Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Arupärimisi päevakorras ei ole. Avatud on vaba mikrofon. Päevakord asub siin

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 25. – 26. septembrini toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel, kutsutud siseminister Jüri Pihl.

Keskkonnakomisjonis – riigi jäätmekava 2008–2013.

Kultuurikomisjonis – Eesti seisukohad suhtes Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaja kohta; muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (331 SE); Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni põhikirja heakskiitmise seaduse eelnõu (336 SE).

Majanduskomisjonis – postiseaduse muutmise seaduse eelnõu (297 SE); kell 12.00 kohtumine Eesti Fondihaldurite Liidu ja varahaldusettevõtte Avaron esindajatega olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Eesti ettevõtluskeskkonna arendamine” ettevalmistamise raames.

Põhiseaduskomisjonis – kohtumine Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori Urmas Kukega; kohtumine õiguskantsler Indrek Tederiga; võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (262 SE).

Rahanduskomisjonis – maksukorralduse seaduse ja sellega seotud teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (333 SE); Rahvusvahelise Arenguassotsiatsiooni põhikirja heakskiitmise seaduse eelnõu (290 SE).

Riigikaitsekomisjonis – Punase Risti nimetuse ja embleemi seaduse ning karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (309 SE).

Sotsiaalkomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi Euroopa töönõukogu asutamise või töötajate teavitamis- ja konsulteerimiskorra sisseseadmise kohta liikmesriigiülestes ettevõtetes või kontsernides eelnõu kohta.

Väliskomisjonis – Abhaasia ja Lõuna-Osseetia iseseisvuspüüdlused rahvusvahelise õiguse aspektist; võrdlus Kosovoga; ülevaade Aserbaidžaani presidendivalimiste eelsest ENPA vaatlusmissioonist, ülevaade ENPA istungjärgust Strasbourgis 28.09 – 03.10, kutsutud ENPA Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel.

Õiguskomisjonis – kohtumine õiguskantsler Indrek Tederi ja õiguskantsleri asetäitja-nõuniku Nele Parrestiga.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – Eesti Reformierakonna poolt esitatud täiendava aruande läbivaatamine 2007. aasta Riigikogu valimiskampaania täiendavate kulude ja nende tasumise kohta; uute majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine; ARPAC-i pöördumine ÜRO korruptsioonivastase konventsiooni ratifitseerimise küsimuses.

Riigieelarve kontrolli komisjonis – Riigikontrolli auditi „Keskkonnaprojektide rahastamine SA Keskkonnainvesteeringute Keskus kaudu” arutelu, kutsutud keskkonnaministeeriumi kantsler Rita Annus; Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigikontrolli aruanne riigi 2007. aasta majandusaasta koondaruande kohta” arutelu.

Üritused, kohtumised

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Rootsi suursaadiku Jan Palmstiernaga.

Kell 12Ergma kohtub Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvesega Kadriorus.

Kell 13 – Riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma kohtub Iiri suursaadiku Thomas Bolsteriga.

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts osaleb (21.09-23.09) Brüsselis WEU Assamblee komiteede kohtumisel Euroopa Liidu sõjalise komitee, WEU alalise nõukogu ning Euroopa Liidu Sõjalise Ametkonna peakorteri esindajatega.

* Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Peeter Kreitzberg osaleb (21.09-23.09) Pariisis Euroopa Liidu parlamentide teadus- ja tehnoloogiaküsimustega tegelevate komisjonide esimeeste kohtumisel. Arutusel on hinnang avalikule poliitikale, teaduslikele ja tehnoloogilistele valikutele ning parlamentide osatähtsusele selles.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside