Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Kinnitatakse 2. töönädala päevakord. Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Komisjonides (kell 11)

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 13.30) – seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega muudetakse teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamist käsitlevat direktiivi; kohtumine Regioonide Komitee liikmetega, kutsutud Regioonide Komitee liige, Pärnu Linnavolikogu liige Väino Hallikmägi ning Regioonide Komitee asendusliige, Keila Vallavolikogu esimees Kadri Tillemann.

Kultuurikomisjonis – meediateenuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (336 SE), toimub arutelu huvigruppidega (ruum L 332); olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu kokkuvõte; Rahvusooperi seaduse muutmise võimalik algatamine.

Majanduskomisjonis – Arengufondi energia- ja rohemajanduse tegevuste tutvustus.

Põhiseaduskomisjonis (kl 11.15) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 211/2011 „Kodanikualgatuse kohta“ rakendamise seaduse eelnõu (276 SE); Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (337 OE); arvamus Riigikohtule riigilõivuseaduse § 56 lg 1 ning lisa 1 põhiseaduspärasuse kohta; arutelu teemal Riigikogu liikmete kuulumine riigi osalusega äriühingute nõukogudesse.

Rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (275 SE); ülevaade Euroopa Liidu 2014–2020 finantsraamistikust; ülevaade poolaastaga seonduvatest Euroopa teemadest (Euroopa Komisjoni igaaastane majanduskasvu analüüs ja riigieelarvete suunised).

Riigikaitsekomisjonis – kaitseväelaste palgakorraldus, kutsutud kaitseminister Urmas Reinsalu ning kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsler Margus Pae.

Sotsiaalkomisjonis – olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ettevalmistamine; Gruusia parlamendi delegatsiooniga kohtumise ettevalmistamine.

Väliskomisjonis – seisukoha andmine Euroopa Liidu Nõukogu määruse eelnõule, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid.

Õiguskomisjonis – riigi õigusabi seaduse, riigilõivu seaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (346 SE); võlaõigusseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (347 SE), kutsutud justiitsminister Hanno Pevkur.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis (kell 13.30) – valitsuse 2013. aasta 3. jaanuari korraldusega nr 1 heakskiidetud korruptsioonivastase strateegia „Aus riik 2013 – 2020“ koostamise ettepanekust; laekunud majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine ning majanduslike huvide deklaratsioone esitavate ametiisikute koosseisus toimunud muudatused.

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis (kell 13.30) – komisjoni tegevuse uued arengud, kutsutud Riigikontrolli esindajad (ruum L 263).

Üritused, kohtumised, assambleed

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Itaalia suursaadiku Marco Clementega.

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb SA Tallinna Teaduspark Tehnopol nõukogu koosolekul (Teaduspargi 6/1).

Kell 13 – Ene Ergma osaleb tudengisatelliidi ESTCube-1 esitlusel (Tallinna Teletorn).

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel ning liikmed Margus Hanson, Paul-Eerik Rummo ja Indrek Saar osalevad (19.01-25.01) Strasbourgis ENPA 2013. aasta istungjärgu I istungil. Talveistungi päevakorra projekti kohaselt tulevad arutusele olukord Kosovos, Gruusia-Venemaa konflikti järgne humanitaarolukord kahjustada saanud piirkondades, Aserbaidžaani liikmekohustuste täitmine, inimkaubanduse vastase Euroopa konventsiooniga seotud küsimused, meediavabaduse olukord Euroopas, monitooringujärgne dialoog Bulgaariaga, sooline võrdõiguslikkus ja jagatud vastutus isiklikus ja tööelus, aga ka võõrtöölistega seotud probleemid. Külalisena esineb assambleel pöördumisega Gruusia president Mihheil Saakašvili ning ettekandega Euroopa laienemis- ja naabruspoliitika volinik Štefan Füle. Andres Herkel esineb sõnavõtuga Gruusia-Venemaa konflikti teemalisel debatil, samuti meediavabaduse teemal, milles on otsustanud sõna võtta ka Paul-Eerik Rummo.

* NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson ning liige Sven Mikser osalevad (20.01-25.01) Kataris Dohas ja Bahreinis Manamas NATO PA kaitsekomitee üleatlandilise kaitse- ja julgeolekualase koostöö alamkomitee väljasõiduistungil.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside