Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 14 – Euroopa Liidu asjade komisjon

 

1. Eesti seisukohad 24.-25. mail toimuval linnade arengu ja territoriaalse ühtekuuluvusega tegelevate ministrite mitteametlikul kohtumisel. Kutsutud regionaalminister Vallo Reimaa.

2. Eesti seisukohad 21.-22. mail toimuval konkurentsivõime ja kasvu nõukogu kohtumisel. Kutsutud haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas.

3. Eesti seisukohad 24.-25. mail toimuval haridus-, noorte- ja kultuuriministrite kohtumisel. Kutsutud kultuuriminister Laine Jänes, haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas.

Konverentsid, istungid

* Riigikogu maaelukomisjoni esimees Kalev Kotkas ja liige Jaanus Marrandi osalevad (kuni 21.05) Saksamaal Berliinis Euroopa Parlamendi ning Euroopa Liidu liikmes- ja kandidaatriikide rahvusparlamentide maaelukomisjonide konverentsil. Arutatakse põllumajandussektori potentsiaali ja maaelu arengu küsimusi.

* Riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma ja liikmed Trivimi Velliste, Nelli Privalova ja Kalvi Kõva osalevad (kuni 22.05) Lätis Riias Balti riikide parlamentide kaitsekomisjonide ühisistungil. Antakse ülevaade Eesti, Läti ja Leedu riigikaitse arengust, käsitletakse NATO ja Euroopa Liidu partnerlust, Balti riikide koostööd NATOs, õhuruumi kontrolliga seotud küsimusi .

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts osaleb (kuni 23.05) Itaalias Roomas toimuval satelliidijuhtimisprogrammi GALILEO alasel seminaril ning WEU Assamblee laiendatud presidentide istungil. Kõne all on ka Euroopa õhuruumiprogrammid ning tehnoloogia-alane koostöö.

* Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb (kuni 24.05) Ungaris Budapestis konverentsil „Sooline esindatus Euroopa Liidu laienemise kontekstis”. Konverentsi eestvedajaks on Ungari Teaduse ja Tehnoloogia Fond koostöös Ungari Välisministeeriumiga. Konverentsist võtavad osa poliitikud, teadlased, valitsusväliste organisatsioonide ning meedia esindajad. Peaettekanne käsitleb naiste osalemist Euroopa Liidu poliitika kujundamisel, samuti arutatakse soolise esindatuse küsimusi tööhõives laiemalt.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside