Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung,

Päevakorras on 4 arupärimist, millele vastab justiitsminister Hanno Pevkur.

Arupärimised käsitlevad erakonna huvides toime pandud võimalikke süütegusid (nr 306), kriminaalpoliitika arengusuundade aastani 2018 elluviimist (nr 307 ja nr 308) ning hüpoteeklaene (nr 316).

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides (kell 11)

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 13.30) – ülevaade ettevalmistustest Euroopa Liidu 2014 -2020 perioodi EL vahendite kasutamisese kohta, kutsutud rahandusministeeriumi asekantsler Ivar Sikk; seisukoha andmine: raamseisukohtadele põllumajandussektori riigiabi ja vähese tähtsusega abi reeglite kohta, kutsutud: põllumajandusministeeriumi põllumajandusturu korraldamise osakonna põllumajanduse tulupoliitika büroo juhataja asendaja Liisa Kähr.

Keskkonnakomisjoni ja maaelukomisjoni ühisistung – veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (391 SE).

Keskkonnakomisjonis (peale ühisistungit) – Euroopa meteoroloogiasatelliitide kasutamise organisatsiooni asutamise konventsiooni ja selle muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (411 SE); Euroopa meteoroloogiasatelliitide kasutamise organisatsiooni eesõiguste ja puutumatuse protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (412 SE); jahiseaduse muutmise seaduse eelnõu (351 SE), menetlusdokumendid (ruum L 241).

Kultuurikomisjonis – muuseumiseaduse eelnõu (374 SE) – muuseumide infosüsteem, kutsutud Tartu Linnamuuseumi peavarahoidja, MuIS-i konsultant Kaie Jeeser, Tartu Ülikooli Muuseumide direktor Mariann Raisma, Rahvusraamatukogu ning kultuuriministeeriumi esindajad; personaalse meditsiini juurutamisest Eestis 2014-2020, kutsutud Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu direktor professor Andres Metspalu.

Majanduskomisjonis – kaubandusliku meresõidu seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (353 SE); kaubandusliku meresõidu seaduse ja sadamaseaduse muutmise seaduse eelnõu (386 SE); Eesti seisukohad Euroopa Liidu küberjulgeoleku paketi kohta.

Põhiseaduskomisjonis – Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu rahvaalgatuse võimaldamiseks eelnõu (395 SE); vastuskirja projekti arutelu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Kongressi pöördumisele avalikkuse ja Riigikogu poole rahvahääletuse korraldamisest; arvamus relvaseaduse põhiseaduspärasuse kohta; täpsustav arvamus ravimiseaduse § 421 lõigete 1-3 põhiseaduspärasuse kohta; kohtunike täiskogu pöördumine Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse poole.

Rahanduskomisjonis – investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (408 SE); kohtumine Eesti Tööandjate Keskliidu esindajatega; arvamused Eesti seisukohtade osas Euroopa Komisjoni nõukogu direktiivi ettepaneku kohta, millega rakendatakse tõhustatud koostööd finantstehingute maksu valdkonnas ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise kasutamise vältimise kohta ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse raha ülekandmisel edastatava teabe kohta.

Riigikaitsekomisjonis – Otepää looduspargi alale radarijaama rajamine; Eesti seisukohad Euroopa Liidu küberjulgeoleku paketi kohta; Eesti Vabariigi ning NATO Euroopa vägede kõrgema peakorteri ja NATO arenduse kõrgema ülemjuhataja peakorteri vahelise Pariisi protokolli lisakokkuleppe ratifitseerimisega seonduvalt seaduste muutmise seaduse eelnõu (385 SE).

Sotsiaalkomisjonis – tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine; Euroopa sotsiaalõiguste komitee järeldused Euroopa Sotsiaalhartaga võetud kohustuste täitmise kohta.

Väliskomisjonis – arvamus Eesti seisukohtade osas Euroopa Liidu küberjulgeoleku paketi kohta; väliskomisjoni Põhjala ja Läänemere regiooni julgeolekukeskkonna kuulamised: NATO õhuturbemissioon Balti riikides pärast 2014. aastat; väliskomisjoni Põhjala ja Läänemere regiooni julgeolekukeskkonna kuulamised: NATO Euroopa raketikilp; ülevaade Eesti ja India kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Indias Viljar Lubi; ülevaade 9.-12. aprillini toimunud väliskomisjoni töövisiidist Vene Föderatsiooni.

Õiguskomisjonis – arvamus individuaalkaebuse lubatavusest Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumile; arvamus Eesti seisukohtade osas Euroopa Liidu küberjulgeoleku paketi kohta; võlaõigusseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (347 SE), kutsutud justiitsministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad ning Eesti Pangaliidu tegevdirektor Katrin Talihärm.

Korruptsioonivastases erikomisjonis (kell 13.30) majanduslike huvide deklaratsioonide laekumise vahekokkuvõtted;

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis (kell 13.30) Riigikontrolli auditiaruande „Kohalike teede hoiu korraldamine“ (2010) kordusarutelu; kutsutud Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Maanteeameti ja Riigikontrolli esindajad. Ruum L 333. Istung on avalik ja seda on võimalik jälgida reaalajas Riigikogu veebis.

Üritused, kohtumised, konverentsid

Kell 9.30 – Riigikogu teabekeskuses (Toompea 1) toimub teemahommik „Mis saab Euroopa Liidu 2014 – 2020 eelarvekavast?“. Märtsi täiskogul lükkas Euroopa Parlament pika ELi eelarvekava (nn MFF) aastateks 2014 – 2020 praegusel kujul tagasi. Kolmepoolsed läbirääkimised Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja liikmesriike esindava Nõukogu vahel algasid möödunud nädalal. Viimaseid arenguid avavad teemahommikul EP saadikud Kristiina Ojuland ja Ivari Padar. Riigikogu esindab Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Arto Aas.

Teemahommiku koos kohvilauaga korraldavad Riigikogu teabekeskus ja EP Infobüroo.

Kell 10.30 Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilastega Riigikogus.

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb SA Tallinna Teaduspark Tehnopol nõukogu koosolekul.

Kell 13 – Riigikogu majanduskomisjoni liikmed kohtuvad Flaami parlamendi majanduskomisjoni delegatsiooniga. Kõne alla tulevad ettevõtluse toetamist, innovatsiooni, e-valitsemist, mere- ja transpordipoliitikat, energiatõhusust ning tööturu lähtuvalt vajadusest hariduspoliitika kujundamist käsitlevad teemad.

Kell 19 – Laine Randjärv astub dirigendina üles Tallinna Jaani koguduse segakoori kevadkontserdil Tallinna Raekojas.

* Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb (21.04-24.04) Küprosel Nikosias Euroopa Liidu riikide parlamentide esimeeste konverentsil. Konverentsi kolme arutelusessiooni jooksul käsitletakse Euroopa Liidu riikide rahvusparlamentide rolli demokraatia ja inimõiguste süvendamisel kolmandates riikides, Euroopa Liidu kui kodanikuühiskonna arengut ning rahvusparlamentide võimalusi sotsiaalse sidususe toetamisel kasinusperioodil.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel ning liikmed Mailis Reps, Margus Hanson ja asendusliige Ester Tuiksoo osalevad (20.04-26.04) Strasbourgis ENPA 2013. aasta istungjärgu kevadistungil. Esmaspäeval, 22. aprillil algava assamblee päevakorra projekti kohaselt tulevad täiskogus arutusele mitmed laste vägivaldset kohtlemist puudutavad küsimused: laste seksiturism, laste seksuaalne kuritarvitamine ja mustlaspäritolu laste diskrimineerimine. Käsitlemist leiavad ka religioossete kogukondade suhtes toime pandud vägivallaga seotud küsimused, rahvusparlamentides arutatavad kultuuri- ja haridusteemad, Euroopa noorte põhiõigused ja haridusalased väljakutsed, migratsiooni ja asüülitaotlejatega seotud probleemid Euroopa Liidu idapiiril, rahvatervise ning keskkonna riskid ja kasu nanotehnoloogiate kasutamisel, tehnoloogia- ja teaduseetika, aga ka inimõigused laiemalt. Assambleel esinevad pöördumistega Šveitsi välisminister Didier Burkhalter ning Tuneesia president Moncef Marzouki. Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee eesistujana esineb ettekandega Andorra välisminister Gilbert Saboya Sunye.

* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni asejuht Aadu Must osaleb (21.04-24.04) Norras Harstadis VI Barentsi regiooni parlamentaarsel konverentsil, mis on pühendatud Barentsi koostöö 20. aastapäevale ning Balti Assamblee presiidiumi istungil. Konverentsil tulevad arutusele Barentsi regiooni poliitilise koostöö tugevdamine, majanduse ja tööstuse kestliku arengu standardid, aga ka koostöö teadus- ja haridusvaldkonnas.

* Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb (22.04-23.04) Brüsselis Euroopa Parlamendi (EP) arengukoostöö teemalisel EP ja rahvusparlamentide esindajate ühisistungil.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside