Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Vastamisel on 6 arupärimist, millest neljale vastab peaminister Andrus Ansip ja kahele sotsiaalminister Maret Maripuu.

1. Peaminister Andrus Ansip vastab Riigikogu liikmete Kalev Kallo, Arvo Sarapuu, Tiit Kuusmiku, Valeri Korbi, Helle Kalda ja Inara Luigase arupärimisele nr 27  postituru avanemise kohta. Arupärijad tunnevad huvi, miks soovib valitsus avada postiturgu juba 2009. aastal, kuigi seda on arupärija väitel võimalik edasi lükata kuni 2013. aastani. Samuti tunnevad arupärijad huvi, mida kavatseb valitsus ette võtta, et peatada postiteenuste kättesaadavuse väidetav halvenemine.

2. Peaminister Andrus Ansip vastab Riigikogu liikmete Kalev Kallo, Olga Sõtniku, Lauri Laasi, Lembit Kaljuvee, Vladimir Velmani, Heimar Lengi, Nelli Privalova, Rein Ratase, Enn Eesmaa, Aadu Musta ja Toivo Tootseni arupärimisele nr 29 Estonian Airi erastamise kohta. Arupärijad küsivad, kas valitsus on Estonian Air’i erastamist arutanud ja milline on valitsuse seisukoht antud küsimuses.

3. Peaminister Andrus Ansip vastab Riigikogu liikmete Arvo Sarapuu, Toomas Vareki, Jaak Aabi, Aadu Musta, Tiit Kuusmiku, Jüri Ratase, Helle Kalda, Lembit Kaljuvee, Inara Luigase, Toivo Tootseni, Jaan Kundla, Enn Eesmaa, Valeri Korbi ja Vladimir Velmani arupärimisele nr 30 haldusreformi kohta. Arupärijad tuginevad riigikontrolli aruandele „Ülevaade riigi vara kasutamise ja säilimise kohta 2006. aastal“, kus muuhulgas osutatakse kohalike omavalitsuste toimetulekuraskustele ja väidetakse, et toimetulevaid valdu ja linnud on kõigest 10%. Arupärijad küsivad, mida kavatseb valitsus ette võtta, et kohalike omavalitsuste haldussuutlikkust tõsta.

4. Peaminister Andrus Ansip vastab Riigikogu liikmete Karel Rüütli, Jaanus Marrandi, Mai Treiali, Ester Tuiksoo, Tarmo Männi ja Villu Reiljani  arupärimisele nr 32 VEB Fondi kohta. Arupärijad küsivad, mida on valitsus ette võtnud, et lahendada VEB Fondi nõuete probleem Venemaaga valitsuste vahelisel tasandil ja kas selle Fondiga seoses ei kaasne nõudeid Eesti vastu. (1993. aastal Eesti Panga juurde loodud VEB Fond moodustati endise NSVL Välismajanduspangas külmutatud summadest, mis kuulusid Eesti pankadele.)

5. Sotsiaalminister Maret Maripuu vastab Riigikogu liikmete Vladimir Velmani, Rein Ratase, Nelli Privalova, Jüri Ratase, Olga Sõtniku, Tiit Kuusmiku, Lembit Kaljuvee, Valeri Korbi, Enn Eesmaa, Jaan Kundla, Inara Luigase, Kadri Musta, Helle Kalda ja Heimar Lengi arupärimisele nr 28 kõrgema radioaktiivsusega vee kohta. Arupärijad osutavad Delfis ilmunud artiklile, kus sotsiaalministeeriumi uurimusele viidates tõdetakse, et 14% Eesti elanikest ehk umbes 184 000 inimest joob vett, mille radioaktiivsus ületab lubatud taseme paiguti kuni 9,5 korda. Arupärijad küsivad, milliste Eesti piirkondadega on see probleem seotud; kas sellest on elanikkonda teavitatud ja mida kavatses valitsus ette võtta, et inimesi sellest ohust säästa.

6. Sotsiaalminister Maret Maripuu vastab Riigikogu liikmete Villu Reiljani, Mai Treiali, Tarmo Männi, Jaanus Marrandi, Ester Tuiksoo ja Karel Rüütli esitatud arupärimine nr 31 tervishoiu kohta. Küsimused puudutavad AIDSi ravi ja tervishoiuteenuste kättesaadavust, haigekassa reserve, töörahu tervishoiusüsteemis, raviteenuste tegevuspõhiste hindade kehtestamist ja tervishoiuteenuste osakaalu SKPst.

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Nädala päevakord asub siin.

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – (kell 14) kokkuvõte Portugali EL Ministrite Nõukogu eesistumisest. Eesti eesmärgid Sloveenia EL Ministrite Nõukogu eesistumisperioodil, kutsutud peaminister Andrus Ansip ja Riigikantselei EL asjade direktor Gert Antsu; pärast ühisistungit arutab ELAK seisukoha andmist Euroopa energiatarbijate õiguste hartale.  

Kultuurikomisjonis – huvikooli seaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (175 SE); Eesti lipu seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu võimalik algatamine.

Maaelukomisjonis Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) ettepanekud loomakaitset reguleerivate seaduste muutmiseks, kutsutud ELSi esindajad.

Põhiseaduskomisjonis – välismaalaste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (183 SE); Riigikohtule arvamuse andmine karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku põhiseadusele vastavuse kohta osas, milles need ei näe ette isiku vabastamist karistuse kandmisest olukorras, kus on muutunud karistust ettenägev seadus.

Rahanduskomisjonis – investeerimisfondide seaduse, tagatisfondi seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (172 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (153 SE); käibemaksuseaduse § 15 täiendamise seaduse eelnõu (155 SE).

Riigikaitsekomisjonis – kaitseväe arengud ja välismissioonid, kutsutud kaitseväe juhataja kindralmajor Ants Laaneots.

Sotsiaalkomisjonis sotsiaalhoolekande seaduse, ühistranspordiseaduse ja okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (151 SE);

Väliskomisjonis – (kell 10.30) Eesti välisesinduste arengukava 2007-2010, aukonsulite võrgu arendamine, kutsutud välisminister Urmas Paet ja välisministeeriumi kantsler Matti Maasikas; välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogus 21. veebruaril 2008 – Vabariigi Valitsuse ettekande teesid, kutsutud välisminister Urmas Paet ja välisministeeriumi kantsler Matti Maasikas; ülevaade 12. -17. jaanuarini toimunud välisministri visiidist Afganistani.

Õiguskomisjonis – päästeteenistuse seaduse eelnõu (164 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – Sotsiaaldemokraatliku Erakonna poolt esitatud täiendava aruande läbivaatamine 2007. aasta Riigikogu valimiskampaania kulude osalise tasumise kohta; arvamuse kujundamine korruptsioonivastase strateegia aastateks 2008-2012, selle rakendusplaani ning korruptsioonivastase strateegia „Aus riik” aastateks 2004-2007 lõpparuande kohta.

Riigieelarve kontrolli komisjonis – (kell 13.30) auditiaruanded „Rae valla majandustegevus 2006. aastal”, „Varude haldamine Kaitseministeeriumi valitsemisalas” ja „Ehitustegevus ranna- ja kaldaalal” kohta.

Riigikogu esimehe kohtumine

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Hispaania suursaadiku Miguel Bauzá y More’ga.

Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee

* Euroopa Nõukogu Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel (20.01-25.01) ja liikmed Kristiina Ojuland (20. – 23. jaan.), Aleksei Lotman (20.01-24.01) ning Indrek Saar (19.01-24. 01) osalevad Prantsusmaal Strasbourgis ENPA 2008. aasta talveistungil.

Esmaspäeval 21. jaanuaril toimuvad Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee presidendi ja asepresidentide korralised valimised. Pärastlõunal esinevad assambleel pöördumisega Slovakkia peaminister Robert Fico ning Hollandi Euroopa asjade minister Frans Timmermans, arutusel on opositsiooni õigused ja vastutus demokraatlikus parlamendis.

Teisipäeval, 22. jaanuaril käsitletakse Kosovo arenguid ja staatust tulevikus, pöördumisega esineb Ungari peaminister Ferenc Gyurcsány, ülevaate EN Ministrite Komitee tööst annab eesistuja Slovakkia välisminister Ján Kubiš ning ettekandega esineb ka Euroopa Nõukogu peasekretär Terry Davis, jätkatakse Kosovo staatuse küsimust, päevakorras on veel kliima soojenemise ja ökoloogilise katastroofiga ning Arktika regiooni keskkonnakaitsega seotud küsimused, avaldusega esineb Rahvusvahelise Rohelise Risti (Green Cross International) president Mihhail Gorbatšov.

Kolmapäeval, 23. jaanuaril on kõne all ÜRO Julgeolekunõukogu ja Euroopa Liidu nn mustad nimekirjad, pöördumistega esinevad Albaania president Bamir Topi ning Alžeeria president Abdelaziz Bouteflika, arutusel on ENPA välissuhted, koostöö tugevdamine Maghreb riikidega, olukord Kesk-Aasia riikides ning Euroopa Nõukogu vaatlejariikide olukord ja tulevik.

Neljapäeval, 24. jaanuaril on arutusel Euroopa spordimudeli säilimisega seonduv, avaldusega esineb Euroopa Jalgpalliliitude Ühenduse (UEFA) president Michel Platini, samuti käsitletakse Gruusia kui EN liikmesriigi kohustuste täitmist ning illegaalse adopteerimisega seotud vastsündinud laste kadumise probleeme Euroopas.

Reedel, 25. jaanuaril on arutusel inimõiguste ja biomeditsiini konventsiooni lisaprotokolli, mis käsitleb tervishoiu eesmärgil läbiviidavaid geneetilisi katseid, piiriülene koostöö ning videojärelevalve avalikes kohtades.

Muud kohtumised, istungid, arutelud

* Riigikogu majanduskomisjoni esimees Urmas Klaas ning keskkonnakomisjoni esimees Marko Pomerants osalevad (20.01-21.01) Sloveenias Ljubljanas Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide majanduskomisjonide ja keskkonnakomisjonide esimeeste kohtumisel teemal jätkusuutlik energiapoliitika ning koostöö naaberregioonidega.

* Euro-Vahemere (Euromed) Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni liige Raivo Järvi osaleb (21.01-22.01)  Belgias Brüsselis Euromedi PA majandus-, rahandus-, sotsiaal- ja hariduskomitee istungil. Arutusel on investeeringud hariduse ja töökohtade loomise kaudu, aga ka võrdsed võimalused hariduses ja tööturul Vahemere piirkonnas.

* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Jüri Tamm (21.01-23.01) ning rahanduskomisjoni liige Toomas Trapido (22.01-23.01) osalevad Belgias Brüsselis Euroopa Parlamendi korraldataval iga-aastasel parlamentidevahelisel arutelul „Majanduspoliitika üldsuunised: tsükli revideerimine: millised on Euroopa ja riikliku majanduspoliitika väljakutsed?“ ning „Euroopa finantsjärelevalve, finantsturgude kriisiohjamine“.

* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste osaleb (21.01-23.01) Brüsselis Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi alalise komitee laiendatud istungil.

* Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof osaleb (21.01-23.01) Brüsselis Europarlamendi korraldataval emakakaelavähi ennetamise teemalisel kohtumisel.

* Riigikogu majanduskomisjoni liige Hannes Astok osaleb (21.01-23.01) Saksamaal Berliinis Microsofti korraldataval valitsusliidrite foorumil „Valitsuse moderniseerimise väljavaated“.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside