Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevkorras on 4 arupärimist, millele vastab peaminister Andrus Ansip. Arupärimiste teemad on järgmised: 1) Postkontorite sulgemisest (nr 69); 2. Eesti kaubandusbilansist (nr 71); 3. Maavanemate ülesannete kitsendamisest (nr 72) ja 4. Koolireformist ja huvigruppide kaasamisest (nr 73).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon. 

Komisjonides (kell 11)

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 13) – Eesti seisukohad 23. jaanuaril toimuval välisasjade nõukogu istungil ja 27. jaanuaril toimuval Euroopa Liidu üldasjade nõukogu istungil; Eesti seisukohad 26. – 27. jaanuaril toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel, kutsutud justiitsminister Kristen Michal, siseminister Ken-Marti Vaher; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu mitmele määruse eelnõule, mis käsitlevad Sisejulgeolekufondi osana politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamist ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahendeid, rahastamisvahendi suhtes kohaldatavaid üldsätteid, ning samuti Komisjoni teatisele „Avatud ja turvalise Euroopa ülesehitamine: siseasjade eelarve aastateks 2014–2020“; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõudele, mis käsitlevad koostööd ühtse patendikaitse loomise valdkonnas.

Keskkonnakomisjonis – jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE); arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ja kliimamuutusi käsitleva muu olulise ELi ja riikliku teabe esitamise kohta.

Kultuurikomisjonis – ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (89 SE).

Maaelukomisjonis – kohtumine Eesti Hobusekasvatajate Seltsi esindajatega; kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse eelnõu (108 SE).

Põhiseaduskomisjonis – õiguskantsleri ettepaneku nr 13 „Õiguspärase ootuse põhimõtte arvestamine Eesti kodaniku isikut tõendava dokumendi kehtetuks tunnistamisel, kui haldusorgan on isiku ekslikult määratlenud Eesti kodanikuna“ arutelu ettevalmistamisega seonduv, kutsutud õiguskantsler Indrek Teder; otsuse Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine elamislubade andmisega seotud asjaolude väljaselgitamiseks (149 OE).

Rahanduskomisjonis – Ülevaade Euroala riikide kõrgemate kontrollasutuste ühisavaldusest ja Euroopa Stabiilsusmehhanismi asutamislepingu muudatusettepanekutest; ELAKile arvamuse andmine Valge Raamatu „Ülevaade ja Eesti seisukohad ettepanekutest Euro tugevdamiseks“ kohta ja arvamuse andmine valitsuse seisukohtade osas EK kahe euroala eelarveseire ja eelarvepuudujäägi menetluse tugevdamise määruse eelnõu ja stabiilsusvõlakirjade rohelise raamatu kohta.

Riigikaitsekomisjonis – strateegilise kauba seaduse § 76 ja jälitustegevuse seaduse § 9 muutmise seaduse eelnõu (148 SE); kommunikatsiooni korraldus kaitseministeeriumi valitsemisalas, kutsutud kaitseministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Hannes Kont.

Sotsiaalkomisjonis – puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE); töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (129 SE); psühhiaatrilise abi seaduse muutmise seaduse eelnõu (86 SE);

Väliskomisjonis – avalik diplomaatia, rahvusvaheliste sündmuste kajastamine Eesti ajakirjanduses, kutsutud Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse liige Tiina Kaalep, BNS Eesti vastutav peatoimetaja Ainar Ruussaar, Postimehe vastutav peatoimetaja Anvar Samost, Delfi peatoimetaja Urmo Soonvald, Eesti Ekspressi peatoimetaja Janek Luts, Äripäeva arvamustoimetuse juht Harry Tuul ja välisministeeriumi esindajad.

Õiguskomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste ettepanekute kohta, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2014 – 2020 õigusprogramm ning õiguste ja kodakondsuse programm; arvamus Riigikohtule kriminaalmenetluse seadustiku § 366 ning asjaõigusseaduse § 1581 ja asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 põhiseaduspärasuse kohta.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis (kell 13.15) – endise Riigikogu liikme Indrek Raudse ärakuulamine seoses ajakirjanduses tõstatatud elamislubade juhtumiga; erikomisjoni 2011. aasta aruande ja ülevaate korruptsioonivastase seaduse kohaldamisest läbivaatamine; laekunud majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine ja avalikustamiseks esitamine (ruum L 332).

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis (kell 13.30) – Riigikontrolli auditiaruanne „Järelaudit meditsiiniseadmete soetamisest ja kasutamisest meditsiiniasutustes“, kutsutud sotsiaalministeeriumi kantsler Marelle Erlenheim ja Riigikontrolli esindajad (ruum L 333). 

Üritused, kohtumised, assambleed

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Teaduste Akadeemia juhatuse istungil.

Kell 14 – Eesti-Austria parlamendirühma esimees Maret Maripuu, aseesimees Aivar Sõerd ja liikmed Igor Gräzin, Raivo Järvi ja Paul-Eerik Rummo kohtuvad Austria suursaadiku Renate Kobleriga.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel (22.-27. jaan) ja liikmed Margus Hanson, Mailis Reps (21.-27. jaan) ning Indrek Saar (22.-26. jaan) osalevad Prantsusmaal Strasbourgis ENPA 2012. aasta istungjärgi 1. istungil. Muuhulgas on seekordsel assambleel arutusel 4 olulist raportit, millest kolme puhul on ettekandjateks Eesti delegatsiooni liikmed: Andres Herkel on poliitikakomitee raportöör Valgevene teemal, ning monitooringukomitee esindajatena Mailis Reps, kes teeb ettekande Ukraina kohta ning Indrek Saar Serbia kohta. Assambleel esinevad pöördumistega Suurbritannia peaminister David Cameron ja Soome president Tarja Halonen, kõnedega esinevad veel Briti Euroopa asjade minister David Lidington, Gruusia välisminister Grigol Vašadze, Araabia Liiga peasekretär Nabil Al Araby, UNESCO peadirektor Irina Bokova.

Käsitletakse edumeelsete naiste õigusi maailmas, aga ka naiste vastase vägivalla ja perevägivalla probleeme, samuti demograafilisi muutusi ja suundi Euroopas ning on tulnud ettepanek arutada valimiste vahelist olukorda Venemaal. Täiskogu esimesel istungil valivad ENPA liikmed endale uue presidendi ja komiteede liikmed valivad uued juhatajad. 

* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Aivar Kokk ja Valeri Korb osalevad  (23.-24. jaan) Norras Oslos Balti Assamblee ja Põhjamaade sotsiaalkomisjonide ümarlaual teemaga „Põhjala heaoluriikide tulevik“. Arutusel on uuendused ravis ja järelravis, eetika ja tehnoloogia suhted sotsiaalteenuste vallas, vabatahtlike töö kasutamine ja palju muud. BA omalt poolt jagab kogemusi Baltimaade koostööst tervishoiu vallas, Balti Ministrite Nõukogus assamblee initsiatiivil loodud tervishoiu rakkerühma tööst, riikliku ravimite ja meditsiinivarustuse hanke ühise süsteemi loomisest Baltimaades. 

* Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb (23.-24. jaan) Belgias Brüsselis Euroopa parlamendi väliskomisjoni debatil „Araabia revolutsioon: aasta hiljem“. 

* Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Marianne Mikko osaleb (17.01-24.01) Saksamaal Garmisch-Partenkirchenis George C Marshalli Euroopa Keskuse korraldataval kursusel „Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida araabia maade sündmused – mõju Euroopale ja Euraasiale“.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside