Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Arupärimisi vastamisel ei ole. Avatud on vaba mikrofon.

Nädala päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis – Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni muudatuste heakskiitmise ja Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1084 SE); ülevaade CO2 –problemaatikast Balti riikide võimaliku ühise seisukoha kujundamiseks Balti Assamblee raames; Euroopa Komisjoni teatis „Mullakaitse teemastrateegia” ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega luuakse mullakaitse raamistik ja muudetakse direktiivi 2004/35/EÜ eelnõu; piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ja kasutamise konventsiooni muutmise seaduse eelnõu (1029 SE); looduskaitseseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (927 SE).

Kultuurikomisjonis – keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (1077 SE); keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (902 SE); Riigikogu otsuse “Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia “Teadmistepõhine Eesti 2007- 2013″ heakskiitmine” eelnõu (1053 OE); põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse ning Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seaduse eelnõu (1088 SE).

Maaelukomisjonis – loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (1087 SE); ülevaade Berliinis toimunud Grüne Woche messist.

Majanduskomisjonis – elektriohutusseaduse eelnõu (1045 SE); riigihangete seaduse eelnõu (816 SE); riigivara tasuta võõrandamise küsimus; Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide, Albaania Vabariigi, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria Vabariigi, endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi, Horvaatia Vabariigi, Islandi Vabariigi, Montenegro Vabariigi, Norra Kuningriigi, Rumeenia, Serbia Vabariigi ning ÜRO Kosovo missiooni vahelise Euroopa ühise lennunduspiirkonna rajamise mitmepoolse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (1055 SE).

Põhiseaduskomisjonis isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (1026 SE); avaliku teabe seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (1027 SE); riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse eelnõu (1054 SE); välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1074 SE); isikuandmete kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1078 SE); Demokraatlik-Rahvuslike Jõudude Koostöökoja kiri karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (1050 SE) teemal, arutelu.

Rahanduskomisjonis –  üleliigse laovaru tasu seaduse muutmise seaduse eelnõu ( 1030 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (1066 SE).

Sotsiaalkomisjonis – inimgeeniuuringute seaduse ja Eesti Teaduste Akadeemia seaduse muutmise seaduse eelnõu (1056 SE); Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Sihtasutuse Eesti Geenivaramu nõukogu liikmete nimetamine” muutmine” eelnõu (1096 OE); puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 18 kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (1059 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1042 SE); ravikindlustuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (1063 SE).

Väliskomisjonis – kandidaat Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Püha Tooli juures. Kutsutud välisministeeriumi kantsler Matti Maasikas ja suursaadiku kandidaat; ülevaade BA Eesti delegatsiooni tegevusest 2006. aastal, kutsutud BA Eesti delegatsiooni juht Andres Taimla; ülevaade Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) PA Eesti delegatsiooni tegevusest 2006. aastal, kutsutud OSCE PA Eesti delegatsiooni juht Jaak Allik.

Õiguskomisjonis – tsiviilseadustiku üldosa seaduse, asjaõigusseaduse, asjaõigusseaduse rakendamise seaduse, ehitusseaduse, planeerimisseaduse ja kinnisasja sundvõõrandamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1067 SE); karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (1050 SE); karistusseadustiku ja selle muutmisega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (931 SE); keelatud rajatiste kõrvaldamise seaduse eelnõu (1000 SE).

Riigieelarve kontrollimise erikomisjonis – riigikontrolli auditi „Tulekahjude ärahoidmine eluhoonetes” arutelu, kutsutud Päästeameti peadirektor Kalev Timberg; ülevaade auditiaruande „Riigihangete teostamine Eesti Pangas” kohta, ettekande teeb Harri Õunapuu.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon – avalikustamisele kuuluvate deklaratsioonide läbivaatamine; Eesti Iseseisvuspartei 17. novembri 2005. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimiskampaania rahastamise aruandes kajastatud tasumata arvest.

ENPA ja NATO PA

* Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Marko Mihkelson, liikmed Andres Herkel ja Sergei Ivanov (kuni 26.o1) ning asendusliige Toomas Alatalu (kuni 24.01) osalevad Strasbourgis ENPA 2007. aasta talvise istungjärgu töös. Muude küsimuste hulgas tuleb arutlusele energiajulgeoleku teema. Päevakorra kohaselt esitab teisipäeva pärastlõunal Marko Mihkelson istungile heakskiitmiseks raporti energiatarnete kasutamise ohust poliitilise survevahendina. Samuti käsitletakse istungil erakorralise küsimusena Vene-Georgia suhteid.

* Riigikogu NATO PA Eesti delegatsiooni juht Sven Mikser osaleb (kuni 27.01) USA-s, Tampas NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee väljasõiduistungil.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside