Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on 3 arupärimist, millele vastavad peaminister Andrus Ansip ja põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.
 
1. Peaminister Andrus Ansip vastab 5 Keskerakonna fraktsiooni liikme poolt 21.05.2009 esitatud arupärimisele nr 298 vanemahüvitise elektroonilise taotluse esitamise reklaami kohta. Arupärijad viitavad vanemahüvitise reklaamile, milles kutsutakse üles esitama vanemahüvitise taotlust elektrooniliselt kodanikuportaali kaudu. Arupärijad tunnevad huvi, kes on viidatud reklaami tellija, kui palju see maksab ja kus seda edastatakse.
 
2. Peaminister vastab ka Hannes Rummi poolt 21.05.2009 esitatud arupärimisele nr 300 Eesti Töötukassa reservide kohta. Arupärija viitab Andrus Ansipi juhitud valitsuse 2005. aasta 24. novembri otsusele langetada töötuskindlustuse maksemäärasid 40% võrra, kuna valitsuse hinnangul oli paisunud reserv ebamõistlikult suureks. Arupärija tunneb huvi, kas peaminister tunneb endal vastutust Eesti Töötukassa reservide tänase ebapiisavuse pärast?
 
3. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder vastab 5 Keskerakonna fraktsiooni liikme poolt 03.08.2009 esitatud arupärimisele nr 306 maapiirkondi diskrimineeriva ministri määruse kohta. Arupärijad osutavad, et vastavalt põllumajandusministri 12. märtsi 2008 määrusele saavad erinevad piirkonnad ettevõtlustoetust erinevalt, ning küsivad, mis on sellise diferentseerimise aluseks.
 
Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 14) – Eesti seisukohad 24. – 25. septembrini toimuval Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu kohtumisel; Eesti seisukohad 23. – 24. septembrini toimuval Euroopa Liidu mitteametlikul haridusministrite kohtumisel.
 
Keskkonnakomisjonis – riigivaraseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (568 SE); uue liikme nimetamine RMK nõukogusse.

Kultuurikomisjonis
– riigikontrolli audit “Riigikutseõppeasutuste ümberkorraldamise tulemuslikkus”; kutseõppeasutuse seaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (534 SE); ülikooliseaduse, teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, Eesti Rahvusraamatukogu seaduse, erakooliseaduse ning rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (533 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (532 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

Maaelukomisjonis
– kohtumine põllumajandusminister Helir-Valdor Seederiga.

Majanduskomisjonis
– raamatupidamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (517 SE); Saaremaa Maavalitsuse poolt tõstatatud teemade arutelu ühisistungi ettevalmistamiseks.   

Põhiseaduskomisjonis
– kohaliku rahvahääletuse seaduse eelnõu (477 SE); julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni moodustamise otsuse täiendamine otsuse eelnõu (569 OE); korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (571 OE); Vabariigi Valitsuse seaduse, avaliku teenistuse seaduse ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (483 SE).

Rahanduskomisjonis
– tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (550 SE).

Riigikaitsekomisjonis
– kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (535 SE).

Sotsiaalkomisjonis
– sotsiaalhoolekande seaduse täiendamise seaduse eelnõu (505 SE).  

Väliskomisjonis
– informatsioon eelseisvate Saksamaa üldvalimiste kohta (27. september 2009); NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (574 OE).

Õiguskomisjonis
– äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (466 SE); lepitusseaduse eelnõu (487 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis
(kell 14) Eesti Reformierakonna poolt esitatud täiendava aruande läbivaatamine 2009. aasta Euroopa Parlamendi valimiskampaania tasutud kulude kohta; arvamus korruptsioonivastase seaduse eelnõu (539 SE) kohta.

Riigieelarve kontrolli komisjonis
(kell 13.30)  riigi 2009. aasta tulude laekumise hetkeseis ja 2010. aasta majandusprognoos, kutsutud rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak (ruum L 333).

Kohtumised, üritused

Kell 11
– Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Saksamaa suursaadiku Martin Hanziga.

Kell 12
Ene Ergma kohtub Itaalia suursaadiku Fabrizio Piaggesiga.

Kell 16.30
Ene Ergma osaleb näituse „Edgar Valter 80. Vaikse vaatluse keeles” avamisel (Rahvusraamatukogu näitusesaalis).
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside