Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on 2 arupärimist, millele vastavad õiguskantsler Indrek Teder ja regionaalminister Siim Valmar Kiisler.

Arupärimised käsitlevad vastavalt Eesti Vabariiki sisseveetava kütuse aktsiisiga maksustamist ja sellega seonduvalt tolliametnike tegevust (nr 193), regionaalministri ja omavalitsuste mõttekoja tegevust (nr 197) ning Lennusadama vesilennukite angaaride renoveerimistööde tegeliku maksumuse kohta (nr 190).

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides (kell 11)

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 13) – Eesti seisukohad 25. oktoobril toimuval Euroopa Liidu keskkonnanõukogu istungil, kutsutud keskkonnaministeeriumi asekantsler Harry Liiv; Eesti seisukohad 25. – 26. oktoobrini toimuval Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil; Eesti seisukohad 29. oktoobril toimuval Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil (transport), kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, milles käsitletakse liidu finantshuve kahjustava pettuse vastast võitlust kriminaalõiguse abil; arvamuse andmine Euroopa Komisjonile esitatava finantstehingute maksustamise alase tõhustatud koostöö algatamise taotluse kohta, kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi.

Keskkonnakomisjonis – jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (293 SE); välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE).

Kultuurikomisjonis – 2013. a riigieelarve eelnõu (278 SE) kultuuriministeeriumi haldusala, kutsutud kultuuriminister Rein Lang; otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (251 OE).

Majanduskomisjonis – kohtumine SA KredEx esindajatega.

Põhiseaduskomisjonis (kell 11.15) – Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse ja kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse muutmise seaduse eelnõu (279 SE), kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi; Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse EL 2011 kodanikualgatuse rakendamise seaduse eelnõu (276 SE), kutsutud justiitsminister Kristen Michal, Riigi Infosüsteemi Ameti esindajad; avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (263 SE), kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, justiitsministeeriumi, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu tegevdirektor Jüri Jõema, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu juhatuse liige Urmas Kõlli ning MTÜ Eesti Interneti Kogukond esindaja Siim Tuisk.

Rahanduskomisjonis – 2013. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (278 SE) justiitsministeeriumi haldusala, osaleb justiitsminister Kristen Michal; ülevaade stabiliseerimisreservi varade koosseisu ja väärtuse kohta seisuga 30.09.2012 ja teistest riigi reservidest; otsuse „Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2012. aasta tegevuse kontrollimiseks“ eelnõu algatamine; 2013. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (278 SE) kultuuriministeeriumi haldusala, osaleb kultuuriminister Rein Lang.

Riigikaitsekomisjonis – Eesti Kaitsetööstuse Liidu tegevusest, kutsutud Eesti Kaitsetööstuse Liidu esindajad.

Sotsiaalkomisjonis – riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (248 SE); ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (257 SE); otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (260 OE).

Õiguskomisjonis – vangistusseaduse, kriminaalhooldusseaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (264 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis (kell 13.30) –kohtumine justiitsminister Kristen Michaliga, arutusel on mõjuvõimuga kauplemine ja lobireeglid (ruum L 332).

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis (kell 13.30) Riigikontrolli ülevaade „Elektritootmise võimalikud valikud“, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Ando Leppiman, keskkonnaministeeriumi asekantsler Meelis Münt, ASi Eesti Energia finantsdirektor Margus Kaasik, ASi Elering juhatuse esimees Taavi Veskimägi, Riigikontrolli esindajad (ruum L 333).

Üritused, kohtumised

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas õnnitleb Tallinna Muinasjutu lasteaeda 50. aastapäeva ja Lepistiku lasteaed-algkooli 40. aastapäeva puhul. Seoses saabuvate aastapäevadega õnnitleb Ratas nädala jooksul veel Tallinna Kajaka, Ümera ja Mesimummu lasteaedu.

Kell 17.30 – Riigikogu ja Prantsusmaa saatkonna sõpruskohtumine jalgpallis (Snelli staadion).

* Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni juht Tõnis Kõiv, liikmed Erki Nool, Marika Tuus-Laul ja Jaan Õunapuu ning Riigikogu Kantselei direktor Maria Alajõe osalevad (20.10-27.10) Kanadas Québecis IPU 127. assambleel ja selle raames toimuvatel paneeldiskussioonidel, komiteede istungitel ning ümarlaudadel. Assamblee läbiv teema on mitmekesisuse kaitse rahu kindlustamise nimel tänapäeva polariseerunud maailmas (Protect Diversity to Ensure Peace in Today’s Polarized World). Arutusele tulevad kodakondsuse-, identiteedi-, keele- ja kultuurilise erinevuse küsimused. Paneelides käsitletakse noorte osalust, konfliktidejärgse taastamisega seotud küsimusi, parlamentaarset immuniteeti, parlamentaarse diplomaatia, aga ka energiajulgeoleku küsimusi. Eraldi on tähelepanu all probleemid sootundlikes parlamentides. Assambleele oodatakse osalema ligi 1300 osalejat, sh 670 parlamendiliiget kokku 162st IPU liikmesparlamendist. Maria Alajõe osaleb IPU Parlamentide Peasekretäride Assotsiatsiooni (IPU-ASGP) kohtumisel ning IPU-ASGP konverentsil „Parlamendi esindamine, suhtlus ning sotsiaalmeedia roll“.

* Riigikogu esimees Ene Ergma ja liige Mati Raidma osalevad (21.10-23.10) Poolas Varssavis 14. Euroopa parlamentidevahelisel kosmosekonverentsil, kus keskendutakse avakosmose mõistliku kasutamise ja planeedi kestva arengu teemadele. Ettekanded käsitlevad Euroopa Liidu kosmosepoliitikat ning Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) suhteid Euroopa Liidu institutsioonidega, kosmoseuuringute globaalset juhtimist, arenguid kosmosetööstuses, tutvutakse Euroopa vastavateemaliste projektide ning Poola kosmosesektori strateegiatega.

* Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (21.10-24.10) ja komisjoni liige Sven Mikser (22.10-23.10) osalevad Saksamaal Berliinis Körber-Stiftungi korraldataval 2. Berliini välispoliitika foorumil. Arutusele tulevad Hiina valikud, Euroopa tee poliitilisse liitu, Venemaa areng president Vladimir Putini juhtimisel, Türgi roll Lähis-Idas, Iraani tuumaprogramm jpm.

* Riigikogu liige Helmen Kütt osaleb (22.10-24.10) Luksemburgis Avaliku Teenistuse Liitude Euroopa Föderatsiooni (European Federation of Public Service Unions – EPSU) 37. tervishoiu- ja sotsiaalteenuste alalise komitee ning sotsiaalteenuste töögrupi istungitel.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside