Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 täiskogu istung

Päevakorras on seitse arupärimist, millele vastavad rahandusminister Jürgen Ligi, regionaalminister Siim Valmar Kiisler ja sotsiaalminister Hanno Pevkur.
 
1. Rahandusminister Jürgen Ligi vastab 20 Keskerakonna fraktsiooni ja Rahvaliidu fraktsiooni liikme poolt 08.02.2010 esitatud arupärimisele Eesti Rahvusringhäälingu rahastamise kohta (nr 370), milles arupärijad tunnevad huvi rahandusministri poolt ERRile saadetud kirja motiivide ja ERRi rahastamise vastu.
 
2. Regionaalminister Siim Valmar Kiisler vastab 6 Keskerakonna fraktsiooni liikme poolt 14.01.2010 esitatud arupärimisele maavanema institutsiooni kohta (nr 353), milles arupärijad tunnevad huvi, missuguste põhimõtete alusel nimetatakse ametisse maavanemad ning missugustel alustel määratakse nende palgad ja lisatasud.
 
3. Sotsiaalminister Hanno Pevkur vastab 10 Keskerakonna fraktsiooni liikme poolt 18.01.2010 esitatud arupärimisele taastus- ja hooldusravi kohta (nr 354), milles arupärijad tunnevad huvi, miks taastus- ja hooldusravi saab kordades vähem inimesi, kui selle järele on nõudlus ja miks ministeerium on patsientide omaosaluse suurendamise kaudu selle teenuse kättesadavust veelgi vähendanud.
                       
4. Hanno Pevkur vastab 4 Rahvaliidu fraktsiooni liikme poolt 13.01.2010 esitatud arupärimisele Töötukassa tegevuse kohta (nr 349), milles arupärijad, viidates  töötukaasa töötajate väidetavalt madalale kvalifikatsioonile, tunnevad huvi töötukassa teenuste kvaliteedi ja efektiivsuse vastu.
 
5. Hanno Pevkur vastab 5 Keskerakonna fraktsiooni liikme poolt 19.01.2010 esitatud arupärimisele Töötukassa poolt meenetele tehtud kulutuste kohta (nr 355), milles arupärijad tunnevad huvi, miks Töötukassa kulutas möödunud aasta detsembris 900 tuhat krooni meenetele, selle asemel et see raha käesolevasse aastasse üle kanda ja paigutada tööhõivesse.
 
6. Hanno Pevkur vastab 6 Rahvaliidu fraktsiooni liikme poolt 20.01.2010 esitatud arupärimisele pensionide ja toetuste kojukande korraldamise ja tasu kohta (nr 357), milles arupärijad tunnevad huvi pensioni tasuta kojukandega seotud olukorra kohta peale seda, kui seda 2009. aasta veebruaris oluliselt piirati.
 
7. Hanno Pevkur vastab ka 10 Keskerakonna fraktsiooni liikme poolt 26.01.2010 esitatud arupärimisele uute töökohtade loomise kohta (nr 360), milles arupärijad küsivad, kui palju eraldatakse raha palgatoetusteks, mitu uut töökohta sellega kavatsetakse luua, kas riik kavatseb luua ka sotsiaalseid töökohti ja kuidas toetatakse omavalitsusi sotsiaalsete töökohtade loomisel.
Pärast arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis
(kell 13.30) – Eesti seisukohad 25. – 26. veebruarini toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud siseminister Marko Pomerants, justiitsminister Rein Lang.

Keskkonnakomisjonis
– keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (667 SE).

Kultuurikomisjonis
– arutelu teemal „Noorsootöö strateegia 2006 – 2013“, osalevad haridus- ja teadusministeeriumi esindajad, Noorteühenduste Liit, Noorsootöötajate Liit; noorsootöö seaduse eelnõu (676 SE).

Maaelukomisjonis
– probleemid kaldaäärsete kinnistute piiride ja pindala määramisel; maareformi seaduse kavandatavad muudatused; ülevaade maareformi hetkeseisust.

Põhiseaduskomisjonis
– kohtute seaduse eelnõu (649 SE), kutsutud Riigikohtu esimees Märt Rask, justiitsminister Rein Lang, õiguskantsler Indrek Teder ja Eesti Kohtunike Ühingu esindajad (ruumis L 332).

Riigikaitsekomisjonis
– kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (658 SE); kaitseväe välismissioonide tulevik, kutsutud kaitseminister Jaak Aaviksoo; kaitseväe korralduse seaduse rakendamine.
 
Väliskomisjonis – Eesti seisukohad 24. – 25. veebruarini toimuval Euroopa Liidu kaitseministrite mitteametlikul kohtumisel; ülevaade 4. – 5. veebruarini Istanbulis toimunud NATO kaitseministrite mitteametlikust kohtumisest.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis
(kell 13.30) – Eestimaa Rahvaliidu poolt esitatud täiendava aruande läbivaatamine 2009. aasta Euroopa Parlamendi valimise kampaanias tasutud kulude kohta; kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel osalenud Lümanda valla valimisliidu Kaunis kodu, Paldiski linna valimisliidu Jäälõhkuja ja Torma valla valimisliidu Sinu Torma vald poolt esitatud valimiskampaania rahastamise aruannete läbivaatamine; kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel osalenud valimisliitudele, kes pole esitanud valimiskampaania rahastamise aruannet, saadetavate kirja projektide läbivaatamine; Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonile majanduslike huvide deklaratsiooni esitajate täpsustatud nimekirja läbivaatamine;

Riigieelarve kontrolli komisjonis
(kell 13.30) – Riigikontrolli auditiaruande „Kultuuriministeeriumi, Eesti Kultuurkapitali ja Hasartmängumaksu nõukogu toetused kontsert- ja etendustegevusele“ arutelu (ruum L 333).
 
Üritused, kohtumised, seminarid

Kell 14.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas avab Riigikogu hoone vestibüülis Eesti Põllumajandusmuuseumi näituse “Leib on talu peremees”. Eestlaste rahvussümbolit rukist ja üht olulisemat rahvustoitu, rukkileiba tutvustav näitus annab ülevaate rukkikasvatusest ja rukkileiva jõudmisest meie toidulauale. Näituse avamisel pakutakse Põllumajandusmuuseumis küpsetatud kosutavat esivanemate traditsioonilist rukkileiba ja tutvustatakse rukkileiva valmistamist. Näituse kuraator on Põllumajandusmuuseumi osakonnajuhataja Mare Viiralt.

Kell 18
– Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb näituse „Kölerist Subbini. 150 aastat Eesti klassikalist maalikunsti Enn Kunila kogust“ avamisel Tallinna Kunstihoones (Vabaduse plats 6).
* Riigikogu õiguskomisjoni esimees Ken-Marti Vaher osaleb (21.02-23.02) Suurbritannias Londonis inimkaubanduse alasel seminaril, mille korraldab Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Briti grupp.
* NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Sven Mikser osaleb (21.02 – 24.02) Ameerika Ühendriikides Washingtonis NATO uue strateegia kontseptsiooni seminaril.
* Riigikogu majanduskomisjoni esimees Urmas Klaas osaleb(22.02-26.02) Kasahstanis Astanas majandusteemalistel kohtumistel Kasahstani parlamendis, majandusministeeriumis ja välisministeeriumis
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside