Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Arupärimisi vastamisel ei ole. Avatud on vaba mikrofon.

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 27.-28. veebruaril toimuval Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogu kohtumisel, kutsutud välisminister Urmas Paet. Euroopa Liidu Nõukogu otsuse eelnõu, millega volitatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametit tegutsema Euroopa Liidu lepingu VI jaotises viidatud aladel.

Keskkonnakomisjonis – Euroopa Liidu säästva arengu strateegia läbivaatamist käsitlev Euroopa Komisjoni teatis; metsaseaduse eelnõu (833 SE); maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (824 SE); keskkonnatasude seaduse § 56 täiendamise seaduse eelnõu (819 SE).

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (828 SE); Riigikogu otsuse "Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamine" muutmise eelnõu.

Maaelukomisjonis – arutusel tasakaalustatud regionaalareng; kohtumine majandus- ja kommunikatsiooniministri Edgar Savisaarega.

Majanduskomisjonis – riigivara tasuta võõrandamise küsimused.

Põhiseaduskomisjonis – Riigikogu kodukorra seaduse § 47 muutmise seaduse eelnõu (793 SE); kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (812 SE); okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (803 SE).

Rahanduskomisjonis – arvamuse andmine Riigikohtule seoses Riigikogu otsusega „Riigikohtu seisukoha taotlemine EV põhiseaduse § 111 koostoimes EV põhiseaduse täiendamise seaduse ja EL õigusega tõlgendamise asjus”.

Riigikaitsekomisjonis – XIV Kõrgemate Riigikaitsekursuste programmi tutvustamine, kutsutud kaitseministeeriumi esindajad. Kolme Balti riigi parlamentide kaitsekomisjonide ühisseisukohtade projekti arutelu.

Sotsiaalkomisjonis – arutusel õiguskantsleri ettekanne nr 1 vanemahüvitise ja sünnihüvitise vahe hüvitamise kohta vanemahüvitise seaduse alusel. Lastekaitseseaduse ettevalmistamisest.

Väliskomisjonis – Riigikogu avaldus "Demokraatia toetuseks Valgevenes" (837 AE); Riigikogu ja Riigikogu Kantselei 2007. aasta välissuhtlemise eelarve; kutsutud Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul ja välissuhete osakonna juhataja Merle Pajula.

Õiguskomisjonis – Haagi Rahvusvahelise Eraõiguse Konverentsi muudetud põhikirja heakskiitmise seaduse eelnõu (822 SE); päästeseaduse, lõhkmaterjaliseaduse ning töö-ja puhkeaja seaduse muutmise seaduse eelnõu (722 SE); politseiseaduse ja politseiteenistuse seaduse muutmise ning selllest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (500 SE).

Riigieelarve kontrolli komisjonis – ülevaade auditiaruande „Riigihangete teostamine Välisministeeriumis” kohta, esitab Eiki Nestor; ülevaade auditiaruande „Riigimaanteede hoolduse korraldus” kohta, esitab Helir-Valdor Seeder; Riigikontrolli auditi „Haapsalu Kutsehariduskeskuse Taeblast Uuemõisa üleviimine”, arutelu lõpetamine; Riigikontrolli auditile „Kohtuekspertiisi järjekorrad” asendusesindaja määramine.

Üritused Eestis ja mujal:

* Lääne-Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni juht Maret Maripuu ja delegatsiooni liige Olav Aarna osalevad (kuni 22.02) Viinis Lääne-Euroopa Liidu Assamblee kaitsekomitee istungitel ja kohtumistel Euroopa Liidu eesistujariigi valitsuse ja parlamendi esindajatega.

* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland osaleb (kuni 21.02) Viinis Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide esimeeste kohtumisel. Üritusel tutvustatakse Austria eesistumise prioriteete, käsitletakse rahvusparlamentide subsidiaarsuse kontrolli ja Lissaboni strateegia demograafiliste aspektidega seotud küsimusi.

* Euroopa Liidu asjade komisjoni liige ja rahanduskomisjoni esimees Meelis Atonen osaleb (kuni 21.02) Brüsselis Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjoni korraldataval parlamentidevahelisel arutelufoorumil „Kuidas suurendada eurotsooni majanduskasvu?”

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

[email protected]

Tagasiside