Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15täiskogu istung

Päevakorras on Euroopa Parlamendi presidendi Jerzy Buzeki kõne ja 3 arupärimist, millele vastavad sotsiaalminister Hanno Pevkur, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning justiitsminister Kristen Michal.

Arupärimiste teemad on järgmised: Perearstisüsteemi jätkusuutlikkusest (nr 50),
Talvesadamate määratlemisest (nr 51) ja Kohtuametnike palgakorraldusest (nr 61).

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

 
Komisjonides (kell 11)
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 13.30) – Eesti seisukohad 24. novembril toimuval Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatise „ELi energiapoliitika: koostöö ELi-väliste partneritega“; Euroopa Komisjoni ettepaneku „Euroopa Parlamendi ja Nõukogu otsus liikmesriikide ja kolmandate riikide valitsuste vahelisi energiakokkuleppeid käsitleva teabevahetuse mehhanismi loomise kohta“ osas, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Einari Kisel; Eesti seisukohad 25. novembril toimuval mitteametlikul ELi regionaalpoliitika, ühtekuuluvuspoliitika, territoriaalse ühtekuuluvuse ja linnaarengu ministrite kohtumisel, kutsutud rahandusministeeriumi riigi eelarvepoliitika asekantsler Ivar Sikk, regionaalminister Siim Valmar Kiisler.

Keskkonnakomisjonis – arvamus Euroopa Liidu nõukogu direktiivi, millega kehtestatakse põhilised ohutusnormid kaitseks ioniseeriva kiirgusega kokkupuutest tulenevate ohtude eest, eelnõu kohta.
 
Kultuurikomisjonis – valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni 2014 – 2020 Euroopa Liidu finantsraamistiku ettepanekute ning ühise strateegilise raamistiku fondide üldmääruse ja ühtekuuluvuspoliitika fondide määruste eelnõude osas, kutsutud kultuuriministeeriumi asekantsler Ragnar Siil ning haridus- ja teadusministeeriumi esindaja.

Maaelukomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni 2014 – 2020 Euroopa Liidu finantsraamistiku ettepanekute ning ühise strateegilise raamistiku fondide üldmääruse ja ühtekuuluvuspoliitika fondide määruste eelnõude osas; põllumajandusministeeriumi 2012. aasta eelarve; kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse eelnõu (108 SE); kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse eelnõu (110 SE).

 
Majanduskomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni 2014 – 2020 Euroopa Liidu finantsraamistiku ettepanekute ning ühise strateegilise raamistiku fondide üldmääruse ja ühtekuuluvuspoliitika fondide määruste eelnõude osas; lennundusseaduse, meresõiduohutuse seaduse ja raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (103 SE).
 
Põhiseaduskomisjonis – riigivastutuse seaduse eelnõu (7 SE), kutsutud peaprokurör Norman Aas, Eesti Advokatuuri esimees Toomas Vaher, justiitsministeeriumi asekantsler Martin Hirvoja, õiguskantsleri, Eesti Kohtunike Ühingu ning Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi esindajad; arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega kehtestatakse hindamis- ja järelevalvemehhanism Schengeni acquis´ kohaldamise kontrollimiseks, ning määruse, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 562/2006, et sätestada ühiseeskirjad sisepiiridel piirikontrolli ajutise taaskehtestamise kohta erandjuhtudel, eelnõude kohta (ruum L 332).
 
Rahanduskomisjonis – ülevaade 2012. aasta eelarve põllumajandusministeeriumi valitsemisalast; maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (106 SE); täiendav ülevaade 2012. aasta eelarve haridus- ja teadusministeeriumi valitsemisalast; rahanduskomisjoni algatatud käibemaksuseaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (134 SE); 2011. aasta riigieelarve muutmise seaduse eelnõu (114 SE); Rahvusvahelise Valuutafondi liikmeks olekuga seotud õigusaktide muutmise seaduse eelnõu (132 SE); otsuse „Nõusoleku andmine Eesti Vabariigi kvoodi suurendamiseks Rahvusvahelises Valuutafondis“ eelnõu (133 SE).
 
Riigikaitsekomisjonis – strateegilise kauba seaduse eelnõu (96 SE);
sotsiaalkomisjonis – arvamuse reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (50 SE) kohta; tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE).
 
Väliskomisjonis – ülevaade Balti Assamblee Eesti eesistumisest, kutsutud Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Laine Randjärv; Euroopa Komisjoni 2014-2020 Euroopa Liidu finantsraamistiku ettepanekute kohta ning ühise strateegilise raamistiku fondide üldmääruse ja ühtekuuluvuspoliitika fondide määruste eelnõude kohta, kutsutud välisministeeriumi Euroopa Liidu osakonna peadirektor Tõnis Nirk ja välismajanduse ja arengukoostöö osakonna 3. büroo (arengukoostöö ja humanitaarabi büroo) direktor Priit Turk.
 
Õiguskomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni poolt esitatud rohelise raamatu osas, mis käsitleb vastastikuse usalduse tugevdamist Euroopa õigusruumi vastu: EL kriminaalõiguse kohaldamine kinnipidamise valdkonnas; kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (123 SE); politsei ja piirivalve seaduse, päästeseaduse, päästeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus tulenevalt asutuste ümberkorraldamisest (116 SE).
 
Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis (kell 13.30) – laekunud majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine; ülevaade MTÜ Korruptsioonivaba Eesti poolt korraldatud korruptsioonivastase võimekuse uuringu teemalisest ümarlauast (ruum L 335).

Riigieelarve kontrolli komisjonis (kell 13.30) – riigikontrolli auditiaruanne „Õigusaktide mõju hindamise korraldus“, kutsutud justiitsministeeriumi, Riigikantselei, Riigikogu Kantselei, Säästva Eesti Instituudi, Poliitikauuringute Keskuse Praxis ning Riigikontrolli esindajad (ruum L 333).
 
Kohtumised, üritused
 
Esmaspäeval, 21. novembril viibib Eestis Euroopa Parlamendi president Jerzy Buzek. Riigikogu kutsel Eestit külastav Buzek kohtub kell 9 Riigikogu esimehe Ene Ergmaga, kell 10 esineb ta avakõne energeetikakonverentsil (Swisshotel), kell 12 toimub kohtumine peaminister Andrus Ansipiga, kell 13 võtab Buzeki vastu Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves (Kadrioru loss). Kell 15 esineb külaline Riigikogu ees pöördumisega. Samuti on kavas külastada NATO küberkaitsekeskust.
 
Pärast ettekannet Riigikogus annavad Jerzy Buzek ja Ene Ergma kell 15.30 pressikonverentsi Riigikogu Valges saalis.
 
Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas annab 2 ühiskonnaõpetuse tundi Parksepa Keskkoolis.
 
Kell 12.20 – Riigikogu väliskomisjon kohtub Rootsi parlamendi väliskomisjoni delegatsiooniga.
 
Kell 15.15 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Moldova suursaadikuga Eestis Victor Guzuniga.

* NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Mati Raidma osaleb (20.11-22.11) Londonis NATO PA Rose-Rothi julgeolekuteemalisel seminaril. Käsitletakse Afganistani üleminekuga seotud küsimusi.
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside