Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Arupärimisi päevakorras ei ole. Avatud on vaba mikrofon. Nädala päevakorra leiad siit.

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, mis käsitleb mänguasjade ohutust; Läänemere strateegia. Kutsutud välisministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi esindajad.

Keskkonnakomisjonis – Euroopa Komisjoni teatis „Ühise keskkonnateabesüsteemi (SEIS) väljakujundamine”; pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (195 SE), looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE).

Kultuurikomisjonis – kohtumine Eesti Kunstiakadeemia rektori professor Signe Kiviga; kohtumine Eesti Projektbüroode Liidu esindajatega.

Maaelukomisjonis – ülevaade uuringu „EL põllumajanduspoliitika arengusuundadest Eesti põllumajandustootja pilgu läbi?” tulemustest, taimekaitseseaduse, halduskoostöö seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (215 SE).

Majanduskomisjonis Riigikohtu pöördumine arvamuse saamiseks riigihanke seaduse § 38 lõige 1p4 põhiseaduspärasuse kohta, riigivara võõrandamisega seotud küsimus.

Rahanduskomisjonis Riigikogu otsuse „Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse” eelnõu algatamisest; hoiu–laenuühistu seaduse ja krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (240 SE); arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohtade ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb aktsiisimaksu üldist korda.

Riigikaitsekomisjonis – surma põhjuse tuvastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (242 SE); kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (244 SE); kaitseväe korralduse seaduse eelnõu (202 SE); kriminaalmenetluse seadustiku, rahuaja riigikaitse seaduse, sõjaaja riigikaitse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE).

Väliskomisjonis – ülevaade olukorrast Gruusias. Kutsutud Riigikogu esimees Ene Ergma, Riigikogu Eesti-Gruusia parlamendirühma esimees Andres Herkel, välisministeeriumi esindajad; ülevaade Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Eesti delegatsiooni tegevusest. Kutsutud WEU Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts.

Õiguskomisjonis korrakaitseseaduse eelnõu (49 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – GRECO III hindamisvisiidi käigus antud soovitustest Eestile.

Riigieelarve kontrolli komisjonis – ülevaade auditiaruande „Saku valla majandustegevus 2006. aastal” kohta; ülevaade auditiaruande „Võru linna sisekontrollisüsteem ja majandustegevus 2006.aastal” kohta.

Üritused, kohtumised, seminarid

Kell 13Ene Ergma osaleb Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu nõukogu poolt valitud aasta tegijate autasustamisüritusel Valges saalis.

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland kohtub Aserbaidžaani pealinna Bakuu Surahhani rajooni täitevvõimu juhi Ilgar Abbasoviga. Kohtumisel osaleb ka Eesti-Aserbaidžaani parlamendirühma esimees Eldar Efendijev. (Ruum R218).  

Kell 15 kohtub väliskomisjoni esimees Sven Mikser Rumeenia asevälisministri Iulian Buga’ga.

* Majanduskomisjoni esimees Urmas Klaas osaleb (20.04-22.04) Moskvas majandusalasel kohtumisel „Rahvusvaheline investeerimisalane tippnõupidamine 2008“. Arutatakse Venemaa majandusega seotud aktuaalseid küsimusi. Kohtumise raames peab Urmas Klaas avatseremoonial tervituskõne ning osaleb ümarlaudade töös.

* Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni esimees Jaanus Rahumägi osaleb (20.04-22.04) Kiievis Ukraina parlamendi, Genfi Relvajõudude Demokraatliku Kontrolli Keskuse ja NATO kontaktbüroo õpikojas.

* Sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof ja liige Mai Treial ning Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Tatjana Muravjova osalevad (21-22.04) Kopenhaagenis Põhja- ja Baltimaade sotsiaalkomisjonide seminaril „Tööjõu vaba liikumine“.

*Põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde, aseesimees Evelyn Sepp ning liikmed Ene Kaups, Hannes Rumm, Igor Gräzin (21.04.-22.04) ja Mart Nutt ((21-23.04) osalevad Brüsselis ja Luksemburgis põhiseaduskomisjoni töövisiidil Euroopa Parlamenti, Euroopa Inimõiguste Kohtusse ja Euroopa Kohtusse.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside