Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Vastamisel on kolm arupärimist.

1. Peaminister Andrus Ansip vastab Riigikogu aseesimehe Jüri Ratase poolt esitatud arupärimisele vee- ja kanalisatsiooniprojektide täiendavast rahastamisest. Arupärija osutab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi poolt rahastatavate vee- ja kanalisatsiooniprojektide ehitamise suurele mahajäämusele, mille põhjuseks on finantsvahendite nappus, ja küsib, kui suured summad on nendeks projektideks ette nähtud  2008. aasta riigieelarves; kui suures mahus toetatakse nende projektide teostamisel kohalikke omavalitsusi ja kui suured on võimalikud trahvid, kui Eesti ei suuda oma kohustusi täita.

 2. Peaminister Andrus Ansip vastab ka Jaanus Marrandi, Tarmo Männi, Ester Tuiksoo, Villu Reiljani, Karel Rüütli ja Mai Treiali esitatud arupärimisele hinna- ja aktsiisitõusud, milles arupärijad avaldavad oma muret seoses kasvava inflatsiooni ja 2008. aastase plaanitud aktsiisi ja elektri hinna tõusuga, ning küsivad, mida kavatseb valitsus teha inflatsiooni ohjamiseks.

 3. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi vastab Jaanus Marrandi, Tarmo Männi, Ester Tuiksoo, Villu Reiljani, Karel Rüütli ja Mai Treiali esitatud arupärimisele Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu, milles allakirjutanud taunivad Riigimetsa Majandamise Keskuse juhtimise politiseerimist ja metsanduse asjatundjate kõrvaletõrjumist riigimetsade majandamisel, ning küsivad, mis põhjusel on asjatundjatena nimetatud RMK nõukogusse inimesed, kellel väidetavalt puudub vastav eriharidus ja töökogemused ning kelle huvides tegutseb RMK uus Nõukogu, kavandades riigimetsade väidetavat laastamist ülemääraste raiemahtudega.

Päevakorra koos arupärimistega leiad siit.
Arupärimistele vastamisele järgneb vaba mikrofon.

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – ülevaade 18.-19. oktoobrini toimunud mitteametlikust Euroopa Ülemkogust, kutsutud Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor Gert Antsu.

Keskkonnakomisjonis – keskkonnavastutuse seaduse eelnõu (77 SE).

Kultuurikomisjonis – kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seadus (78 SE), võimalike muudatusettepanekute esialgne arutelu riigieelarve seaduse eelnõule (122 SE).

Maaelukomisjonis – põllumajandusloomade aretuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (94 SE).

Majanduskomisjonis – konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE), riigivara tasuta võõrandamise küsimused.

Põhiseaduskomisjonis – Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu seoses valitsusasutuste ühendamisega (125 SE), võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (67 SE), avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (39 SE).

Riigikaitsekomisjonis – 1949. aasta 12. augusti Genfi konventsioonide 8. detsembri 2005 (III) lisaprotokolli täiendava tunnusmärgi vastuvõtmise kohta ratifitseerimise seaduse eelnõu (129 SE); relvaseaduse, planeerimisseaduse ja päästeseaduse muutmise seaduse eelnõu (101 SE).

Sotsiaalkomisjonis – 2008. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (122 SE) sotsiaalministeeriumi valitsemisala; lasterikaste perede vajaduste ja toimetuleku uuringu tutvustus; riikliku pensionikindlustuse seaduse § 12 muutmise seaduse eelnõu (81 SE).

Väliskomisjonis – ülevaade Eesti-Bulgaaria parlamendirühma visiidist Bulgaariasse ning Eesti-Makedoonia parlamendirühma visiidist Makedooniasse (Hannes Astok), 2008. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (122 SE) välisministeeriumi valitsemisala ning 2007. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (121 SE) välisministeeriumi valitsemisala, kutsutud välisminister Urmas Paet.

Õiguskomisjonis – perekonnaseaduse eelnõu (55 SE) raames lapsendamisega seotud küsimuste arutelu.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kohtumine GRECO Eesti delegaadi Mari-Liis Liiviga, eesmärgiks informatsiooni saamine GRECO poolt läbiviidud hindamisaruannetest Eesti kohta, II ringi hindamisaruande soovituste täitmisest ja III hindamisvooru temaatikast.

Riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 avalik istung Valges saalis teemal „Eesti valmisolek hädaolukorraks”, kutsutud on keskkonnakomisjoni, maaelukomisjoni, riigikaitsekomisjoni, sotsiaalkomisjoni ja õiguskomisjoni ning keskkonnaministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, põllumajandusministeeriumi, siseministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi esindajad, sõnavõtuga esineb riigikontrolör Mihkel Oviir.

Kohtumised, konverentsid

* Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb (20.10-27.10) NASA administratsiooni kutsel Ameerika Ühendriikides tutvumisvisiidil ja kohtumistel NASA Kennedy Kosmosekeskuses, mille käigus jälgitakse kosmosesüstiku Endeavour STS-120 üleslennutamist. STS-120 on 23. süstikumissioon Rahvusvahelisse Kosmosejaama (International Space Station). Ringkäigul Kennedy kosmosekeskuses kohtutakse administratsiooni liikmetega ning jälgitakse kosmosekeskuse erinevate üksuste tööd.

* Riigikogu majanduskomisjoni liige Margus Lepik osaleb (22.10-23.10) Leedus Vilniuses konverentsil „Teeohutus: väljakutsed ja tegelikkus”, mille korraldavad Euroopa Komisjon, Leedu Seimi majanduskomisjon ning Leedu Transpordi- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside