihtasutuse Eesti Geenivaramu nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (818 OE).

Väliskomisjonis – seisukoha andmine Euroopa Liidu Nõukogu määruse 1334/2000/EÜ eelnõu kohta, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ekspordi kontrollimiseks; kutsutud välisministeeriumi esindajad. Arutelu Riigikogu parlamendirühmade visiitide kavandamisest; kutsutud Riigikogu Eesti-Hiina parlamendirühma esimees Peeter Kreitzberg ja välissuhete osakonna esindajad.

Õiguskomisjonis – elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (800 SE); tsiviilkohtumenetluse seadustiku, täitemenetluse seadustiku ja nendega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (779 SE).

Üritused:

Kell 10 – Eesti-Ukraina parlamendirühma liikmed kohtuvad kirjastuse "Cervona Kalyna" peatoimetaja ajaloodoktor Igor Hodakiga.

Kell 13 – Toompea lossi lõunatiiva III korrusel avatakse fotonäitus "Ukraina oranž revolutsioon, Kiiev/Tallinn 2005". Näituse avamisel osalevad ka Ukraina saatkonna ja Eesti Ukrainlaste Kongressi esindajad.

Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Muhumaa vallavanem Tiit Peeduga (Muhumaal).

* Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Marko Mihkelson ja liikmed Andres Herkel ning Sergei Ivanov (kuni 27.01), samuti asendusliige Katrin Saks (kuni 28.01) osalevad Strasbourgis ENPA 2006. aasta istungjärgu 1. osaistungi töös. Istungil on muuhulgas kõne all inimõiguste rikkumine Tšetšeenias ja olukord Valgevenes enne presidendivalimisi.

* Sotsiaalkomisjoni esimees Mai Treial ja liige Marko Pomerants (kuni 24.01) ning kultuurikomisjoni liige Katrin Saks (kuni 23.01) osalevad Riias Soome – Balti arengu ning seksuaaltervishoiu ja -õiguste alasel ümarlaual.

* Riigikogu ENPA delegatsiooni asendusliige Toomas Alatalu osaleb (kuni 27.01) ENPA delegatsiooni koosseisus vaatlejana Palestiina parlamendi valimistel.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

[email protected]

Tagasiside